menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
Data Redaktor Zmiana
12.10.2011 12:51:20 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr IX/48/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 września 2011 r. w sprawie wyboru ławnika. do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
12.10.2011 12:50:13 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
12.10.2011 12:00:41 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarzadzenie Nr 19/2011 Wójta Gminy Czarnia z dnia 20 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2011. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2011 - zarządzenia o numerach od 1 do 28 .
12.10.2011 11:59:12 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarzadzenie Nr 18/2011 Wójta Gminy Czarnia z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2011 - zarządzenia o numerach od 1 do 28 .
21.09.2011 09:34:46 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Skład Obwodowych Komisji Wyborczych po ukonstytuowaniu się dnia 2011-09-20 . do artykułu Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP wyznaczone na dzień 9 października 2011 r.
19.09.2011 14:22:21 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Komunikat wyborczy do artykułu Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP wyznaczone na dzień 9 października 2011 r.
19.09.2011 14:14:00 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz obwodowych komisji wyborczych do artykułu Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP wyznaczone na dzień 9 października 2011 r.
13.09.2011 10:42:57 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w głosowaniu do artykułu Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP wyznaczone na dzień 9 października 2011 r.
12.09.2011 10:08:18 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik logo funduszu do artykułu Pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie
12.09.2011 10:03:28 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie
02.09.2011 10:45:38 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z dnia 1 września 2011 r. do artykułu Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP wyznaczone na dzień 9 października 2011 r.
02.09.2011 10:44:26 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP wyznaczone na dzień 9 października 2011 r.
29.08.2011 14:17:34 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr 45 do artykułu Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2011-2014
29.08.2011 14:16:20 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2011-2014
29.08.2011 14:12:07 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr 46 do artykułu Zmiana budżetu Gminy Czarnia na rok 2011.
29.08.2011 14:11:13 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Zmiana budżetu Gminy Czarnia na rok 2011.
29.08.2011 14:06:58 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Zmiana budżetu Gminy Czarnia na rok 2011.
29.08.2011 14:05:18 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zmiana budżetu Gminy Czarnia na rok 2011.
29.08.2011 13:33:50 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
29.08.2011 13:30:01 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr VIII/47/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie zaciiągnięcia długoterminowej pożyczki. do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
29.08.2011 13:28:36 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr VIII/46/2011 Rady Gminy Czarnia z dnia 25 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2011 do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
29.08.2011 13:25:12 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr VIII/45/2011 Rady Gminy Czarnia z dnia 25 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2011-2016 do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
26.08.2011 12:12:14 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarzadzenie Nr 17/2011 Wójta Gminy Czarnia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 rroku. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2011 - zarządzenia o numerach od 1 do 28 .
25.08.2011 12:35:12 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 16/2011 Wójta Gminy Czarnia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej. do Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2011 - zarządzenia o numerach od 1 do 28 .
19.08.2011 11:59:41 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 15/2011 Wójta Gminy Czarnia z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2011. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2011 - zarządzenia o numerach od 1 do 28 .
29.07.2011 12:45:19 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zaproszenie do artykułu Zaproszenie Lokalnej Grupy Działania "Kurpsie Razem" na spotkanie informacyjne.
29.07.2011 12:44:42 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zaproszenie Lokalnej Grupy Działania "Kurpsie Razem" na spotkanie informacyjne.
29.07.2011 12:18:52 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 14/2011 Wójta Gminy Czarnia z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za II kwartały 2011 r. oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należn Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2011 - zarządzenia o numerach od 1 do 28 .
29.07.2011 12:10:03 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 14 do artykułu Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za II kwartały 2011 r. oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.
29.07.2011 12:09:17 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za II kwartały 2011 r. oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.
15.07.2011 10:48:38 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Charakterystyka Gminy Czarnia
15.07.2011 10:37:45 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Czarnia
15.07.2011 10:36:21 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Czarnia
15.07.2011 10:26:42 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Marek Piórkowski - Wójt Gminy Czarnia w kadencji 2018-2023
15.07.2011 10:24:21 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Urząd Gminy Czarnia
13.07.2011 14:58:29 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr VII/38/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2011-2014 do artykułu Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2011-2014.
13.07.2011 14:57:32 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2011-2014.
13.07.2011 14:50:19 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr VII/36/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnia za 2010 rok oraz sprawozdania finansowego za 2010 rok. do artykułu Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czarnia za 2010 rok oraz sprawozdanie finansowe za 2010 rok.
13.07.2011 14:44:53 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czarnia za 2010 rok oraz sprawozdanie finansowe za 2010 rok.
13.07.2011 14:35:06 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr VII/39/2011 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2011 . do artykułu Zmiana budżetu Gminy Czarnia na rok 2011.
13.07.2011 14:34:01 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zmiana budżetu Gminy Czarnia na rok 2011.
13.07.2011 14:26:51 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr VII/44/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni. do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
13.07.2011 14:25:30 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr VII/43/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej p Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
13.07.2011 14:24:51 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr VII/42/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego i przejęcia nakładów. do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
13.07.2011 14:24:28 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr VII/41/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu , którego zadaniem jest przedstawienie radzie gminy opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Ostrołęce. do Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
13.07.2011 14:24:01 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr VII/40/2011 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2011 r. Miastu Ostrołęka. do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
13.07.2011 14:22:20 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr VII/39/2011 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2011 . do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
13.07.2011 14:21:02 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr VII/38/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2011-2014 do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
13.07.2011 14:20:10 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr VII/37/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Czarnia z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok. do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
13.07.2011 14:19:35 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr VII/36/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnia za 2010 rok oraz sprawozdania finansowego za 2010 rok. do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
menu