menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111
Data Redaktor Zmiana
20.06.2018 12:26:44 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Infiormacja odpady
20.06.2018 12:23:33 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Decyzja Wójta Gminy Czarnia z 18.06.2018 do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 19.06.2018
20.06.2018 12:23:04 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Decyzja Wójta Gminy czarnia z 18.06.2018 z artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 19.06.2018
20.06.2018 12:22:54 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Decyzja Wójta Gminy czarnia z 18.06.2018 do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 19.06.2018
20.06.2018 12:22:18 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 19.06.2018
15.06.2018 11:45:56 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXVII/196/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
15.06.2018 11:40:24 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXVII/195/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Czarnia. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
15.06.2018 11:38:19 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXVII /194/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/185/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 marca 2018r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i nie Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
15.06.2018 11:36:50 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXVII/193/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie określenia metody opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
15.06.2018 11:35:06 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXVII/192/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Cz Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
15.06.2018 11:33:42 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXVII/191/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarnia w 2018 r. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
15.06.2018 11:32:18 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXVII/190/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 11 czerwca 2018r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2018 rok. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
15.06.2018 11:30:14 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXVII/189/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 11 czerwca 2018r. w sprawien Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2018-2022 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
15.06.2018 11:28:32 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXVII/188/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Czarnia z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
15.06.2018 11:13:50 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXVII/187/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 11 czerwca 2018r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnia za 2017 rok oraz sprawozdania finansowego za 2017 rok. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
15.06.2018 11:09:05 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
15.06.2018 11:05:01 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
01.06.2018 09:04:04 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł XXVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia
28.05.2018 13:14:13 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 16/2018 Wójta Gminy Czarnia z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia prewspółczynnika oraz współczynnika VAT w Gminie Czarnia i jej jednostkach budżetowych do odliczenia za 2018 rok do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2018 zarządzenia o numerach od 1 do .....
28.05.2018 11:15:25 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Czarnia z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na 2018 rok do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2018 zarządzenia o numerach od 1 do .....
23.05.2018 12:34:44 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Deklaracja zgłoszenia udziału w konkursie do artykułu Konkurs NAJPIĘKNIEJSZA ZAGRODA WIEJSKA 2018
23.05.2018 12:34:12 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Regulamin konkursu do artykułu Konkurs NAJPIĘKNIEJSZA ZAGRODA WIEJSKA 2018
23.05.2018 12:32:35 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Konkurs NAJPIĘKNIEJSZA ZAGRODA WIEJSKA 2018
17.05.2018 15:38:03 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 17.05.2018
17.05.2018 10:52:59 Stanisław Pyśk Dodany załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Czarnia.
17.05.2018 10:52:31 Stanisław Pyśk Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Czarnia.
17.05.2018 10:48:01 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł POMOCNIK ROLNIKA
17.05.2018 10:46:28 Grzegorz Kamzelski Usunięto artykuł POMOCNIK ROLNIKA z kategorii AKTUALNOŚCI
17.05.2018 10:45:33 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł
17.05.2018 10:44:38 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł
17.05.2018 10:40:18 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
17.05.2018 10:39:21 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł KRUS
17.05.2018 10:37:23 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł „Pracuj bezpiecznie zimą w gospodarstwie rolnym”
17.05.2018 10:36:35 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
17.05.2018 10:34:18 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Sesje Rady i posiedzenia Komisji został przeniesiony artykuł XXVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia
17.05.2018 10:33:19 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 28.03.2018
10.05.2018 12:16:02 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Decyzja Państwowej Gospodarki Wodnej Wody Polskie
10.05.2018 12:13:59 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 08.05.2018
08.05.2018 09:47:22 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Czarnia z dnia 07 maja 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za 2017 rok do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2018 zarządzenia o numerach od 1 do .....
30.04.2018 15:59:05 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Opinia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia
30.04.2018 15:57:55 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia
27.04.2018 11:33:19 Stanisław Pyśk Dodany załącznik Informacja z otwarvcia ofert w dniu 27 kwietnia 2018 r. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Czarnia.
27.04.2018 11:32:37 Stanisław Pyśk Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Czarnia.
25.04.2018 14:55:57 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
25.04.2018 14:29:14 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 13/2018 Wójta Gminy Czarnia z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za I kwartał 2018 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych na Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2018 zarządzenia o numerach od 1 do .....
25.04.2018 14:26:53 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Czarnia z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2018 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2018 zarządzenia o numerach od 1 do .....
13.04.2018 08:18:33 Stanisław Pyśk Dodany załącznik Zał. nr 10 do SIWZ - uchwała Nr XII/81/16 Rady Gminy Czarnia z dn. 30.03.2016 r. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Czarnia.
13.04.2018 08:17:32 Stanisław Pyśk Dodany załącznik Zał. nr 9 do SIWZ - uchwała Nr XII/80/16 rady Gminy Czarnia z dn. 30.03.2016 r. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Czarnia.
13.04.2018 08:16:09 Stanisław Pyśk Dodany załącznik Zał. nr 8 do SIWZ - wzór umowy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Czarnia.
13.04.2018 08:15:45 Stanisław Pyśk Dodany załącznik Zał. nr 7 do SIWZ - Ośw. o dysponowaniu bazą magazynowo-transportową do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Czarnia.
menu