menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
Data Redaktor Zmiana
06.04.2011 11:19:44 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr IV/27/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010-2014
06.04.2011 11:17:33 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr IV/26/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia zasad dobrowolnego udziału w kosztach budowy wodociągów wiejskich na terenie Gminy Czarnia. do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010-2014
06.04.2011 11:15:26 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr IV/25/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010-2014
06.04.2011 11:14:06 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr IV/24/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki. do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010-2014
06.04.2011 11:12:39 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała NrIV/23/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010-2014
06.04.2011 11:11:12 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr IV/22/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działal Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010-2014
06.04.2011 10:12:18 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Uchwała Nr IV/22/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 31 marca 2011 r. z artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010-2014
06.04.2011 10:04:11 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr IV/22/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 31 marca 2011 r. do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010-2014
06.04.2011 10:01:54 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr IV/21/2011 Rady Gminy Czarnia z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2011 do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010-2014
06.04.2011 09:56:36 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr IV/20/2011 Rady Gminy Czarnia z dnia 31 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2011 - 2014 . do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010-2014
06.04.2011 09:53:50 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010-2014
22.03.2011 13:22:45 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Formularz ofertowy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Surowem i budowa kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej.
22.03.2011 13:22:30 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Formularz ofertowy z artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Surowem i budowa kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej.
22.03.2011 09:47:15 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Rysunki kolektory do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Surowem i budowa kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej.
22.03.2011 09:45:12 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Rysunki kolektory do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Surowem i budowa kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej.
22.03.2011 09:43:08 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Rysunki kolektory do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Surowem i budowa kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej.
22.03.2011 09:37:27 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Rysunki kolektory do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Surowem i budowa kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej.
22.03.2011 09:35:05 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Rysunki kolektory do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Surowem i budowa kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej.
22.03.2011 09:32:37 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Rysunki kolektory do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Surowem i budowa kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej.
22.03.2011 09:30:15 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Rysunki kolektory do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Surowem i budowa kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej.
22.03.2011 09:27:55 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Rysunki kolektory do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Surowem i budowa kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej.
22.03.2011 09:25:19 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Rysunki kolektory do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Surowem i budowa kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej.
22.03.2011 09:22:12 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Mapa do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Surowem i budowa kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej.
22.03.2011 09:21:57 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Rysun. termomodernizacja do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Surowem i budowa kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej.
22.03.2011 09:21:45 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Rysun. termomodernizacja do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Surowem i budowa kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej.
22.03.2011 09:21:19 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Rysun. termomodernizacja do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Surowem i budowa kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej.
22.03.2011 09:20:58 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Rysun. termomodernizacja do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Surowem i budowa kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej.
22.03.2011 09:20:44 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Rysun. termomodernizacja do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Surowem i budowa kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej.
22.03.2011 09:19:53 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Specyf. tech. termomodernizacja do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Surowem i budowa kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej.
22.03.2011 09:19:17 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt budowlany kolektory do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Surowem i budowa kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej.
22.03.2011 09:18:01 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt budowlany termomodernizacja do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Surowem i budowa kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej.
22.03.2011 09:16:55 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Przedmiar kolektory do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Surowem i budowa kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej.
22.03.2011 09:16:29 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Przedmiar termomodernizacja do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Surowem i budowa kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej.
22.03.2011 09:15:51 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Przedmiar robót termomodernizacja z artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Surowem i budowa kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej.
22.03.2011 09:09:40 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Przedmiar robót termomodernizacja do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Surowem i budowa kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej.
22.03.2011 09:08:52 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Projekt budowlany kolektory z artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Surowem i budowa kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej.
22.03.2011 09:08:47 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Projekt budowlany termomodernizacja z artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Surowem i budowa kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej.
22.03.2011 09:08:35 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt budowlany kolektory do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Surowem i budowa kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej.
22.03.2011 09:08:12 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt budowlany termomodernizacja do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Surowem i budowa kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej.
22.03.2011 09:06:09 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 2 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Surowem i budowa kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej.
22.03.2011 09:04:08 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wzór umowy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Surowem i budowa kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej.
22.03.2011 09:03:35 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o zakresie prac pow. podwyk. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Surowem i budowa kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej.
22.03.2011 09:02:47 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz wykonanych robót do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Surowem i budowa kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej.
22.03.2011 09:01:46 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. do braku podstaw do wykluczenia do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Surowem i budowa kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej.
22.03.2011 09:01:07 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Formularz ofertowy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Surowem i budowa kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej.
22.03.2011 08:59:45 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik SIWZ do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Surowem i budowa kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej.
22.03.2011 08:57:55 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Surowem i budowa kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej.
15.03.2011 11:35:07 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zaproszenie do artykułu Zaproszenie Lokalnej Grupy Działania "Kurpsie Razem" na spotkanie informacyjne.
15.03.2011 11:34:36 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zaproszenie Lokalnej Grupy Działania "Kurpsie Razem" na spotkanie informacyjne.
09.03.2011 08:22:38 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Decyzja Nr 01/11 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. do artykułu Decyzja Nr 01/11 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
menu