menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
Data Redaktor Zmiana
31.01.2012 13:10:02 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za IV kwartały 2011 r. oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych
19.01.2012 12:21:23 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne do artykułu Informacja KRUS o Ogólnpkrajowym Konkursie "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne"
19.01.2012 12:19:47 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja KRUS o Ogólnpkrajowym Konkursie "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne"
18.01.2012 11:20:01 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik Nr 1 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego do obiektu Zespołu Szkół w Surowem.
18.01.2012 11:19:35 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Załącznik Nr 1 z artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego do obiektu Zespołu Szkół w Surowem.
18.01.2012 11:17:04 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik Nr 1 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego do obiektu Zespołu Szkół w Czarni.
18.01.2012 11:16:35 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Załącznik Nr 1 z artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego do obiektu Zespołu Szkół w Czarni.
17.01.2012 14:26:36 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Punkty zbierania odpadów do artykułu Wyznaczone punkty zbierania odpadów elektrycznych , elektronicznych i wielkogabarytowych
17.01.2012 14:25:46 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Wyznaczone punkty zbierania odpadów elektrycznych , elektronicznych i wielkogabarytowych
17.01.2012 11:28:37 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik Nr 4 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego do obiektu Zespołu Szkół w Czarni.
17.01.2012 11:28:19 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik Nr 3 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego do obiektu Zespołu Szkół w Czarni.
17.01.2012 11:27:58 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik Nr 2 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego do obiektu Zespołu Szkół w Czarni.
17.01.2012 11:24:53 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik Nr 1 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego do obiektu Zespołu Szkół w Czarni.
17.01.2012 11:24:11 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego do obiektu Zespołu Szkół w Czarni.
17.01.2012 11:22:41 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego do obiektu Zespołu Szkół w Czarni.
17.01.2012 10:57:15 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik Nr 4 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego do obiektu Zespołu Szkół w Surowem.
17.01.2012 10:56:50 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik Nr 3 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego do obiektu Zespołu Szkół w Surowem.
17.01.2012 10:56:29 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik Nr 2 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego do obiektu Zespołu Szkół w Surowem.
17.01.2012 10:55:48 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik Nr 1 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego do obiektu Zespołu Szkół w Surowem.
17.01.2012 10:55:14 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego do obiektu Zespołu Szkół w Surowem.
17.01.2012 10:45:38 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego do obiektu Zespołu Szkół w Surowem.
16.01.2012 12:55:57 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o wyborze oferty. do artykułu Informacja o wyborze oferty.
16.01.2012 12:54:47 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja o wyborze oferty.
12.01.2012 12:29:29 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XI/63/11 Rady Gmi ny Czarnia z dnia 28 grudnia 2011 r . w sprawie zmiany rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działaln Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
12.01.2012 12:24:39 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Uchwała Nr XI/63/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany rocznego programu współpracy z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działaln Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
10.01.2012 12:26:18 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy o wydanym postanowieniu
10.01.2012 12:16:54 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Obwieszcenie z artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy o wydanym postanowieniu
09.01.2012 14:36:10 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszcenie do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy o wydanym postanowieniu
09.01.2012 14:35:39 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy o wydanym postanowieniu
09.01.2012 14:33:12 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Obwieszczenie z artykułu Postanowienie Nr 03/2011/2012 Wójta Gminy Czarnia.
09.01.2012 14:33:04 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Postanowienie Nr 03/2011/2012 Wójta Gminy Czarnia.
09.01.2012 14:32:04 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Postanowienie do artykułu Postanowienie Nr 03/2011/2012 Wójta Gminy Czarnia.
09.01.2012 14:30:39 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Postanowienie Nr 03/2011/2012 Wójta Gminy Czarnia.
09.01.2012 08:48:50 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 1/2012 Wójta Gminy Czarnia z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie tygodniowego rozkładu i wymiaru czasu pracy w Urzędzie Gminy Czarnia w 2012 roku. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2012 - zarządzenia o numerach od 1 do 32 .
09.01.2012 08:47:18 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Zarządzenie Nr 1/2012 Wójta gminy Czarnia z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie tygodniowego rozkladu i wymiaru czasu pracy w Urzędzie gminy czarnia w 2012 roku z artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2012 - zarządzenia o numerach od 1 do 32 .
09.01.2012 08:44:26 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 1/2012 Wójta gminy Czarnia z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie tygodniowego rozkladu i wymiaru czasu pracy w Urzędzie gminy czarnia w 2012 roku do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2012 - zarządzenia o numerach od 1 do 32 .
09.01.2012 07:57:26 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zawiadomienie do artykułu Zawiadomienie Urzędu Gminy Czarnia.
09.01.2012 07:56:54 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zawiadomienie Urzędu Gminy Czarnia.
05.01.2012 15:00:31 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2012 - zarządzenia o numerach od 1 do 32 .
05.01.2012 14:57:14 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2011 - zarządzenia o numerach od 1 do 28 .
04.01.2012 14:03:28 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XI/66/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 grudnia 2011 r. do artykułu Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czarnia na lata 2012 - 2016.
04.01.2012 14:02:11 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czarnia na lata 2012 - 2016.
04.01.2012 13:59:44 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XI/67/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 grudnia 2011 r. do artykułu Uchwała budżetowa - Budżet Gminy na 2012 rok
04.01.2012 13:58:01 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Uchwała budżetowa - Budżet Gminy na 2012 rok
04.01.2012 13:55:15 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Zmiana budżetu Gminy Czarnia na 2011 rok.
04.01.2012 13:54:33 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XI/61/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 grudnia 2011 r. do artykułu Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2011-2016.
04.01.2012 13:53:35 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2011-2016.
04.01.2012 13:50:55 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XI/62/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 grudnia 2011 r. do artykułu Zmiana budżetu Gminy Czarnia na 2011 rok.
04.01.2012 13:49:41 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Zmiana budżetu Gminy Czarnia na 2011 rok.
04.01.2012 13:49:23 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zmiana budżetu Gminy Czarnia na 2011 rok.
menu