menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
Data Redaktor Zmiana
16.01.2020 10:18:54 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr IX/85/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
16.01.2020 10:17:45 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr IX/84/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2019r.w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa w sołectwie Surowe. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
16.01.2020 10:16:22 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr IX/83/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2019r.w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2020 rok. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
16.01.2020 10:14:32 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr IX/82/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2019r.w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Czarnia w roku szkolnym 2019/2020 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
16.01.2020 10:13:13 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr IX/81/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Czarnia uczestniczących w działaniach ratowniczych l Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
16.01.2020 10:10:55 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr IX/80/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni.. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
16.01.2020 10:07:50 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr IX/79/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania dekla Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
16.01.2020 10:04:27 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr IX/78/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2019 r. w sprawie określenia metody opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
16.01.2020 09:43:20 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr IX/77/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Czarnia na rok 2020 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
16.01.2020 09:40:31 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr IX/76/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2020-2034 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
16.01.2020 09:38:53 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr IX/75/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2019 rok. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
16.01.2020 09:37:27 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr IX/74/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2019-2034 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
16.01.2020 09:34:50 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr IX/73/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie udzielenia Powiatowi Ostrołęckiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Czarnia w roku 2020 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
15.01.2020 14:58:25 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 45/2019 Wójta Gminy Czarnia z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2019 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2019 zarządzenia o numerach od 1 do .....
15.01.2020 14:57:31 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 44/2019 Wójta Gminy Czarnia z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2019 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2019 zarządzenia o numerach od 1 do .....
15.01.2020 14:33:12 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 43/2019 Wójta Gminy Czarnia z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2019 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2019 zarządzenia o numerach od 1 do .....
13.01.2020 16:04:37 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o naborze do pracy na pracownika ds. gospodarki komunalnej z dnia 13-01-2020 r
13.01.2020 11:58:15 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z dnia 10 stycznia 2020r.
13.01.2020 11:55:40 Grzegorz Kamzelski Usunięto artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z dnia 10.01.2020r. z kategorii AKTUALNOŚCI
13.01.2020 11:43:22 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia do artykułu
13.01.2020 11:42:29 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł
13.01.2020 08:30:10 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ W 2020 ROKU
10.01.2020 10:11:23 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zmiana w ogłoszeniu do artykułu Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
09.01.2020 18:41:45 Karolina Rydel Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 09.01.2020 r.
09.01.2020 13:53:47 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni o naborze na stanowisko pracownika socjalnego z dnia 09-01-2020 r.
09.01.2020 11:39:07 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro w sprawie "Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zmian decyzji na terenie Gminy Czarnia w 2020 roku
09.01.2020 11:32:57 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o otwarciu ofert do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro w sprawie "Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zmian decyzji na terenie Gminy Czarnia w 2020 roku
08.01.2020 12:34:40 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała nr 477 do artykułu Uchwała nr Os.477.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
08.01.2020 12:34:10 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Uchwała nr Os.477.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
08.01.2020 12:33:18 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała nr 476 do artykułu Uchwała nr Os.476.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
08.01.2020 12:31:13 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Uchwała nr Os.476.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
08.01.2020 12:30:56 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Uchwała nr Os.476.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
07.01.2020 14:42:52 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł I N F O R M A C J A DOTYCZĄCA GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
07.01.2020 14:32:18 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy do artykułu Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
07.01.2020 14:31:21 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
07.01.2020 14:29:30 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Deklaracja odt do artykułu I N F O R M A C J A DOTYCZĄCA GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
07.01.2020 14:29:14 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Deklaracja PDF do artykułu I N F O R M A C J A DOTYCZĄCA GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
07.01.2020 14:28:57 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Deklaracja do artykułu I N F O R M A C J A DOTYCZĄCA GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
07.01.2020 14:26:20 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Deklaracja DOC do artykułu I N F O R M A C J A DOTYCZĄCA GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
07.01.2020 14:24:21 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł I N F O R M A C J A DOTYCZĄCA GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
07.01.2020 09:27:53 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Unieważnienie postępowania do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę "Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnia w 2020r."
03.01.2020 13:44:24 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 2 do artykułu Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na Przygotowanie, dowiezienie oraz wydanie gorącego posiłku w placówkach oświatowych na terenie Gminy Czarnia
03.01.2020 13:44:05 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 1 do artykułu Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na Przygotowanie, dowiezienie oraz wydanie gorącego posiłku w placówkach oświatowych na terenie Gminy Czarnia
03.01.2020 13:43:45 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik SIWZ do artykułu Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na Przygotowanie, dowiezienie oraz wydanie gorącego posiłku w placówkach oświatowych na terenie Gminy Czarnia
03.01.2020 13:42:47 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na Przygotowanie, dowiezienie oraz wydanie gorącego posiłku w placówkach oświatowych na terenie Gminy Czarnia
31.12.2019 13:18:56 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro w sprawie "Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zmian decyzji na terenie Gminy Czarnia w 2020 roku
31.12.2019 13:17:31 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro w sprawie "Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zmian decyzji na terenie Gminy Czarnia w 2020 roku
31.12.2019 11:06:17 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na "Opracowanie kompletnej dokumentacji techniczno-kosztorysowej budowy oczyszczalni scieków na terenie dla gminy Czarnia"
31.12.2019 11:05:46 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o otwarciu ofert do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na "Opracowanie kompletnej dokumentacji techniczno-kosztorysowej budowy oczyszczalni scieków na terenie dla gminy Czarnia"
31.12.2019 11:00:40 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na "Opracowanie kompletnej dokumentacji techniczno-kosztorysowej budowy oczyszczalni scieków na terenie dla gminy Czarnia"
menu