menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162
Data Redaktor Zmiana
21.04.2021 14:03:40 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z artykułu Dowóz uczniów z terenu Gminy Czarnia do PSP w Czarni i w Surowem, w roku 2021 na podstawie zakupu biletów miesięcznych oraz do SOSW w Czarni na podstawie wozokilometra
21.04.2021 14:02:20 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do artykułu Dowóz uczniów z terenu Gminy Czarnia do PSP w Czarni i w Surowem, w roku 2021 na podstawie zakupu biletów miesięcznych oraz do SOSW w Czarni na podstawie wozokilometra
21.04.2021 10:54:35 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik zał. 11 do artykułu Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rutkowo, Czarnia gm. Czarnia
21.04.2021 10:54:27 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik zał. 11 do artykułu Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rutkowo, Czarnia gm. Czarnia
21.04.2021 10:54:16 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik zał. 11 do artykułu Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rutkowo, Czarnia gm. Czarnia
21.04.2021 10:54:08 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik zał. 11 do artykułu Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rutkowo, Czarnia gm. Czarnia
21.04.2021 10:53:49 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik zał. 11 do artykułu Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rutkowo, Czarnia gm. Czarnia
21.04.2021 10:52:00 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik zał. 11 do artykułu Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rutkowo, Czarnia gm. Czarnia
21.04.2021 10:41:24 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik zał. 11 do artykułu Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rutkowo, Czarnia gm. Czarnia
21.04.2021 10:39:02 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik zał. 11 do artykułu Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rutkowo, Czarnia gm. Czarnia
21.04.2021 10:30:29 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik zał. 11 do artykułu Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rutkowo, Czarnia gm. Czarnia
21.04.2021 10:27:04 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik zał. 11 do artykułu Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rutkowo, Czarnia gm. Czarnia
21.04.2021 10:22:01 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. 11 do artykułu Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rutkowo, Czarnia gm. Czarnia
21.04.2021 10:19:04 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik zał. 11 do artykułu Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rutkowo, Czarnia gm. Czarnia
21.04.2021 10:16:40 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik zał. 11 do artykułu Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rutkowo, Czarnia gm. Czarnia
21.04.2021 10:14:03 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. 10 do artykułu Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rutkowo, Czarnia gm. Czarnia
21.04.2021 10:13:55 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. 10 do artykułu Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rutkowo, Czarnia gm. Czarnia
21.04.2021 10:09:38 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. 10 do artykułu Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rutkowo, Czarnia gm. Czarnia
21.04.2021 10:08:52 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. 10 do artykułu Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rutkowo, Czarnia gm. Czarnia
21.04.2021 10:08:10 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. 10 do artykułu Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rutkowo, Czarnia gm. Czarnia
21.04.2021 10:05:43 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. 10 do artykułu Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rutkowo, Czarnia gm. Czarnia
21.04.2021 10:03:26 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. 10 do artykułu Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rutkowo, Czarnia gm. Czarnia
21.04.2021 10:00:59 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. 10 do artykułu Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rutkowo, Czarnia gm. Czarnia
21.04.2021 09:58:36 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. 10 do artykułu Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rutkowo, Czarnia gm. Czarnia
21.04.2021 09:56:15 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. 10 do artykułu Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rutkowo, Czarnia gm. Czarnia
21.04.2021 09:53:40 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. 10 do artykułu Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rutkowo, Czarnia gm. Czarnia
21.04.2021 09:51:18 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. 10 do artykułu Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rutkowo, Czarnia gm. Czarnia
21.04.2021 09:50:07 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. 10 do artykułu Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rutkowo, Czarnia gm. Czarnia
21.04.2021 09:47:50 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. 10 do artykułu Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rutkowo, Czarnia gm. Czarnia
21.04.2021 09:45:36 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. 10 do artykułu Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rutkowo, Czarnia gm. Czarnia
21.04.2021 09:43:29 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. 10 do artykułu Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rutkowo, Czarnia gm. Czarnia
21.04.2021 09:41:15 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał.10 do artykułu Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rutkowo, Czarnia gm. Czarnia
21.04.2021 09:38:13 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. 10 do artykułu Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rutkowo, Czarnia gm. Czarnia
21.04.2021 09:33:51 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. 10 do artykułu Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rutkowo, Czarnia gm. Czarnia
21.04.2021 09:27:05 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. 10 do artykułu Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rutkowo, Czarnia gm. Czarnia
21.04.2021 09:15:52 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik Nr 10 do artykułu Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rutkowo, Czarnia gm. Czarnia
21.04.2021 08:14:53 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik 9 STWiOR do artykułu Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rutkowo, Czarnia gm. Czarnia
21.04.2021 08:14:18 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik 8 Przedmiar do artykułu Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rutkowo, Czarnia gm. Czarnia
21.04.2021 08:14:04 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załączniki 1-7 do artykułu Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rutkowo, Czarnia gm. Czarnia
21.04.2021 08:13:43 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik specyfikacja Warunków Zamówienia po zmianie do artykułu Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rutkowo, Czarnia gm. Czarnia
21.04.2021 08:13:23 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Specyfikacja Warunków Zamówienia do artykułu Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rutkowo, Czarnia gm. Czarnia
21.04.2021 08:12:01 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu po zmianie do artykułu Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rutkowo, Czarnia gm. Czarnia
21.04.2021 08:11:41 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rutkowo, Czarnia gm. Czarnia
21.04.2021 08:10:49 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rutkowo, Czarnia gm. Czarnia
20.04.2021 15:05:46 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2021 do artykułu Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2021 aktualizacja
20.04.2021 15:05:18 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2021 aktualizacja
20.04.2021 12:09:21 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o trzecim konkursie na stanowisko Koordynatora indywidualnych planów usług społecznych w Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia
20.04.2021 12:06:24 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Ogłoszenie o trzecim konkursie na stanowisko Organizatora społeczności lokalnej w Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia
20.04.2021 12:05:30 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o trzecim konkursie na stanowisko Organizatora społeczności lokalnej w Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia
20.04.2021 11:55:13 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik ark 16 do artykułu Konsultacje społeczne 2510W
menu