menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
Data Redaktor Zmiana
05.12.2011 10:25:48 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja o wystąpieniu do RDOŚ w Warszawie o wydanie opinii o ewuntualnej konieczności sporzadzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
02.12.2011 13:12:18 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr X/54/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. do artykułu Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
02.12.2011 13:09:26 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
02.12.2011 13:06:41 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr X/53/11 Rady Gmi ny Czarnia z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarnia na rok 2011. do artykułu Zmiana budżetu Gminy Czarnia na rok 2011.
02.12.2011 13:04:32 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zmiana budżetu Gminy Czarnia na rok 2011.
02.12.2011 13:02:02 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr X/52/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 25 listopada 2011 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2011-2016. do artykułu Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2011-2016.
02.12.2011 12:55:11 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2011-2016.
02.12.2011 12:43:03 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr X/58/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości. do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
02.12.2011 12:41:39 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr X/57/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Czarnia. do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
02.12.2011 12:39:33 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr X/56/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
02.12.2011 12:38:01 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr X/55/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działa Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
02.12.2011 12:34:36 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr x/54/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy , informacji i deklaracji podatkowych. do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
02.12.2011 12:31:25 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr X/53/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarnia na 2011 r. do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
02.12.2011 12:29:33 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr X/52/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2011 - 2016. do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
02.12.2011 12:25:48 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
29.11.2011 14:58:05 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr X/57/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Czarnia. do artykułu Stawki podatków i opłat lokalnych na 2012 rok
29.11.2011 14:56:25 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr x/56/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Czarnia. do artykułu Stawki podatków i opłat lokalnych na 2012 rok
29.11.2011 14:54:50 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Stawki podatków i opłat lokalnych na 2012 rok
28.11.2011 14:53:12 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja KRUS p.t. "Upadki chodzą po ludziach" do artykułu Informacja KRUS p.t"Upadki chodzą po ludziach"
28.11.2011 14:52:04 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja KRUS p.t"Upadki chodzą po ludziach"
16.11.2011 09:24:37 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 26/2011 Wójta Gminy Czarnia z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Czarnia na 2012 rok. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2011 - zarządzenia o numerach od 1 do 28 .
16.11.2011 09:19:50 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarzadzenie Nr 25/2011 Wójta Gminy Czarnia z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2012 - 2016 . do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2011 - zarządzenia o numerach od 1 do 28 .
16.11.2011 09:16:26 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o zwołaniu X Zwyczajnej Sesji Rady Gminy. do artykułu Informacja o X Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Czarnia zwołanej na dzień 25 listopada 2011 r.
16.11.2011 09:15:06 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja o X Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Czarnia zwołanej na dzień 25 listopada 2011 r.
08.11.2011 14:14:34 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarzadzenie Nr 24/2011 Wójta Gminy Czarnia z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2011 - zarządzenia o numerach od 1 do 28 .
03.11.2011 12:56:28 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 23/2011 Wójta Gminy Czarnia z dnia 31 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2011 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2011 - zarządzenia o numerach od 1 do 28 .
03.11.2011 12:54:34 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarzędzenie Nr 22/2011 Wójta GminyCzarnia z dnia 26 października 2011 r w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za III kwartały 2011 roku , oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkow Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2011 - zarządzenia o numerach od 1 do 28 .
28.10.2011 08:33:52 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 22/2011 Wójta Gminy Czarnia z dnia 26 października 2011 r w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykownaniu budżetu Gminy Czarnia za III kwartały 2011 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkow Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za III kwartały 2011 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.
28.10.2011 08:31:32 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za III kwartały 2011 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.
28.10.2011 08:06:54 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Decyzja Nr 02/2011 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. do artykułu Decyzja Nr 02/2011 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
28.10.2011 08:04:35 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Decyzja Nr 02/2011 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
28.10.2011 08:01:02 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia do artykułu Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
28.10.2011 07:59:38 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
20.10.2011 14:29:28 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt Gminego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok. do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Czarnia w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
20.10.2011 14:26:30 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Czarnia w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
17.10.2011 12:16:31 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. do artykułu Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
17.10.2011 12:15:25 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
17.10.2011 12:10:43 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarzadzenie Nr 21 /2011 Wójta Gminy Czarnia z dnia 11 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2011. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2011 - zarządzenia o numerach od 1 do 28 .
17.10.2011 12:09:19 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarzadzenie Nr20/2011 Wójta Gminy Czarnia z dnia 10 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2011 . do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2011 - zarządzenia o numerach od 1 do 28 .
14.10.2011 14:05:56 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Lista wybranych senatorów do artykułu Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP wyznaczone na dzień 9 października 2011 r.
14.10.2011 14:05:10 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Lista wybranych posłów do artykułu Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP wyznaczone na dzień 9 października 2011 r.
13.10.2011 07:55:29 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr IX/51/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zmian budżecie gminy Czarnia na rok 2011. do artykułu Zmiana budżetu Gminy Czarnia na rok 2011.
13.10.2011 07:53:26 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zmiana budżetu Gminy Czarnia na rok 2011.
12.10.2011 15:00:25 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr IX/50/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 września 2011 r zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finasowej Gminy Czarnia na lata 2011-2016. do artykułu Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2011-2016
12.10.2011 14:58:04 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2011-2016
12.10.2011 14:55:17 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2011-2014
12.10.2011 14:50:37 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2011-2014
12.10.2011 12:57:26 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr IX/51/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2011. do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
12.10.2011 12:55:23 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr IX/50/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na Lata 2011 - 2016. do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
12.10.2011 12:53:02 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr IX/49/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 września 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2011 roku Miastu Ostrołęka. do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
menu