menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138
Data Redaktor Zmiana
22.03.2011 08:59:45 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik SIWZ do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Surowem i budowa kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej.
22.03.2011 08:57:55 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Surowem i budowa kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej.
15.03.2011 11:35:07 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zaproszenie do artykułu Zaproszenie Lokalnej Grupy Działania "Kurpsie Razem" na spotkanie informacyjne.
15.03.2011 11:34:36 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zaproszenie Lokalnej Grupy Działania "Kurpsie Razem" na spotkanie informacyjne.
09.03.2011 08:22:38 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Decyzja Nr 01/11 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. do artykułu Decyzja Nr 01/11 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
09.03.2011 08:20:50 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Decyzja Nr 01/11 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
09.03.2011 08:19:03 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia do artykułu Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
09.03.2011 08:17:35 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
24.02.2011 14:22:24 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 5 Wójta Gminy Czarnia z dnia 22 lutego 2011 r w sprawie wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych i wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2011 - zarządzenia o numerach od 1 do 28 .
24.02.2011 14:21:03 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 4 Wójta Gminy Czarnia z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Czarnia. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2011 - zarządzenia o numerach od 1 do 28 .
24.02.2011 14:20:09 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 3 Wójta Gminy Czarnia z dnia 07 lutego 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2011. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2011 - zarządzenia o numerach od 1 do 28 .
24.02.2011 13:53:17 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Zarządzenie Nr 4/2011 Wójta Gminy Czarnia z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Czarnia. z artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2011 - zarządzenia o numerach od 1 do 28 .
24.02.2011 13:52:58 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 4/2011 Wójta Gminy Czarnia z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Czarnia. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2011 - zarządzenia o numerach od 1 do 28 .
16.02.2011 12:29:51 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wybory do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej do artykułu Wybory do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej - 3 kwietnia 2011 r.
16.02.2011 12:25:07 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Wybory do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej - 3 kwietnia 2011 r.
14.02.2011 14:06:21 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Jurga Czesław - Wójt Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2010 - 2014 .
14.02.2011 14:05:53 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Kurzyński Krzysztof - Przewodniczący Rady Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2010 - 2014 .
09.02.2011 13:05:37 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Czarnia w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
09.02.2011 12:47:27 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt programu do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Czarnia w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
09.02.2011 12:46:12 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Projekt programu z artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Czarnia w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
09.02.2011 12:41:57 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt programu do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Czarnia w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
09.02.2011 12:40:52 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Czarnia w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
04.02.2011 13:23:54 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Szydlik Stanisław do artykułu Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2010 - 2014 .
04.02.2011 13:23:24 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Szydlik Kazimierz do artykułu Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2010 - 2014 .
04.02.2011 13:22:53 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Samsel Jacek do artykułu Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2010 - 2014 .
04.02.2011 13:22:25 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Pliszka Marek do artykułu Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2010 - 2014 .
04.02.2011 13:22:00 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Lenda Tadeusz do artykułu Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2010 - 2014 .
04.02.2011 13:21:13 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Kulesik Halina do artykułu Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2010 - 2014 .
04.02.2011 13:20:47 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Kordek Tadeusz do artykułu Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2010 - 2014 .
04.02.2011 13:20:18 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Kalinowski Czesław do artykułu Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2010 - 2014 .
04.02.2011 13:19:46 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Kaczmarczyk Dorota do artykułu Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2010 - 2014 .
04.02.2011 13:18:10 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Duda Mieczysław do artykułu Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2010 - 2014 .
04.02.2011 13:17:41 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Chorążewicz Sławomir do artykułu Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2010 - 2014 .
04.02.2011 13:17:05 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Brysiewski Stanisław do artykułu Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2010 - 2014 .
04.02.2011 13:16:28 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Bojarski Stanisław do artykułu Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2010 - 2014 .
04.02.2011 13:15:56 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Dąbrowski Tadeusz do artykułu Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2010 - 2014 .
04.02.2011 13:09:18 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2010 - 2014 .
04.02.2011 12:55:58 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Opinia RIO do artykułu Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Czarnia przyjętej w Uchwale Nr III/6/2010 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2011-2014.
04.02.2011 12:55:23 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Czarnia przyjętej w Uchwale Nr III/6/2010 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2011-2014.
04.02.2011 12:46:51 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Opinia RIO do artykułu Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Czarnia na 2011 rok.
04.02.2011 12:25:45 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Opinia RIO z artykułu Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Czarnia na 2011 rok.
04.02.2011 12:25:00 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Opinia RIO do artykułu Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Czarnia na 2011 rok.
04.02.2011 12:22:51 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Czarnia na 2011 rok.
03.02.2011 12:14:49 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 2/2011 Wojta Gminy Czarnia z dnia 28 stycznia 2011 r w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budzetu Gminy Czarnia za IV kwartały 2010 r. oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należn Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2011 - zarządzenia o numerach od 1 do 28 .
02.02.2011 12:03:08 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Postanowienie Nr 01/11 do artykułu Postanowienie Nr 01/11 Wójta Gminy
02.02.2011 11:58:24 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Postanowienie Nr 01/11 Wójta Gminy
02.02.2011 11:56:11 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegajacego na " Przebudowie drogi powiatowej Nr 2508W Czarnia - Białusny Lasek na odcinku Czarnia - Brzozowy Kąt od km 0+300,00 do km 2+290,00"
02.02.2011 11:55:37 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegajacego na " Przebudowie drogi powiatowej Nr 2508W Czarnia - Białusny Lasek na odcinku Czarnia - Brzozowy Kąt od km 0+300,00 do km 2+290,00"
31.01.2011 14:02:36 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za IV kwartały 2010 r. do artykułu Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za IV kwartały 2010r. oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.
31.01.2011 14:00:58 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za IV kwartały 2010r. oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.
menu