menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
Data Redaktor Zmiana
01.09.2010 13:58:23 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarzadzenie Nr 2/2010 Wójta Gminy Czarnia z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych w 2010 roku w Urzędzie Gminy Czarnia. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2010 - zarządzenia o numerach od 1 do 29.
01.09.2010 13:57:07 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 1/2010 Wójta Gminy Czarnia z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie tygodniowego rozkładu i wymiaru czasu pracy w Urzędzie Gminy Czarnia w 2010 roku. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2010 - zarządzenia o numerach od 1 do 29.
01.09.2010 13:55:10 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2010 - zarządzenia o numerach od 1 do 29.
01.09.2010 13:53:54 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2010 - zarządzenia o numerach od 1 do 29.
31.08.2010 12:32:47 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 61/2009 Wójta Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2009 r w sprawie utworzenia Stałego Dyżuru Wójta Gminy Czarnia na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań obronnych wynika Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009 - zarządzenia o numerach od 31 do 61
31.08.2010 12:30:31 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 60/2009 Wójta Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2009 . do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009 - zarządzenia o numerach od 31 do 61
31.08.2010 12:24:30 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 58/2009 Wójta Gminy Czarnia z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2009. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009 - zarządzenia o numerach od 31 do 61
31.08.2010 12:23:11 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 57/2009 Wójta Gminy Czarnia z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2009. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009 - zarządzenia o numerach od 31 do 61
31.08.2010 12:22:05 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 56/2009 Wójta Gminy Czarnia z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wymagań jakie musi spełnić przedsiębiorca ubiegajacy się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009 - zarządzenia o numerach od 31 do 61
31.08.2010 12:18:24 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 55/2009 Wójta Gminy Czarnia z dnia 02 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2009 . do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009 - zarządzenia o numerach od 31 do 61
31.08.2010 12:17:18 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 54/2009 Wójta Gminy Czarnia z dnia 01 grudnia 2009 r w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2009. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009 - zarządzenia o numerach od 31 do 61
31.08.2010 12:16:13 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 53/2009 Wójta Gminy Czarnia z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2009. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009 - zarządzenia o numerach od 31 do 61
31.08.2010 12:14:26 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 52/2009 Wójta Gminy Czarnia z dnia 27 listopada 2009 r w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009 - zarządzenia o numerach od 31 do 61
31.08.2010 12:13:18 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 51/2009 Wojta Gminy Czarnia z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie zmian zarządzenia Nr 49/2008 Wójta Gminy Czarnia z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2009. do arty Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009 - zarządzenia o numerach od 31 do 61
31.08.2010 12:08:12 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 50/2009 Wójta Gminy Czarnia z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie zmian Zarządzenia Nr 48/2009 Wójta Gminy Czarnia z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2009. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009 - zarządzenia o numerach od 31 do 61
31.08.2010 12:05:48 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 49/2009 Wójta Gminy Czarnia z dnia 17 Listopada 2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2009. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009 - zarządzenia o numerach od 31 do 61
31.08.2010 12:04:24 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 48/2009 Wójta Gminy Czarnia z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2009 . do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009 - zarządzenia o numerach od 31 do 61
31.08.2010 12:02:46 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 47/2009 Wójta Gminy Czarnia z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2010 rok. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009 - zarządzenia o numerach od 31 do 61
31.08.2010 11:59:40 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Zarządzenie Nr 47/2009 z artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009 - zarządzenia o numerach od 31 do 61
31.08.2010 11:59:25 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Zarzadzenie Nr 48/2009 Wójta miny Czarnia z dnia 17 listopada 2009 r. z artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009 - zarządzenia o numerach od 31 do 61
31.08.2010 11:57:32 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarzadzenie Nr 48/2009 Wójta miny Czarnia z dnia 17 listopada 2009 r. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009 - zarządzenia o numerach od 31 do 61
31.08.2010 11:54:24 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 47/2009 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009 - zarządzenia o numerach od 31 do 61
31.08.2010 11:54:01 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarzadzenie Nr 46/2009 Wójta Gminy Czarnia z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2010 rok. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009 - zarządzenia o numerach od 31 do 61
