menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
Data Redaktor Zmiana
09.04.2020 09:03:40 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE
09.04.2020 09:03:08 Grzegorz Kamzelski Usunięto artykuł ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE z kategorii AKTUALNOŚCI
09.04.2020 09:02:51 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł
09.04.2020 09:02:24 Grzegorz Kamzelski Usunięto artykuł ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE z kategorii AKTUALNOŚCI
09.04.2020 09:02:11 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł
09.04.2020 09:01:34 Grzegorz Kamzelski Usunięto artykuł ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE z kategorii AKTUALNOŚCI
09.04.2020 09:01:09 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł
09.04.2020 09:00:06 Grzegorz Kamzelski Usunięto artykuł ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE z kategorii AKTUALNOŚCI
09.04.2020 08:59:40 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł
08.04.2020 14:33:45 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zapytanie ofertowe FUK.271.6.2020 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu „Dostawa nowych pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny dla Szkoły Podstawowej w Surowem, Szkoły Podstawowej w Czarni, Centrum Aktywności Lokalnej w Długiem oraz miejsca aktywności mieszkańców we wsi Surowe”
08.04.2020 14:33:05 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Zapytanie ofertowe „Dostawęanowych pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny dla Szkoły Podstawowej w Surowem, Szkoły Podstawowej w Czarni, Centrum Aktywności Lokalnej w Długiem oraz mi Ogłoszenie o zamówieniu „Dostawa nowych pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny dla Szkoły Podstawowej w Surowem, Szkoły Podstawowej w Czarni, Centrum Aktywności Lokalnej w Długiem oraz miejsca aktywności mieszkańców we wsi Surowe”
08.04.2020 14:32:38 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zapytanie ofertowe „Dostawęanowych pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny dla Szkoły Podstawowej w Surowem, Szkoły Podstawowej w Czarni, Centrum Aktywności Lokalnej w Długiem oraz miejs Ogłoszenie o zamówieniu „Dostawa nowych pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny dla Szkoły Podstawowej w Surowem, Szkoły Podstawowej w Czarni, Centrum Aktywności Lokalnej w Długiem oraz miejsca aktywności mieszkańców we wsi Surowe”
08.04.2020 14:31:44 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Zapytanie ofertowe FUK.271.6.2020 z artykułu Ogłoszenie o zamówieniu „Dostawa nowych pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny dla Szkoły Podstawowej w Surowem, Szkoły Podstawowej w Czarni, Centrum Aktywności Lokalnej w Długiem oraz miejsca aktywności mieszkańców we wsi Surowe”
08.04.2020 11:27:51 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja Wójta Gminy Czarnia
08.04.2020 10:53:34 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Formularz ofertowy do artykułu Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych
08.04.2020 10:52:12 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych
08.04.2020 09:53:07 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wzór umowy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu „Dostawa nowych pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny dla Szkoły Podstawowej w Surowem, Szkoły Podstawowej w Czarni, Centrum Aktywności Lokalnej w Długiem oraz miejsca aktywności mieszkańców we wsi Surowe”
08.04.2020 09:52:56 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. 1 Formularz ofertowy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu „Dostawa nowych pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny dla Szkoły Podstawowej w Surowem, Szkoły Podstawowej w Czarni, Centrum Aktywności Lokalnej w Długiem oraz miejsca aktywności mieszkańców we wsi Surowe”
08.04.2020 09:51:53 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zapytanie ofertowe FUK.271.6.2020 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu „Dostawa nowych pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny dla Szkoły Podstawowej w Surowem, Szkoły Podstawowej w Czarni, Centrum Aktywności Lokalnej w Długiem oraz miejsca aktywności mieszkańców we wsi Surowe”
08.04.2020 09:50:44 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu „Dostawa nowych pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny dla Szkoły Podstawowej w Surowem, Szkoły Podstawowej w Czarni, Centrum Aktywności Lokalnej w Długiem oraz miejsca aktywności mieszkańców we wsi Surowe”
08.04.2020 09:22:05 Hanna Pliszka Dodany nowy artykuł ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE
08.04.2020 09:15:06 Karolina Rydel Dodany nowy artykuł Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni
07.04.2020 10:31:10 Karolina Rydel Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 06.04.2020 r.
07.04.2020 08:22:56 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Odpowiedzi na pytania do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro w sprawie „Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Czarnia”
07.04.2020 08:22:19 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Odpowiedzi na pytania z artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro w sprawie „Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Czarnia”
07.04.2020 08:22:15 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Odpowiedzi na pytania z artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro w sprawie „Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Czarnia”
07.04.2020 08:21:22 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Odpowiedzi na pytania do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro w sprawie „Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Czarnia”
07.04.2020 08:20:07 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Odpowiedzi na pytania do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro w sprawie „Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Czarnia”
06.04.2020 12:03:17 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie nr 21/2020 Wójta Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2020r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok instytucji kultury -Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2020 zarządzenia o numerach od 1 do .....
06.04.2020 11:44:41 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 20/2020 Wójta Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2020r. w sprawie Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Czarnia za 2019 rok do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2020 zarządzenia o numerach od 1 do .....
06.04.2020 11:40:08 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 19/2020 Wójta Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2020r. w sprawie sporządzenia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Czarnia za 2019 rok do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2020 zarządzenia o numerach od 1 do .....
06.04.2020 11:36:45 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 18/2020 Wójta Gminy Czarnia z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2020 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2020 zarządzenia o numerach od 1 do .....
03.04.2020 13:26:19 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja Wójta Gminy Czarnia
03.04.2020 11:56:32 Karolina Rydel Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 03.04.2020 r.
03.04.2020 11:52:39 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja KRUS
02.04.2020 12:20:58 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał.2. Wykaz osób do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro w sprawie „Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Czarnia”
02.04.2020 12:20:33 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. 1 Formularz ofertowy do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro w sprawie „Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Czarnia”
02.04.2020 12:19:55 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro w sprawie „Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Czarnia”
02.04.2020 12:18:26 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro w sprawie „Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Czarnia”
01.04.2020 12:47:08 Karolina Rydel Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 01.04.2020 r.
01.04.2020 12:23:21 Karolina Rydel Usunięto artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 31.0.2020 r. z kategorii AKTUALNOŚCI
01.04.2020 12:23:13 Karolina Rydel Dodany nowy artykuł
31.03.2020 14:25:00 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 2 do artykułu Informacja o terminie i miejscu dokonania zgłoszeń do składu OKW
31.03.2020 14:24:50 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 1 do artykułu Informacja o terminie i miejscu dokonania zgłoszeń do składu OKW
31.03.2020 14:21:50 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja o terminie i miejscu dokonania zgłoszeń do składu OKW
31.03.2020 13:44:16 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie 17/2020 Wójta Gminy Czarnia z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia interwencyjnego modelu odbioru odpadów komunalnych do osób obiętych kwarantanną lub izolacją domową (osób z zakażeniem koronawirusem niewym Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2020 zarządzenia o numerach od 1 do .....
31.03.2020 13:40:09 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 16/2020 Wójta Gminy Czarnia z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji pieczątek i pieczęci w Urzędzie Gminy Czarnia. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2020 zarządzenia o numerach od 1 do .....
31.03.2020 12:45:26 Karolina Rydel Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 31.03.2020 r.
30.03.2020 09:46:38 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Harmonogram odbioru odpadów
26.03.2020 12:59:02 Karolina Rydel Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 26.03.2020 r.
menu