menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153
Data Redaktor Zmiana
30.11.2012 11:33:50 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Dnia 24 grudnia 2012 r. Urząd Gminy Czarnia będzie nieczynny.
30.11.2012 11:31:55 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Dnia 24 grudnia 2012 r. Urząd Gminy Czarnia będzie nieczynny.
30.11.2012 10:42:49 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Ogłoszenie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych
30.11.2012 10:42:09 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych
27.11.2012 08:12:17 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja MJWPU do artykułu Informacja Mazowieckiej Jednostki Wdrażania :Programów Unijnych
27.11.2012 08:11:14 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja Mazowieckiej Jednostki Wdrażania :Programów Unijnych
22.11.2012 07:39:20 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o zwołaniu Sesji Rady Gminy do artykułu Informacja o XV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Czarnia zwołanej na dzień 26 listopada 2012 r.
22.11.2012 07:38:25 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja o XV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Czarnia zwołanej na dzień 26 listopada 2012 r.
19.11.2012 12:36:22 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz przedsiębiorców do artykułu Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych w gminie Czarnia
19.11.2012 12:34:34 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych w gminie Czarnia
09.11.2012 11:00:57 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Darmowy kurs angielskiego do artykułu Ogłoszenie o darmowym kursie angielskiego .
09.11.2012 10:59:35 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o darmowym kursie angielskiego .
30.10.2012 10:41:48 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 28/2012 Wójta Gminy Czarnia z dnia 26 października 2012 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za III kwartały 2012 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatk Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2012 - zarządzenia o numerach od 1 do 32 .
30.10.2012 09:39:09 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 27/2012 Wójta Gminy Czarnia z dnia 24 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2012 . do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2012 - zarządzenia o numerach od 1 do 32 .
30.10.2012 09:36:28 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 26/2012 Wójta Gminy Czarnia z dnia 09 października 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2012 - zarządzenia o numerach od 1 do 32 .
30.10.2012 09:29:27 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 25/2012 Wójta Gminy Czarnia z dnia 05 października 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2012. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2012 - zarządzenia o numerach od 1 do 32 .
30.10.2012 09:27:23 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 24/2012 Wójta Gminy Czarnia z dnia 14 września 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2012 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2012 - zarządzenia o numerach od 1 do 32 .
30.10.2012 09:25:11 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 23/2012 Wójta Gminy Czarnia z dnia 6 września 2012 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu miesięcznego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzacych w skład mieszkaniowego zasobu gminy. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2012 - zarządzenia o numerach od 1 do 32 .
30.10.2012 09:23:08 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 22/2012 Wójta Gminy Czarnia z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2012. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2012 - zarządzenia o numerach od 1 do 32 .
30.10.2012 09:21:22 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 21/2012 Wójta Gminy Czarnia z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej. do ar Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2012 - zarządzenia o numerach od 1 do 32 .
30.10.2012 09:16:34 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 20/2012 Wójta Gminy Czarnia z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 roku oraz informacje o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2012 - zarządzenia o numerach od 1 do 32 .
30.10.2012 09:06:12 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 19/2012 Wójta Gminy Czarnia z dnia 06 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2012. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2012 - zarządzenia o numerach od 1 do 32 .
30.10.2012 09:04:09 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 17/2012 Wójta Gminy Czarnia z dnia 27 lipca 2012 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za II kwartały 2012 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych nal Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2012 - zarządzenia o numerach od 1 do 32 .
30.10.2012 06:44:50 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za III kwartały 2012 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych
30.10.2012 06:44:14 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za III kwartały 2012 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych
30.10.2012 06:43:56 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za III kwartały 2012 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych
30.10.2012 06:42:37 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartały 2012 roku. do artykułu Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za III kwartały 2012 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych
30.10.2012 06:41:15 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za III kwartały 2012 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych
29.10.2012 12:37:59 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Decyzja do artykułu Decyzja nr 01/12 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
29.10.2012 12:37:00 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Decyzja nr 01/12 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
29.10.2012 12:35:08 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
29.10.2012 12:33:41 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
08.10.2012 09:07:26 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XIV/92/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne , położonych na terenie gminy Czarnia , będących w zarzadzie Nadleśnictwa Myszyniec. do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
08.10.2012 09:05:00 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XIV/91/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 września 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości. do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
08.10.2012 09:03:41 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XIV/90/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 września 2012 r. w s;prawie sprzedaży nieruchomości. do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
08.10.2012 09:02:38 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała nr XIV/89/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/120/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2010 r w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczni Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
08.10.2012 08:59:41 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XIV/88/2012 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Czarnia na okręgi wyborcze , ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w kazdym okręgu wyborczym. do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
08.10.2012 08:57:23 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
08.10.2012 08:51:41 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ucvhwała nr XIV/87/2012 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2012 rok. do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
08.10.2012 08:48:07 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XIV/86/2012 Rady Gminy Czarnia z dnkia 27 września 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiego z budżetu Gminy Czarnia w 2012 r. do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
08.10.2012 08:19:40 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XIV/85/2012 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2012 - 2016. do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
08.10.2012 08:15:20 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
05.10.2012 12:57:20 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt programu do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Czarnia w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymieninymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
05.10.2012 12:51:15 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Czarnia w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymieninymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
04.10.2012 11:49:41 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. do artykułu Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
04.10.2012 11:45:14 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
04.10.2012 11:43:40 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
04.10.2012 11:43:06 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
04.10.2012 11:39:12 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
04.10.2012 11:37:29 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
menu