31.08.2010 11:51:37 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 45/09 Wójta Gminy Czarnia z dnia 09 listopada 2009 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Czarnia. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009 - zarządzenia o numerach od 31 do 61
31.08.2010 11:50:20 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 44 /2009 Wójta Gminy Czarnia z dnia 27 października 2009 r. w sprawie zakresu oraz sposobu organizacji działania w przypadku , gdy ewakuację I stopnia zarzadzi organ kierujący akcją ratunkową w sytuacji masowego z Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009 - zarządzenia o numerach od 31 do 61
31.08.2010 11:48:08 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarzadzenie Nr 43/09 Wójta Gminy Czarnia z dnia 26 października 2009 r w sprawie regulaminu okresowej oceny pracowników Urzędu Gminy Czarnia. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009 - zarządzenia o numerach od 31 do 61
31.08.2010 11:46:28 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 42/2009 Wójta Gminy Czarnia z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009 - zarządzenia o numerach od 31 do 61
31.08.2010 11:43:48 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarzadzenie Nr 41 /2009 Wójta Gminy Czarnia z dnia 13 października 2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2009. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009 - zarządzenia o numerach od 31 do 61
31.08.2010 11:42:21 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarzadzenie Nr 40/2009 Wójta Gminy Czarnia z dnia 13 października 2009 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2009. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009 - zarządzenia o numerach od 31 do 61
31.08.2010 11:41:01 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarzadzenie Nr 39/09 Wójta Gminy Czarnia z dnia 23 września 2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2009. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009 - zarządzenia o numerach od 31 do 61
31.08.2010 11:39:35 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 38/09 Wójta Gminy Czarnia z dnia 2 września 2009 r. w sprawie szczegółowego przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Czarnia. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009 - zarządzenia o numerach od 31 do 61
31.08.2010 11:37:30 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr37/09 Wójta Gminy Czarnia z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie podwyższenia gotowości obronnej w gminie Czarnia. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009 - zarządzenia o numerach od 31 do 61
31.08.2010 11:35:07 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 36/09 Wójta Gminy Czarnia z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Czarnia na czas zewnętrznego zagrozenia bezpieczeństwa państwa i wojny. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009 - zarządzenia o numerach od 31 do 61
11.08.2010 10:07:29 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzcji o uwarunkowaniach środowiskowych.
11.08.2010 10:06:31 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzcji o uwarunkowaniach środowiskowych.
29.07.2010 11:56:11 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wzór umowy do artykułu Zaproszenie do składania ofert w ramach PIS 2010
29.07.2010 11:55:58 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wzór sprawozdania do artykułu Zaproszenie do składania ofert w ramach PIS 2010
29.07.2010 11:55:25 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wzór oferty do artykułu Zaproszenie do składania ofert w ramach PIS 2010
29.07.2010 11:55:00 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zaproszenie do artykułu Zaproszenie do składania ofert w ramach PIS 2010
29.07.2010 11:54:27 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zaproszenie do składania ofert w ramach PIS 2010
23.07.2010 13:50:47 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarzadzenie Nr 35/2009 Wójta Gminy Czarnia z dnia 22 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2009 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009 - zarządzenia o numerach od 31 do 61
23.07.2010 13:49:21 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 34/2009 Wójta Gminy Czarnia z dnia 22 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2009 rok do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009 - zarządzenia o numerach od 31 do 61
23.07.2010 13:47:01 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 15/2010 Wójta Gminy Czarnia z dnia 23 lipca 2010 roku do artykułu Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za II kwartały 2010 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budzetowych
23.07.2010 13:45:39 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za II kwartały 2010 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budzetowych
23.07.2010 13:21:19 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 33/2009 Wójta Gminy Czarnia z dnia 18 sierpnia 2009 r w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009 - zarządzenia o numerach od 31 do 61
23.07.2010 13:08:44 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarzadzenie Nr 8/2010 Wójta Gminy Czarnia z dnia 25 maja 2010 roku do artykułu Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za 2009 rok
23.07.2010 13:07:23 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za 2009 rok
23.07.2010 08:38:02 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 32/2009 Wójta Gminy Czarnia z dnia 07 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w ukladzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2009 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009 - zarządzenia o numerach od 31 do 61
22.07.2010 14:48:28 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 31/2009 Wójta Gminy Czarnia z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie zmiany udzielonego pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009 - zarządzenia o numerach od 31 do 61
22.07.2010 14:42:23 Grzegorz Kamzelski Usunięto artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009 - zarządzenia o numerach od 31 do 61 z kategorii Urząd Gminy
menu