menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168
Data Redaktor Zmiana
30.07.2021 13:55:38 Monika Rydel Dodany załącznik Zał.2 Wykaz osób do artykułu Zapytanie ofertowe "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Budowy Parku Street Workout w gminie Czarnia”
30.07.2021 13:55:15 Monika Rydel Dodany załącznik Zał. 1 Formularz ofertowy do artykułu Zapytanie ofertowe "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Budowy Parku Street Workout w gminie Czarnia”
30.07.2021 13:54:51 Monika Rydel Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu Zapytanie ofertowe "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Budowy Parku Street Workout w gminie Czarnia”
30.07.2021 13:53:50 Monika Rydel Dodany nowy artykuł Zapytanie ofertowe "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Budowy Parku Street Workout w gminie Czarnia”
30.07.2021 11:46:19 Monika Rydel Dodany załącznik Protokół komisji z przeprowadzonego naboru na stanowisko Dyrektor Gminnego Żłobka przy Publicznej Szkole Podstawowej w Surowem do artykułu OGŁOSZENIE O KONKURSIE na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka przy Publicznej Szkole Podstawowej w Surowem
30.07.2021 08:26:19 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zapytanie ofertowe na stanowisko fizjoterapeuty w Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia
30.07.2021 08:25:14 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zapytanie ofertowe na stanowisko asystenta rodziny w Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia
30.07.2021 08:23:32 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zapytanie ofertowe na stanowisko stomatologa w Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia
28.07.2021 10:05:28 Monika Rydel Edytowano artykuł OSTRZEŻENIE NR 82
28.07.2021 10:04:16 Monika Rydel Dodany nowy artykuł OSTRZEŻENIE NR 82
27.07.2021 12:08:08 Monika Rydel Dodany nowy artykuł Informacja
27.07.2021 09:56:34 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Oferty pracy w jednostkach organizacyjnych został przeniesiony artykuł Ogłoszenie o drugim konkursie na stanowisko Koordynatora indywidualnych planów usług społecznych w Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia
27.07.2021 09:55:49 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Oferty pracy w Urzędzie został przeniesiony artykuł Czwarte ogłoszenie o konkursie na samodzielne stanowisko pracownika do spraw gospodarki przestrzennej
27.07.2021 09:55:15 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Oferty pracy w jednostkach organizacyjnych został przeniesiony artykuł Ogłoszenie o trzecim konkursie na stanowisko Organizatora społeczności lokalnej w Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia
27.07.2021 09:54:43 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Oferty pracy w jednostkach organizacyjnych został przeniesiony artykuł Zapytanie ofertowe na stanowisko psychologa w Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia
27.07.2021 09:54:11 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Oferty pracy w jednostkach organizacyjnych został przeniesiony artykuł Zapytanie ofertowe na stanowisko asystenta rodziny w Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia
27.07.2021 09:53:26 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Oferty pracy w jednostkach organizacyjnych został przeniesiony artykuł OGŁOSZENIE o konkursie na stanowisko Dyrektora Centrum Usług Społecznych
27.07.2021 09:52:48 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Oferty pracy w jednostkach organizacyjnych został przeniesiony artykuł Ogłoszenie o czwartym konkursie na stanowisko Organizatora społeczności lokalnej w Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia
27.07.2021 09:52:19 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Oferty pracy w jednostkach organizacyjnych został przeniesiony artykuł Zapytanie ofertowe na stanowisko prawnika w Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia
27.07.2021 09:51:40 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Oferty pracy w jednostkach organizacyjnych został przeniesiony artykuł Zapytanie ofertowe na stanowisko terapeuty dla osób uzależnionych i współuzależnionych w Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia
27.07.2021 09:50:07 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Oferty pracy w jednostkach organizacyjnych został przeniesiony artykuł Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni ogłasza nabór na wolne stanowisko GŁÓWNY KSIĘGOWY
27.07.2021 09:48:09 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Oferty pracy w jednostkach organizacyjnych został przeniesiony artykuł Ogłoszenie o piątym konkursie na stanowisko Koordynatora indywidualnych planów usług społecznych w Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia
27.07.2021 09:47:27 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Oferty pracy w jednostkach organizacyjnych został przeniesiony artykuł Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni ogłasza drugi nabór na wolne stanowisko GŁÓWNY KSIĘGOWY
27.07.2021 09:46:31 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Oferty pracy w jednostkach organizacyjnych został przeniesiony artykuł Ogłoszenie o piątym konkursie na stanowisko Organizatora społeczności lokalnej w Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia
27.07.2021 09:45:57 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Oferty pracy w jednostkach organizacyjnych został przeniesiony artykuł Ogłoszenie o czwartym konkursie na stanowisko Koordynatora indywidualnych planów usług społecznych w Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia
27.07.2021 09:45:29 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Oferty pracy w jednostkach organizacyjnych został przeniesiony artykuł Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Brata Zenona Żebrowskiego w Surowem
27.07.2021 09:44:41 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Oferty pracy w jednostkach organizacyjnych został przeniesiony artykuł Ogłoszenie o trzecim konkursie na stanowisko Koordynatora indywidualnych planów usług społecznych w Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia
27.07.2021 09:43:54 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Oferty pracy w jednostkach organizacyjnych został przeniesiony artykuł II konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia
27.07.2021 09:43:06 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 01.04.2021 r.
27.07.2021 09:42:34 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Oferty pracy w Urzędzie został przeniesiony artykuł II konkursie na stanowisko pracownika do spraw gospodarki przestrzennej
27.07.2021 09:40:45 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Oferty pracy w jednostkach organizacyjnych został przeniesiony artykuł Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Organizatora społeczności lokalnej w Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia
27.07.2021 09:39:24 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Oferty pracy w jednostkach organizacyjnych został przeniesiony artykuł Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Koordynatora indywidualnych planów usług społecznych w Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia
27.07.2021 09:36:44 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 23.03.2021 r.
27.07.2021 09:35:45 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 02.03.2021 r.
27.07.2021 09:34:17 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Sesje Rady i posiedzenia Komisji został przeniesiony artykuł XVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia
27.07.2021 09:33:55 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Oferty pracy w jednostkach organizacyjnych został przeniesiony artykuł OGŁOSZENIE o konkursie na stanowisko Dyrektora Centrum Usług Społecznych
27.07.2021 09:33:08 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 10.03.2021 r.
27.07.2021 09:32:39 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 22.02.2021 r.
27.07.2021 09:32:03 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Oferty pracy w jednostkach organizacyjnych został przeniesiony artykuł Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Brata Zenona Żebrowskiego w Surowem
27.07.2021 09:31:01 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 22.02.2021 r.
27.07.2021 09:30:22 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 04.02.2021 r.
27.07.2021 09:29:50 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 04.02.2021 r.
27.07.2021 09:29:19 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 03.02.2021 r.
27.07.2021 09:28:51 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 27.01.2021 r.
27.07.2021 09:28:23 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 26.01.2021 r.
27.07.2021 09:27:39 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Sesje Rady i posiedzenia Komisji został przeniesiony artykuł XIX. Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia
27.07.2021 09:26:57 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 14.01.2021 r.
27.07.2021 09:26:04 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Oferty pracy w jednostkach organizacyjnych został przeniesiony artykuł Zapytanie ofertowe na stanowisko pedagoga w Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia
27.07.2021 09:24:21 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Oferty pracy w Urzędzie został przeniesiony artykuł Trzecie ogłoszenie o konkursie na samodzielne stanowisko pracownika do spraw gospodarki przestrzennej
27.07.2021 09:23:41 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 11.01.2021 r.
menu