menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
Data Redaktor Zmiana
22.03.2011 09:25:19 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Rysunki kolektory do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Surowem i budowa kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej.
22.03.2011 09:22:12 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Mapa do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Surowem i budowa kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej.
22.03.2011 09:21:57 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Rysun. termomodernizacja do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Surowem i budowa kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej.
22.03.2011 09:21:45 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Rysun. termomodernizacja do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Surowem i budowa kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej.
22.03.2011 09:21:19 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Rysun. termomodernizacja do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Surowem i budowa kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej.
22.03.2011 09:20:58 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Rysun. termomodernizacja do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Surowem i budowa kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej.
22.03.2011 09:20:44 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Rysun. termomodernizacja do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Surowem i budowa kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej.
22.03.2011 09:19:53 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Specyf. tech. termomodernizacja do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Surowem i budowa kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej.
22.03.2011 09:19:17 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt budowlany kolektory do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Surowem i budowa kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej.
22.03.2011 09:18:01 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt budowlany termomodernizacja do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Surowem i budowa kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej.
22.03.2011 09:16:55 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Przedmiar kolektory do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Surowem i budowa kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej.
22.03.2011 09:16:29 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Przedmiar termomodernizacja do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Surowem i budowa kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej.
22.03.2011 09:15:51 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Przedmiar robót termomodernizacja z artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Surowem i budowa kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej.
22.03.2011 09:09:40 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Przedmiar robót termomodernizacja do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Surowem i budowa kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej.
22.03.2011 09:08:52 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Projekt budowlany kolektory z artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Surowem i budowa kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej.
22.03.2011 09:08:47 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Projekt budowlany termomodernizacja z artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Surowem i budowa kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej.
22.03.2011 09:08:35 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt budowlany kolektory do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Surowem i budowa kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej.
22.03.2011 09:08:12 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt budowlany termomodernizacja do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Surowem i budowa kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej.
22.03.2011 09:06:09 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 2 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Surowem i budowa kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej.
22.03.2011 09:04:08 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wzór umowy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Surowem i budowa kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej.
22.03.2011 09:03:35 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o zakresie prac pow. podwyk. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Surowem i budowa kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej.
22.03.2011 09:02:47 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz wykonanych robót do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Surowem i budowa kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej.
22.03.2011 09:01:46 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. do braku podstaw do wykluczenia do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Surowem i budowa kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej.
22.03.2011 09:01:07 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Formularz ofertowy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Surowem i budowa kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej.
22.03.2011 08:59:45 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik SIWZ do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Surowem i budowa kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej.
22.03.2011 08:57:55 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Surowem i budowa kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej.
15.03.2011 11:35:07 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zaproszenie do artykułu Zaproszenie Lokalnej Grupy Działania "Kurpsie Razem" na spotkanie informacyjne.
15.03.2011 11:34:36 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zaproszenie Lokalnej Grupy Działania "Kurpsie Razem" na spotkanie informacyjne.
09.03.2011 08:22:38 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Decyzja Nr 01/11 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. do artykułu Decyzja Nr 01/11 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
09.03.2011 08:20:50 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Decyzja Nr 01/11 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
09.03.2011 08:19:03 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia do artykułu Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
09.03.2011 08:17:35 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
24.02.2011 14:22:24 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 5 Wójta Gminy Czarnia z dnia 22 lutego 2011 r w sprawie wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych i wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2011 - zarządzenia o numerach od 1 do 28 .
24.02.2011 14:21:03 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 4 Wójta Gminy Czarnia z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Czarnia. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2011 - zarządzenia o numerach od 1 do 28 .
24.02.2011 14:20:09 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 3 Wójta Gminy Czarnia z dnia 07 lutego 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2011. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2011 - zarządzenia o numerach od 1 do 28 .
24.02.2011 13:53:17 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Zarządzenie Nr 4/2011 Wójta Gminy Czarnia z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Czarnia. z artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2011 - zarządzenia o numerach od 1 do 28 .
24.02.2011 13:52:58 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 4/2011 Wójta Gminy Czarnia z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Czarnia. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2011 - zarządzenia o numerach od 1 do 28 .
16.02.2011 12:29:51 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wybory do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej do artykułu Wybory do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej - 3 kwietnia 2011 r.
16.02.2011 12:25:07 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Wybory do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej - 3 kwietnia 2011 r.
14.02.2011 14:06:21 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Jurga Czesław - Wójt Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2010 - 2014 .
14.02.2011 14:05:53 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Kurzyński Krzysztof - Przewodniczący Rady Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2010 - 2014 .
09.02.2011 13:05:37 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Czarnia w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
09.02.2011 12:47:27 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt programu do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Czarnia w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
09.02.2011 12:46:12 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Projekt programu z artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Czarnia w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
09.02.2011 12:41:57 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt programu do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Czarnia w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
09.02.2011 12:40:52 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Czarnia w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
04.02.2011 13:23:54 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Szydlik Stanisław do artykułu Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2010 - 2014 .
04.02.2011 13:23:24 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Szydlik Kazimierz do artykułu Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2010 - 2014 .
04.02.2011 13:22:53 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Samsel Jacek do artykułu Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2010 - 2014 .
04.02.2011 13:22:25 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Pliszka Marek do artykułu Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2010 - 2014 .
menu