menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132
Data Redaktor Zmiana
21.01.2020 08:46:21 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie do artykułu do pobrania
21.01.2020 08:46:08 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Deklaracja uczestnictwa do artykułu do pobrania
21.01.2020 08:45:27 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł do pobrania
21.01.2020 08:39:08 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii KLUB SENIOR+ w Długiem został przeniesiony artykuł SENIOR+
21.01.2020 08:33:19 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 17.10.2018 r.
21.01.2020 08:32:53 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 02.11.2018 r.
21.01.2020 08:32:33 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł OBWIESZCZENIE STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego
21.01.2020 08:32:14 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
21.01.2020 08:31:11 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
21.01.2020 08:30:35 Grzegorz Kamzelski Z kategorii Informacje dla mieszkańców do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 26.04.2019 r.
21.01.2020 08:30:33 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 26.04.2019 r.
21.01.2020 08:30:14 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł OBWIESZCZENIE Starosty Ostrołęckiego z dnia 26.04.2019 r.
21.01.2020 08:29:52 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 05.08.2019 r.
21.01.2020 08:29:24 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy
21.01.2020 08:28:55 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 09.12.2019 r.
21.01.2020 08:26:17 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 16.12.2019 r.
21.01.2020 08:25:43 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 09.01.2020 r.
21.01.2020 08:10:22 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej został przeniesiony artykuł Komunikat Komisarza Wyborczego w Ostrołęce
21.01.2020 08:09:18 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Konsultacje dokumentów został przeniesiony artykuł Informacja Rady Gminy Czarnia
21.01.2020 08:08:36 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Sesje Rady i posiedzenia Komisji został przeniesiony artykuł IX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia
21.01.2020 08:07:54 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Oferty pracy w jednostkach organizacyjnych został przeniesiony artykuł Ogłoszenie kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni o naborze na stanowisko pracownika socjalnego z dnia 09-01-2020 r.
21.01.2020 07:23:19 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja o spotkaniu
16.01.2020 14:49:49 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE o konkursie na stanowisko pracownika do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
16.01.2020 13:28:57 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 4/2020 Wójta Gminy Czarnia z dnia 18 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2020 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2020 zarządzenia o numerach od 1 do .....
16.01.2020 13:27:53 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 3/2020 Wójta Gminy Czarnia z dnia 10 stycznia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2020-2034 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2020 zarządzenia o numerach od 1 do .....
16.01.2020 13:26:22 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 2/2020 Wójta Gminy Czarnia z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie dodatkowych dni wolnych w 2020 roku w Urzędzie Gminy Czarnia. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2020 zarządzenia o numerach od 1 do .....
16.01.2020 13:25:22 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 1/2020 Wójta Gminy Czarnia z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie tygodniowgo rozkładu i wymiaru czasu pracy w Urządzie Gminy Czarnia w 2020r. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2020 zarządzenia o numerach od 1 do .....
16.01.2020 13:23:44 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2020 zarządzenia o numerach od 1 do .....
16.01.2020 10:22:36 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr IX/87/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy i komisji stałych na 2020 r. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
16.01.2020 10:20:57 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr IX/86/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie utworzenia na terenie gminy Czarnia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub SENIOR+ do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
16.01.2020 10:18:54 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr IX/85/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
16.01.2020 10:17:45 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr IX/84/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2019r.w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa w sołectwie Surowe. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
16.01.2020 10:16:22 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr IX/83/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2019r.w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2020 rok. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
16.01.2020 10:14:32 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr IX/82/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2019r.w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Czarnia w roku szkolnym 2019/2020 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
16.01.2020 10:13:13 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr IX/81/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Czarnia uczestniczących w działaniach ratowniczych l Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
16.01.2020 10:10:55 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr IX/80/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni.. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
16.01.2020 10:07:50 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr IX/79/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania dekla Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
16.01.2020 10:04:27 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr IX/78/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2019 r. w sprawie określenia metody opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
16.01.2020 09:43:20 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr IX/77/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Czarnia na rok 2020 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
16.01.2020 09:40:31 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr IX/76/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2020-2034 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
16.01.2020 09:38:53 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr IX/75/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2019 rok. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
16.01.2020 09:37:27 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr IX/74/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2019-2034 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
16.01.2020 09:34:50 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr IX/73/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie udzielenia Powiatowi Ostrołęckiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Czarnia w roku 2020 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
15.01.2020 14:58:25 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 45/2019 Wójta Gminy Czarnia z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2019 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2019 zarządzenia o numerach od 1 do .....
15.01.2020 14:57:31 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 44/2019 Wójta Gminy Czarnia z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2019 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2019 zarządzenia o numerach od 1 do .....
15.01.2020 14:33:12 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 43/2019 Wójta Gminy Czarnia z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2019 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2019 zarządzenia o numerach od 1 do .....
13.01.2020 16:04:37 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o naborze do pracy na pracownika ds. gospodarki komunalnej z dnia 13-01-2020 r
13.01.2020 11:58:15 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z dnia 10 stycznia 2020r.
13.01.2020 11:55:40 Grzegorz Kamzelski Usunięto artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z dnia 10.01.2020r. z kategorii AKTUALNOŚCI
13.01.2020 11:43:22 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia do artykułu
menu