menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
Data Redaktor Zmiana
19.01.2011 13:17:18 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr III/7/2010 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnia na rok 2011. do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010-2014
19.01.2011 13:15:48 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr III/6/2010 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2011 - 2014 do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010-2014
19.01.2011 13:13:54 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr III/5/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia Powiatowi ostrołęckiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Czarnia w 2011 r. do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010-2014
19.01.2011 13:12:17 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr III/4/2010 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2010 do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010-2014
19.01.2011 13:10:22 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010-2014
21.12.2010 14:37:50 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 29/2010 Wójta Gminy Czarnia z dnia 15 grudnia 2010 r w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na 2010 r. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2010 - zarządzenia o numerach od 1 do 29.
21.12.2010 14:14:41 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej Nr 2508W Czarnia- Białusny Lasek na odcinku Czarnia- Brzozowy Kąt od km 0+300,00 do km 2+290,00".
21.12.2010 14:08:45 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej Nr 2508W Czarnia- Białusny Lasek na odcinku Czarnia- Brzozowy Kąt od km 0+300,00 do km 2+290,00".
21.12.2010 14:02:02 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie o wszczęciu postępowania do artykułu Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej Nr 2508W Czarnia- Białusny Lasek na odcinku Czarnia- Brzozowy Kąt od km 0+300,00 do km 2+290,00".
21.12.2010 13:55:26 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej Nr 2508W Czarnia- Białusny Lasek na odcinku Czarnia- Brzozowy Kąt od km 0+300,00 do km 2+290,00".
21.12.2010 09:32:51 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o III Zwyczajnej Sesji Rady Gminy do artykułu Informacja o III Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Czarnia zwołanej na dzień 29 grudnia 2010 r.
21.12.2010 09:17:01 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja o III Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Czarnia zwołanej na dzień 29 grudnia 2010 r.
17.12.2010 14:54:12 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarzadzenie Nr 28/2010 Wójta Gminy Czarnia z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2010 - zarządzenia o numerach od 1 do 29.
17.12.2010 14:53:12 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarzadzenie Nr 27/2010 Wójta Gminy Czarnia z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie powołania stałej Komisji likwidacyjnej składników majatkowych ujętych w ewidencji Urzedu Gminy i trybu jej działania. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2010 - zarządzenia o numerach od 1 do 29.
11.12.2010 12:26:20 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Krótka charakterystyka Gminy Czarnia
09.12.2010 13:46:05 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Komisja Finansów , Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Rolnictwa
09.12.2010 13:44:34 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Komisja Oświaty , Kultury i Spraw Socjalnych
09.12.2010 13:33:01 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Komisja Finansów , Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Rolnictwa
09.12.2010 13:24:47 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Komisja Rewizyjna
09.12.2010 13:22:48 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Komisja Rewizyjna
09.12.2010 11:47:40 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Szydlik Stanisław
09.12.2010 11:43:10 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Szydlik Kazimierz
09.12.2010 11:40:53 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Samsel Jacek
09.12.2010 11:37:33 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Pliszka Marek
09.12.2010 11:35:16 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Lenda Tadeusz
09.12.2010 11:32:19 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Kulesik Halina
09.12.2010 11:30:00 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Kordek Tadeusz
09.12.2010 11:27:30 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Kalinowski Czesław
09.12.2010 11:25:03 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Kaczmarczyk Dorota
09.12.2010 11:21:11 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Duda Mieczysław
09.12.2010 11:16:55 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Chorążewicz Sławomir
09.12.2010 11:13:07 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Brysiewski Stanisław
09.12.2010 11:10:56 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Bojarski Stanisław
09.12.2010 11:08:22 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Dąbrowski Tadeusz
09.12.2010 11:03:57 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Kurzyński Krzysztof Szczepan
09.12.2010 10:24:13 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Skład Rady Gminy Czarnia w kadencji 2014 - 2018
09.12.2010 10:08:54 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Kurzyński Krzysztof Szczepan
09.12.2010 10:07:58 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Skład Rady Gminy Czarnia w kadencji 2014 - 2018
09.12.2010 10:06:25 Grzegorz Kamzelski Usunięto artykuł Skład Rady Gminy Czarnia - kadencja 2010-2014 z kategorii Skład Rady
09.12.2010 10:06:17 Grzegorz Kamzelski Usunięto artykuł Bojarski Stanisław z kategorii Skład Rady
09.12.2010 10:06:11 Grzegorz Kamzelski Usunięto artykuł Brysiewski Stanisław z kategorii Skład Rady
09.12.2010 10:06:04 Grzegorz Kamzelski Usunięto artykuł Chorążewicz Sławomir z kategorii Skład Rady
09.12.2010 10:05:58 Grzegorz Kamzelski Usunięto artykuł Duda Mieczysław z kategorii Skład Rady
09.12.2010 10:05:50 Grzegorz Kamzelski Usunięto artykuł Kaczmarczyk Dorota z kategorii Skład Rady
09.12.2010 10:05:44 Grzegorz Kamzelski Usunięto artykuł Kalinowski Czesław z kategorii Skład Rady
09.12.2010 10:05:38 Grzegorz Kamzelski Usunięto artykuł Kordek Tadeusz z kategorii Skład Rady
09.12.2010 10:05:30 Grzegorz Kamzelski Usunięto artykuł Kulesik Halina z kategorii Skład Rady
09.12.2010 10:05:21 Grzegorz Kamzelski Usunięto artykuł Lenda Tadeusz z kategorii Skład Rady
09.12.2010 10:05:12 Grzegorz Kamzelski Usunięto artykuł Pliszka Marek z kategorii Skład Rady
09.12.2010 10:05:04 Grzegorz Kamzelski Usunięto artykuł Samsel Jacek z kategorii Skład Rady
menu