menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
Data Redaktor Zmiana
22.08.2019 14:03:47 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. 1 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane " Remont, adaptacja i wyposażenie pomieszczeń w budynku komunalnym, w miejscowości Długie, w ramach Programu "Senior Plus"
22.08.2019 14:03:35 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik SIWZ do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane " Remont, adaptacja i wyposażenie pomieszczeń w budynku komunalnym, w miejscowości Długie, w ramach Programu "Senior Plus"
22.08.2019 14:03:14 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Ogłoszenie z artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane " Remont, adaptacja i wyposażenie pomieszczeń w budynku komunalnym, w miejscowości Długie, w ramach Programu "Senior Plus"
22.08.2019 14:03:09 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane " Remont, adaptacja i wyposażenie pomieszczeń w budynku komunalnym, w miejscowości Długie, w ramach Programu "Senior Plus"
22.08.2019 14:02:59 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane " Remont, adaptacja i wyposażenie pomieszczeń w budynku komunalnym, w miejscowości Długie, w ramach Programu "Senior Plus"
22.08.2019 14:01:05 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane " Remont, adaptacja i wyposażenie pomieszczeń w budynku komunalnym, w miejscowości Długie, w ramach Programu "Senior Plus"
21.08.2019 13:11:45 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Unieważnienie postępowania do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane " Remont, adaptacja i wyposażenie pomieszczeń w budynku komunalnym, w miejscowości Długie, w ramach Programu "Senior Plus"
21.08.2019 09:56:52 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja
20.08.2019 12:25:08 Hanna Pliszka Dodany nowy artykuł XXXI Niedzielne Spotkanie z Historią i Folklorem
20.08.2019 11:11:05 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Komunikat
19.08.2019 13:55:48 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Informacja z otwarcja ofert z artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro w sprawie wyboru świadczenia usługi cateringowej wraz z wynajęciem sali dla uczestników projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa dotyczące realizacji projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”
19.08.2019 13:55:42 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro w sprawie wyboru świadczenia usługi cateringowej wraz z wynajęciem sali dla uczestników projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa dotyczące realizacji projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”
19.08.2019 13:51:32 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz miejsc do urządowych obwieszczeń do artykułu OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
19.08.2019 13:29:44 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
19.08.2019 13:28:48 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
19.08.2019 13:26:55 Grzegorz Kamzelski Usunięto artykuł Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z kategorii Wybory
19.08.2019 13:26:43 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł
19.08.2019 13:16:20 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - usługa dowozu uczniów z terenu Gminy Czarnia do Publicznych Szkół Podstawowych w Czarni i w Surowem w roku szkolnym 2019/2020
19.08.2019 09:26:56 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zestawienie złożonych ofert do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - usługa dowozu uczniów z terenu Gminy Czarnia do Publicznych Szkół Podstawowych w Czarni i w Surowem w roku szkolnym 2019/2020
14.08.2019 07:12:13 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł XXXI NIEDZIELNE SPOTKANIE Z HISTORIĄ I FOLKLOREM
08.08.2019 10:08:14 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. 3. do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro w sprawie "Remont Świetlicy w miejscowości Długie"
08.08.2019 10:07:59 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał.2. do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro w sprawie "Remont Świetlicy w miejscowości Długie"
08.08.2019 10:07:32 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. 1 do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro w sprawie "Remont Świetlicy w miejscowości Długie"
08.08.2019 10:07:09 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro w sprawie "Remont Świetlicy w miejscowości Długie"
08.08.2019 10:05:58 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro w sprawie "Remont Świetlicy w miejscowości Długie"
07.08.2019 13:21:05 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro w sprawie przygotowania oraz dostawy - materiałów promocyjnych
07.08.2019 13:20:53 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o otwarciu ofert do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro w sprawie przygotowania oraz dostawy - materiałów promocyjnych
07.08.2019 12:04:24 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 26/2019 Wójta Gminy Czarnia z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za II kwartały 2019 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych nal Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2019 zarządzenia o numerach od 1 do .....
07.08.2019 12:01:41 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 25/2019 Wójta Gminy Czarnia z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczenia dobry start do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2019 zarządzenia o numerach od 1 do .....
07.08.2019 12:00:50 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 24/2019 Wójta Gminy Czarnia z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń wychowawczych do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2019 zarządzenia o numerach od 1 do .....
