menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
Data Redaktor Zmiana
13.05.2011 11:58:26 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Radny Bojarski Stanisław do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
13.05.2011 11:56:22 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wiceprzewodniczący Rady Gminy Dabrowski Tadeusz do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
13.05.2011 11:55:08 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
13.05.2011 11:50:15 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
13.05.2011 11:45:54 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
13.05.2011 11:39:17 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Oświadczenia majątkowe za 2010 r
11.05.2011 13:07:20 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarzadzenie Nr 9/2011 Wójta Gminy Czarnia z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za I kwartał 2011 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych nale Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2011 - zarządzenia o numerach od 1 do 28 .
11.05.2011 13:04:08 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarzadzenie Nr 9/2011 do artykułu Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za I kwartał 2011 r. oraz udzielonych umorzeniach nieopodatkowanych należności budżetowych.
11.05.2011 13:03:32 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za I kwartał 2011 r. oraz udzielonych umorzeniach nieopodatkowanych należności budżetowych.
05.05.2011 11:16:37 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o projekcie. do artykułu Informacja o projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego skierowanego do bezrobotnych pozostających bez pracy nie dłużej niż 6 miesięcy.
05.05.2011 11:15:25 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja o projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego skierowanego do bezrobotnych pozostających bez pracy nie dłużej niż 6 miesięcy.
02.05.2011 10:52:52 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Czarnia z dnia 08 kwietnia 2011 r w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2011. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2011 - zarządzenia o numerach od 1 do 28 .
02.05.2011 10:51:05 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 7/2011 Wójta Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2011 r w sprawie wzoru spisu spraw i opisu teczki aktowej stosowanych w Urzędzie Gminy Czarnia. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2011 - zarządzenia o numerach od 1 do 28 .
02.05.2011 10:48:33 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 6/2011 Wójta Gminy Czarnia z dnia 09 marca 2011 r w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Czarnia za 2010 rok. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2011 - zarządzenia o numerach od 1 do 28 .
29.04.2011 11:37:22 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010-2014
29.04.2011 11:34:46 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
29.04.2011 11:26:59 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr V/33/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 26 kwietnia 2011 r w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy Czarnia. do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
29.04.2011 11:26:00 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr V/32/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
29.04.2011 11:24:44 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr V/31/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 26 kwietnia 2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/112/09 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowośći" dla wsi Czarnia. do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
29.04.2011 11:22:09 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
29.04.2011 11:21:33 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
29.04.2011 11:12:10 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr V/30/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2011 . do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010-2014
29.04.2011 11:10:14 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr V/29/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki. do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010-2014
29.04.2011 11:08:45 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała NrV/28?2011 Rady Gminy Czarnia z dnia 26 kwietnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2011-2014 do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010-2014
27.04.2011 09:00:24 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010-2014
27.04.2011 08:56:55 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010-2014
11.04.2011 10:02:11 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wyniki przetargu do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Surowem i budowa kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej.
11.04.2011 10:01:34 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Surowem i budowa kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej.
06.04.2011 11:24:05 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010-2014
06.04.2011 11:19:44 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr IV/27/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010-2014
06.04.2011 11:17:33 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr IV/26/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia zasad dobrowolnego udziału w kosztach budowy wodociągów wiejskich na terenie Gminy Czarnia. do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010-2014
06.04.2011 11:15:26 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr IV/25/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010-2014
06.04.2011 11:14:06 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr IV/24/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki. do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010-2014
06.04.2011 11:12:39 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała NrIV/23/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010-2014
06.04.2011 11:11:12 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr IV/22/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działal Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010-2014
06.04.2011 10:12:18 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Uchwała Nr IV/22/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 31 marca 2011 r. z artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010-2014
06.04.2011 10:04:11 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr IV/22/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 31 marca 2011 r. do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010-2014
06.04.2011 10:01:54 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr IV/21/2011 Rady Gminy Czarnia z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2011 do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010-2014
06.04.2011 09:56:36 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr IV/20/2011 Rady Gminy Czarnia z dnia 31 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2011 - 2014 . do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010-2014
06.04.2011 09:53:50 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010-2014
22.03.2011 13:22:45 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Formularz ofertowy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Surowem i budowa kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej.
22.03.2011 13:22:30 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Formularz ofertowy z artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Surowem i budowa kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej.
22.03.2011 09:47:15 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Rysunki kolektory do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Surowem i budowa kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej.
22.03.2011 09:45:12 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Rysunki kolektory do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Surowem i budowa kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej.
22.03.2011 09:43:08 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Rysunki kolektory do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Surowem i budowa kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej.
22.03.2011 09:37:27 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Rysunki kolektory do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Surowem i budowa kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej.
22.03.2011 09:35:05 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Rysunki kolektory do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Surowem i budowa kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej.
22.03.2011 09:32:37 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Rysunki kolektory do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Surowem i budowa kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej.
22.03.2011 09:30:15 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Rysunki kolektory do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Surowem i budowa kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej.
22.03.2011 09:27:55 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Rysunki kolektory do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Surowem i budowa kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej.
menu