menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107
Data Redaktor Zmiana
04.10.2017 15:38:02 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
04.10.2017 15:37:08 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
04.10.2017 15:35:44 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXIII/161/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 września 2017r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
04.10.2017 15:33:15 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXIII/160/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 września 2017r w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności z zakresu ochrony prze Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
04.10.2017 15:29:49 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXIII/159/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 września 2017r w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2017 rok do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
04.10.2017 15:27:29 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXIII/158/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 września 2017r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2017-2022 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
02.10.2017 12:47:33 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Starosty Ostrołęckiego
02.10.2017 10:20:56 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 28.09.2017
27.09.2017 15:44:49 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE
21.09.2017 11:14:53 Stanisław Pyśk Dodany załącznik Zmiana informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane budowy wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandysie
20.09.2017 14:03:21 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł XXIII Zwyczajną Sesję Rady Gminy Czarnia
20.09.2017 12:33:45 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł KRUS
08.09.2017 14:24:33 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Sekretarz Gminy
08.09.2017 14:22:27 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Sekretarz Gminy
31.08.2017 10:35:10 Stanisław Pyśk Dodany załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane budowy wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandysie
31.08.2017 10:34:49 Stanisław Pyśk Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane budowy wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandysie
29.08.2017 11:14:53 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 22/2017 Wójta Gminy Czarnia z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2017 roku do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2017 zarządzenia o numerach od 1 do .....
29.08.2017 10:55:22 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 21/2017 Wójta Gminy Czarnia z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2017 zarządzenia o numerach od 1 do .....
29.08.2017 10:52:57 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 20/2017 Wójta Gminy Czarnia z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizaji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej do arty Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2017 zarządzenia o numerach od 1 do .....
25.08.2017 12:43:08 Stanisław Pyśk Dodany załącznik 2 strona inf. o wyborze oferty do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - usługa dowozu uczniów z terenu gminy Czarnia do Szkół w Czarni i w Surowem w roku szkolnym 2017/2018.
25.08.2017 12:42:51 Stanisław Pyśk Dodany załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - usługa dowozu uczniów z terenu gminy Czarnia do Szkół w Czarni i w Surowem w roku szkolnym 2017/2018.
24.08.2017 15:57:47 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE
24.08.2017 08:44:02 Stanisław Pyśk Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane budowy wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandysie
24.08.2017 08:42:49 Stanisław Pyśk Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane budowy wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandysie
23.08.2017 08:54:52 Stanisław Pyśk Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - usługa dowozu uczniów z terenu gminy Czarnia do Szkół w Czarni i w Surowem w roku szkolnym 2017/2018.
23.08.2017 08:54:18 Stanisław Pyśk Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu - usługa dowozu uczniów z terenu gminy Czarnia do Szkół w Czarni i w Surowem w roku szkolnym 2017/2018.
17.08.2017 09:09:25 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Informacja
17.08.2017 09:08:57 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja
10.08.2017 10:41:01 Stanisław Pyśk Dodany załącznik Wzór umowy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - usługa dowozu uczniów z terenu gminy Czarnia do Szkół w Czarni i w Surowem w roku szkolnym 2017/2018.
10.08.2017 10:40:46 Stanisław Pyśk Dodany załącznik Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - usługa dowozu uczniów z terenu gminy Czarnia do Szkół w Czarni i w Surowem w roku szkolnym 2017/2018.
10.08.2017 10:40:20 Stanisław Pyśk Dodany załącznik Wykaz środków transportowych do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - usługa dowozu uczniów z terenu gminy Czarnia do Szkół w Czarni i w Surowem w roku szkolnym 2017/2018.
10.08.2017 10:40:00 Stanisław Pyśk Dodany załącznik Wykaz osób do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - usługa dowozu uczniów z terenu gminy Czarnia do Szkół w Czarni i w Surowem w roku szkolnym 2017/2018.
10.08.2017 10:39:48 Stanisław Pyśk Dodany załącznik Wykaz zrealizowanych usług do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - usługa dowozu uczniów z terenu gminy Czarnia do Szkół w Czarni i w Surowem w roku szkolnym 2017/2018.
10.08.2017 10:39:32 Stanisław Pyśk Dodany załącznik Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - usługa dowozu uczniów z terenu gminy Czarnia do Szkół w Czarni i w Surowem w roku szkolnym 2017/2018.
10.08.2017 10:38:51 Stanisław Pyśk Dodany załącznik Zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dysp. niezb. zasobów. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - usługa dowozu uczniów z terenu gminy Czarnia do Szkół w Czarni i w Surowem w roku szkolnym 2017/2018.
10.08.2017 10:38:34 Stanisław Pyśk Dodany załącznik Oświadczenie Wykonawcy o br. podstaw wykl. oraz o spełnianiu war. udziału w postępowaniu do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - usługa dowozu uczniów z terenu gminy Czarnia do Szkół w Czarni i w Surowem w roku szkolnym 2017/2018.
10.08.2017 10:37:45 Stanisław Pyśk Dodany załącznik Formularz oferty do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - usługa dowozu uczniów z terenu gminy Czarnia do Szkół w Czarni i w Surowem w roku szkolnym 2017/2018.
10.08.2017 10:37:21 Stanisław Pyśk Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - usługa dowozu uczniów z terenu gminy Czarnia do Szkół w Czarni i w Surowem w roku szkolnym 2017/2018.
10.08.2017 10:36:55 Stanisław Pyśk Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - usługa dowozu uczniów z terenu gminy Czarnia do Szkół w Czarni i w Surowem w roku szkolnym 2017/2018.
10.08.2017 10:36:24 Stanisław Pyśk Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu - usługa dowozu uczniów z terenu gminy Czarnia do Szkół w Czarni i w Surowem w roku szkolnym 2017/2018.
04.08.2017 08:53:08 Stanisław Pyśk Dodany załącznik Sp. tech. wyk. i odbioru robót - zał. nr 15 do SIWZ do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane budowy wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandysie
04.08.2017 08:52:35 Stanisław Pyśk Dodany załącznik Pr.budow. przejścia wod. pod drogą woj. nr 614 - zał. nr 14 do SIWZ do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane budowy wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandysie
04.08.2017 08:51:11 Stanisław Pyśk Dodany załącznik Opinia geotechniczna - zał. nr 13 do SIWZ do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane budowy wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandysie
04.08.2017 08:49:02 Stanisław Pyśk Dodany załącznik Operat wodno-prawny zał. nr 12 do SIWZ do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane budowy wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandysie
04.08.2017 08:47:51 Stanisław Pyśk Dodany załącznik Mapy część II - zał. nr 11 do SIWZ do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane budowy wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandysie
04.08.2017 08:47:15 Stanisław Pyśk Dodany załącznik Mapy część I - zał. nr 10 do SIWZ do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane budowy wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandysie
04.08.2017 08:46:20 Stanisław Pyśk Dodany załącznik Pr.budowlany-część II zał. nr 9 do SIWZ do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane budowy wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandysie
04.08.2017 08:45:56 Stanisław Pyśk Dodany załącznik Pr.budowlany-część I zał. nr 8 do SIWZ do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane budowy wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandysie
04.08.2017 08:44:58 Stanisław Pyśk Dodany załącznik Przedmiar robót część II - zał. nr 7 do SIWZ do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane budowy wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandysie
04.08.2017 08:44:31 Stanisław Pyśk Dodany załącznik Przedmiar robót część I - zał. nr 6 do SIWZ do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane budowy wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandysie
menu