07.08.2019 11:59:39 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 23/2019 Wójta Gminy Czarnia z dnia 17 lipca 2019 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 22/2019 Wójta Gminy Czarnia z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2019 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2019 zarządzenia o numerach od 1 do .....
07.08.2019 11:57:05 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 22/2019 Wójta Gminy Czarnia z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2019 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2019 zarządzenia o numerach od 1 do .....
07.08.2019 11:55:54 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 21/2019 Wójta Gminy Czarnia z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2019 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2019 zarządzenia o numerach od 1 do .....
07.08.2019 11:54:35 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 20/2019 Wójta Gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie tygodniowego rozkładu i wymiaru czasu pracy w Urządzie Gminy Czarnia w 2019r. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2019 zarządzenia o numerach od 1 do .....
07.08.2019 11:31:39 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł SPOTKANIA INFORMACYJNE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA KURPSIE RAZEM sierpień 2019
06.08.2019 13:17:25 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - usługa dowozu uczniów z terenu Gminy Czarnia do Publicznych Szkół Podstawowych w Czarni i w Surowem w roku szkolnym 2019/2020
06.08.2019 13:05:53 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. nr 2 do oferty do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - usługa dowozu uczniów z terenu Gminy Czarnia do Publicznych Szkół Podstawowych w Czarni i w Surowem w roku szkolnym 2019/2020
06.08.2019 13:05:31 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. nr 1 do oferty do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - usługa dowozu uczniów z terenu Gminy Czarnia do Publicznych Szkół Podstawowych w Czarni i w Surowem w roku szkolnym 2019/2020
06.08.2019 13:05:04 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. nr 7 do SIWZ do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - usługa dowozu uczniów z terenu Gminy Czarnia do Publicznych Szkół Podstawowych w Czarni i w Surowem w roku szkolnym 2019/2020
06.08.2019 13:04:49 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. nr 6 do SIWZ do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - usługa dowozu uczniów z terenu Gminy Czarnia do Publicznych Szkół Podstawowych w Czarni i w Surowem w roku szkolnym 2019/2020
06.08.2019 13:04:30 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. nr 5 do SIWZ do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - usługa dowozu uczniów z terenu Gminy Czarnia do Publicznych Szkół Podstawowych w Czarni i w Surowem w roku szkolnym 2019/2020
06.08.2019 13:04:15 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. nr 4 do SIWZ do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - usługa dowozu uczniów z terenu Gminy Czarnia do Publicznych Szkół Podstawowych w Czarni i w Surowem w roku szkolnym 2019/2020
06.08.2019 13:03:40 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. nr 3 do SIWZ do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - usługa dowozu uczniów z terenu Gminy Czarnia do Publicznych Szkół Podstawowych w Czarni i w Surowem w roku szkolnym 2019/2020
06.08.2019 13:03:17 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał nr 2 do SIWZ do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - usługa dowozu uczniów z terenu Gminy Czarnia do Publicznych Szkół Podstawowych w Czarni i w Surowem w roku szkolnym 2019/2020
06.08.2019 13:02:47 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. nr 1 do SIWZ do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - usługa dowozu uczniów z terenu Gminy Czarnia do Publicznych Szkół Podstawowych w Czarni i w Surowem w roku szkolnym 2019/2020
06.08.2019 13:02:21 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik SIWZ do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - usługa dowozu uczniów z terenu Gminy Czarnia do Publicznych Szkół Podstawowych w Czarni i w Surowem w roku szkolnym 2019/2020
06.08.2019 13:02:00 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu - usługa dowozu uczniów z terenu Gminy Czarnia do Publicznych Szkół Podstawowych w Czarni i w Surowem w roku szkolnym 2019/2020
05.08.2019 14:47:15 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Oferta zamówienia z artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane " Remont, adaptacja i wyposażenie pomieszczeń w budynku komunalnym, w miejscowości Długie, w ramach Programu "Senior Plus"
05.08.2019 14:47:10 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Oferta zamówienia z artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane " Remont, adaptacja i wyposażenie pomieszczeń w budynku komunalnym, w miejscowości Długie, w ramach Programu "Senior Plus"
05.08.2019 14:47:04 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał.11. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane " Remont, adaptacja i wyposażenie pomieszczeń w budynku komunalnym, w miejscowości Długie, w ramach Programu "Senior Plus"
menu