menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138
Data Redaktor Zmiana
08.12.2010 14:54:57 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł
08.12.2010 14:52:39 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł
08.12.2010 14:50:18 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł
08.12.2010 14:47:42 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł
08.12.2010 14:44:42 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł
08.12.2010 14:40:03 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł
08.12.2010 14:33:24 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł
08.12.2010 14:05:29 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Statut Gminy Czarnia do artykułu Statut Gminy Czarnia
08.12.2010 14:04:49 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Statut Gminy Czarnia
08.12.2010 10:49:15 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 26/2010 Wójta Gminy Czarnia z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w czarni. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2010 - zarządzenia o numerach od 1 do 29.
08.12.2010 10:48:07 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarzadzenie Nr 25/2010 Wójta Gminy Czarnia z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2010. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2010 - zarządzenia o numerach od 1 do 29.
08.12.2010 09:19:27 Grzegorz Kamzelski Usunięto artykuł Dnia 10 listopada 2008r. Urząd Gminy Czarnia będzie nieczynny. z kategorii Organizacja czasu pracy
08.12.2010 09:19:16 Grzegorz Kamzelski Usunięto artykuł Dnia 02 listopada 2009r Urząd Gminy Czarnia będzie nieczynny z kategorii Organizacja czasu pracy
08.12.2010 09:19:05 Grzegorz Kamzelski Usunięto artykuł Dnia 24 grudnia 2009 r Urząd Gminy Czarnia będzie nieczynny. z kategorii Organizacja czasu pracy
08.12.2010 09:18:30 Grzegorz Kamzelski Usunięto artykuł Dnia 04 czerwca 2010 r Urząd Gminy Czarnia będzie nieczynny. z kategorii Organizacja czasu pracy
08.12.2010 08:43:00 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr I/3/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie powołania skladów osobowych stałych komisji Rady Gminy. do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010-2014
08.12.2010 08:32:11 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr I/2/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczacego Rady Gminy. do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010-2014
08.12.2010 08:30:03 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr I/1/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczacego Rady Gminy. do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010-2014
08.12.2010 08:28:55 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010-2014
01.12.2010 10:33:52 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Dnia 24 grudnia 2010 r. Urząd Gminy Czarnia będzie nieczynny
01.12.2010 10:28:20 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Marek Piórkowski - Wójt Gminy Czarnia w kadencji 2018-2023
29.11.2010 10:32:02 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Protokół z Wyborów do Rady Gminy Czarnia do artykułu Wybory do organów samorzadu terytorialnego - 21 listopad 2010 r.
29.11.2010 10:29:57 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Protokół Gminnej Komisji Wyborczej w Czarni z wyboru Rady Gminy Czarnia z artykułu Wybory do organów samorzadu terytorialnego - 21 listopad 2010 r.
29.11.2010 09:13:34 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarzadzenie Nr 24/2010 Wójta Gminy Czarnia z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2010 . do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2010 - zarządzenia o numerach od 1 do 29.
29.11.2010 08:09:29 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 23/2010 Wójta Gminy Czarnia z dnia 12 listopada 2010 r w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2014 oraz projektu budżetu na rok 2011. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2010 - zarządzenia o numerach od 1 do 29.
29.11.2010 08:03:32 Grzegorz Kamzelski Usunięto artykuł Zarzadzenie Nr 23/2010 Wójta Gminy Czarnia z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2014 oraz projektu budżetu na rok 2011 . z kategorii Zarządzenia Wójta
29.11.2010 08:03:00 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł
29.11.2010 07:53:29 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o zwołaniu I Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Czarnia do artykułu Informacja o I Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Czarnia zwołanej na dzień 1 grudnia 2010 r. w kadencji 2010 - 2014 .
29.11.2010 07:52:40 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja o I Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Czarnia zwołanej na dzień 1 grudnia 2010 r. w kadencji 2010 - 2014 .
25.11.2010 14:24:21 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Protokół Gminnej Komisji Wyborczej w Czarni z wyboru Rady Gminy Czarnia do artykułu Wybory do organów samorzadu terytorialnego - 21 listopad 2010 r.
24.11.2010 10:30:02 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXVII/152/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/152/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/134/06 Rady Gminy Czarnia z dnia 4 paźdz Uchwały Rady Gminy z XXVII Zwyczajnej Sesji odbytej dnia 10 listopada 2010 r.
24.11.2010 10:26:59 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXVII/151/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/20/03 Rady Gminy Czarnia z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie statutu gminy. do artykułu Uchwały Rady Gminy z XXVII Zwyczajnej Sesji odbytej dnia 10 listopada 2010 r.
24.11.2010 10:22:57 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXVII/150/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Czarnia na 2010 rok. do artykułu Uchwały Rady Gminy z XXVII Zwyczajnej Sesji odbytej dnia 10 listopada 2010 r.
24.11.2010 10:21:05 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Uchwały Rady Gminy z XXVII Zwyczajnej Sesji odbytej dnia 10 listopada 2010 r.
23.11.2010 14:36:04 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarzadzenie Nr 22/2010 Wójta Gminy Czarnia z dnia 30 października 2010 r w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2010 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2010 - zarządzenia o numerach od 1 do 29.
10.11.2010 07:45:57 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja KRUS do artykułu Informacja KRUS o rozstrzygnięciu I Mazowieckiego Konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych pn. " Jak bezpiecznie pomagam rodzicom w gospodarstwie rolnym".
10.11.2010 07:45:03 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja KRUS o rozstrzygnięciu I Mazowieckiego Konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych pn. " Jak bezpiecznie pomagam rodzicom w gospodarstwie rolnym".
05.11.2010 14:48:36 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Kminnej Komisji Wyborczej w Czarni z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw zarzadzonych na dzień 21 listopada 2010 r. do arty Wybory do organów samorzadu terytorialnego - 21 listopad 2010 r.
05.11.2010 14:46:27 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie Gminnej Komisji Wybirczej w Czarni z dnia 3 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Czarnia zarzadzonych na dzień 21 listopada 2010r. do artykułu Wybory do organów samorzadu terytorialnego - 21 listopad 2010 r.
29.10.2010 14:32:40 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 20/2010 Wójta Gminy Czarnia z dnia 25 października 2010 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za III kwartały 2010 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatko Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2010 - zarządzenia o numerach od 1 do 29.
29.10.2010 12:28:06 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Jednostki organizacyjne Gminy Czarnia jak niżej:
29.10.2010 12:22:47 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Jednostki organizacyjne Gminy Czarnia jak niżej:
29.10.2010 12:11:45 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za III kwartały 2010 r. oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.
29.10.2010 12:06:00 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za III kwartały 2010 r. oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.
29.10.2010 12:00:55 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o wykonaniubudżetu Gminy Czarnia za III kwartały 2010 r. do artykułu Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za III kwartały 2010 r. oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.
29.10.2010 11:59:58 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za III kwartały 2010 r. oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.
22.10.2010 07:27:28 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z dnia 21 października 2010 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych do artykułu Wybory do organów samorzadu terytorialnego - 21 listopad 2010 r.
18.10.2010 13:25:39 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXVI/149/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 05 października 2010 r. w sprawie przyjęcia darowizny. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia z XXVI Zwyczajnej Sesji odbytej dnia 05 października 2010 r.
18.10.2010 13:24:24 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXVI/148/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 05 października 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia z XXVI Zwyczajnej Sesji odbytej dnia 05 października 2010 r.
18.10.2010 13:22:45 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXVI/147/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 05 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności Uchwały Rady Gminy Czarnia z XXVI Zwyczajnej Sesji odbytej dnia 05 października 2010 r.
menu