menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138
Data Redaktor Zmiana
14.07.2020 11:04:27 Karolina Rydel Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 14.07.2020 r.
14.07.2020 11:02:29 Karolina Rydel Usunięto artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 14.07.2020 r. z kategorii AKTUALNOŚCI
14.07.2020 10:26:01 Karolina Rydel Dodany nowy artykuł
13.07.2020 10:22:26 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zestawienie złożonych ofert do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu " Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Czarni "
08.07.2020 15:04:10 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik zał. 3A2 korekta do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu "Wymiana urządzeń grzewczych w ramach projektu pn."Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Czarnia"
08.07.2020 15:03:23 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik zał. 3A1 korekta do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu "Wymiana urządzeń grzewczych w ramach projektu pn."Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Czarnia"
08.07.2020 15:02:26 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Załącznik nr 3A2 korekta z artykułu Ogłoszenie o zamówieniu "Wymiana urządzeń grzewczych w ramach projektu pn."Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Czarnia"
08.07.2020 15:02:17 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Załącznik nr 3A1 korekta z artykułu Ogłoszenie o zamówieniu "Wymiana urządzeń grzewczych w ramach projektu pn."Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Czarnia"
08.07.2020 11:57:22 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik FUK.271.30.2020 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu "Wymiana urządzeń grzewczych w ramach projektu pn."Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Czarnia"
08.07.2020 11:45:27 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 3A2 korekta do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu "Wymiana urządzeń grzewczych w ramach projektu pn."Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Czarnia"
08.07.2020 11:44:58 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 3A1 korekta do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu "Wymiana urządzeń grzewczych w ramach projektu pn."Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Czarnia"
08.07.2020 11:43:23 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik FUK.271.30.2020 SIWZ korekta do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu "Wymiana urządzeń grzewczych w ramach projektu pn."Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Czarnia"
08.07.2020 11:26:40 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik FUK.271.30.2020 Odpowiedź na wniosek do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu "Wymiana urządzeń grzewczych w ramach projektu pn."Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Czarnia"
08.07.2020 09:34:33 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 41/2020 Wójta Gminy Czarnia z dnia 03 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2020 zarządzenia o numerach od 1 do .....
08.07.2020 09:33:13 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 40/2020 Wójta Gminy Czarnia z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2020 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2020 zarządzenia o numerach od 1 do .....
08.07.2020 09:28:06 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na Dostawa żwiru z jego rozplantowaniem i wyrównaniem przy użyciu równiarki na drogach gminnych
08.07.2020 09:27:40 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 39/2020 Wójta Gminy Czarnia z dnia 30 czerwca 2020r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2020-2034 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2020 zarządzenia o numerach od 1 do .....
08.07.2020 08:26:30 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o otwarciu ofert do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na Dostawa żwiru z jego rozplantowaniem i wyrównaniem przy użyciu równiarki na drogach gminnych
07.07.2020 09:01:31 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Odpowiedzi na pytania do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu " Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Czarni "
07.07.2020 08:34:48 Karolina Rydel Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 06.07.2020 r.
07.07.2020 08:20:35 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł IXI edycja Programu Stypendia Pomostowe 2020/2021 Segment IA z udziałem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
07.07.2020 07:39:53 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współtworzenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok
06.07.2020 12:02:27 Karolina Rydel Dodany załącznik Zmiana ogłoszenia o naborze partnera do artykułu ogłoszenie o naborze Partnera w celu realizacji projektu
03.07.2020 14:38:48 Karolina Rydel Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 02.07.2020 r.
03.07.2020 14:01:17 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Konkurs na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni
03.07.2020 13:54:39 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogłoszenie o naborze partnera do artykułu ogłoszenie o naborze Partnera w celu realizacji projektu
03.07.2020 13:53:03 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł ogłoszenie o naborze Partnera w celu realizacji projektu
03.07.2020 08:08:42 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł NOWY OKRES ZASIŁKOWY
03.07.2020 07:56:43 Karolina Rydel Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 03.07.2020 r.
02.07.2020 13:48:37 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Poprawiony SIWZ do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu " Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Czarni "
02.07.2020 13:48:09 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Poprawione ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu " Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Czarni "
02.07.2020 12:57:28 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja o koloniach KRUS
02.07.2020 12:40:42 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Stypendium pomostowe dla tegorocznych maturzystów
02.07.2020 12:35:52 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik 10. Oświadczenie o grupie kapitałowej do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu " Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Czarni "
02.07.2020 12:35:33 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik 9. Oświadczenie o tajemnicy przedsiebiorstwa do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu " Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Czarni "
02.07.2020 12:35:06 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik 8. Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu " Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Czarni "
02.07.2020 12:34:37 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik 7. Wykaz dostaw do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu " Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Czarni "
02.07.2020 12:34:23 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik 6. Wzór umowy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu " Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Czarni "
02.07.2020 12:34:09 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Kurs e-learningowy dla dzieci
02.07.2020 12:34:04 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik 5. Opis techniczny do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu " Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Czarni "
02.07.2020 12:33:44 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik 4. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu " Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Czarni "
02.07.2020 12:32:55 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik 3. Formularz ofertowy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu " Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Czarni "
02.07.2020 12:31:18 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu " Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Czarni "
02.07.2020 12:30:40 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik 1. Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu " Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Czarni "
02.07.2020 12:29:49 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu " Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Czarni "
02.07.2020 12:20:00 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O NABORZE kandydatów na rachmistrzów terenowych
02.07.2020 12:10:46 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 38/2020 Wójta Gminy Czarnia z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2020 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2020 zarządzenia o numerach od 1 do .....
01.07.2020 14:46:05 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik zal. 11. dokumentacja techniczna zad.5. poprawawiony pkt I do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu "Wymiana urządzeń grzewczych w ramach projektu pn."Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Czarnia"
01.07.2020 13:03:31 Karolina Rydel Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 01.07.2020 r.
30.06.2020 08:39:41 Hanna Pliszka Dodany nowy artykuł Wakacyjny konkurs plastyczny
menu