menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109
Data Redaktor Zmiana
20.02.2018 09:42:19 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 20.11.2017
20.02.2018 09:41:56 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Sesje Rady i posiedzenia Komisji został przeniesiony artykuł XXV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia
20.02.2018 09:41:35 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Sesje Rady i posiedzenia Komisji został przeniesiony artykuł XXIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia
20.02.2018 09:40:57 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 30.10.2017
20.02.2018 09:40:05 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł Zarządzenie Starosty Ostrołęckiego
16.02.2018 14:39:13 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Czarnia z dnia 09 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2018 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2018 zarządzenia o numerach od 1 do .....
16.02.2018 14:38:14 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie nr 5/2018 Wójta Gminy Czarnia z dnia 07 lutego 2018r. w sprawie przeprowadzenia skontrum zbiorów bibliotecznych Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni oraz powołanie komisji skontrowej zdawczo-odbiorczej do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2018 zarządzenia o numerach od 1 do .....
16.02.2018 09:53:04 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Regulamin BGR 2018 do artykułu XVI edycja Ogólnokrajowego Konkursu BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE
16.02.2018 09:52:35 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł XVI edycja Ogólnokrajowego Konkursu BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE
01.02.2018 13:03:05 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł UWAGA! Informacja o nowych miejscach udzielania nocnej oraz świątecznej pomocy lekarskiej
30.01.2018 15:44:27 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł PROFIL ZAUFANY
25.01.2018 15:51:09 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł „Pracuj bezpiecznie zimą w gospodarstwie rolnym”
25.01.2018 15:50:21 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł „Pracuj bezpiecznie zimą w gospodarstwie rolnym”
25.01.2018 15:49:19 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł „Pracuj bezpiecznie zimą w gospodarstwie rolnym”
23.01.2018 15:35:19 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Czarnia z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2018 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2018 zarządzenia o numerach od 1 do .....
19.01.2018 12:00:37 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Zaproszenie ZDROWIE PROKREACYJNE
19.01.2018 11:59:41 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zaproszenie ZDROWIE PROKREACYJNE
19.01.2018 09:15:52 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała nr os.32.2018 do artykułu Uchwała nr Os.32.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
19.01.2018 09:15:28 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Uchwała nr Os.32.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
19.01.2018 09:14:41 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała NR Os.31.2018 do artykułu Uchwała nr Os.31.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawiez dnia 15 stycznia 2018 roku
19.01.2018 09:11:41 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Uchwała nr Os.31.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawiez dnia 15 stycznia 2018 roku
17.01.2018 14:08:48 Grzegorz Kamzelski Usunięto artykuł Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim z kategorii AKTUALNOŚCI
17.01.2018 14:08:29 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim
17.01.2018 14:05:22 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł
17.01.2018 14:05:03 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł
17.01.2018 14:04:32 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł
17.01.2018 14:03:10 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł
17.01.2018 12:47:21 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Wyborco! Sprawdz, czy jesteś w rejestrze wyborców!
17.01.2018 12:46:26 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Wyborco! Sprawdz, czy jesteś w rejestrze wyborców!
17.01.2018 12:44:50 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Wyborco! Sprawdz, czy jesteś w rejestrze wyborców!
17.01.2018 12:09:45 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Kalendarium statystycznych badań ankietowych w 2018 roku
09.01.2018 14:20:15 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Czarnia z dnia 8 stycznia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2018-2022 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2018 zarządzenia o numerach od 1 do .....
09.01.2018 14:19:09 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Zarządzenie Nr 3/2017 Wójta Gminy Czarnia z dnia 03 stycznia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 201-2020 z artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2018 zarządzenia o numerach od 1 do .....
09.01.2018 14:19:01 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 3/2017 Wójta Gminy Czarnia z dnia 03 stycznia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 201-2020 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2018 zarządzenia o numerach od 1 do .....
09.01.2018 14:00:01 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Czarnia z dnia 2 stycznia 2018r. w sprawie dodatkowych dni wolnych w 2018 roku w Urzędzie Gminy Czarnia. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2018 zarządzenia o numerach od 1 do .....
09.01.2018 13:58:27 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Czarnia z dnia 2 stycznia 2018r. w sprawie tygodniowgo rozkładu i wymiaru czasu pracy w Urządzie Gminy Czarnia w 2018r. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2018 zarządzenia o numerach od 1 do .....
09.01.2018 13:56:41 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2018 zarządzenia o numerach od 1 do .....
09.01.2018 13:56:25 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2018 zarządzenia o numerach od 1 do .....
09.01.2018 13:55:22 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 44/2017 Wójta Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2017 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2017 zarządzenia o numerach od 1 do .....
08.01.2018 12:44:36 Stanisław Pyśk Dodany nowy artykuł Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
08.01.2018 10:20:25 Stanisław Pyśk Usunięty załącznik Plan postęowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2018 w gm. Czarnia z artykułu Plan postępowań o udzielenie zamównienia publicznego w 2017 roku.
08.01.2018 10:20:03 Stanisław Pyśk Dodany załącznik Plan postęowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2018 w gm. Czarnia do artykułu Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2018 w gm. Czarnia
08.01.2018 10:17:59 Stanisław Pyśk Dodany załącznik Plan postęowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2018 w gm. Czarnia do artykułu Plan postępowań o udzielenie zamównienia publicznego w 2017 roku.
08.01.2018 10:16:52 Stanisław Pyśk Dodany nowy artykuł Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2018 w gm. Czarnia
04.01.2018 14:30:32 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 2 do artykułu Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na Przygotowanie, dowiezienie oraz wydanie gorącego posiłku w placówkach oświatowych na terenie Gminy Czarnia
04.01.2018 14:30:19 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 1 do artykułu Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na Przygotowanie, dowiezienie oraz wydanie gorącego posiłku w placówkach oświatowych na terenie Gminy Czarnia
04.01.2018 14:30:05 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na Przygotowanie, dowiezienie oraz wydanie gorącego posiłku w placówkach oświatowych na terenie Gminy Czarnia
04.01.2018 14:28:36 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na Przygotowanie, dowiezienie oraz wydanie gorącego posiłku w placówkach oświatowych na terenie Gminy Czarnia
03.01.2018 13:28:52 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
03.01.2018 13:28:34 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
menu