menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113
Data Redaktor Zmiana
18.09.2018 15:58:07 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE
14.09.2018 14:28:18 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
14.09.2018 10:36:44 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł SKŁAD GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W CZARNI
12.09.2018 10:12:20 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł WYKAZ MIESC NA TERENIE GMINY CZARNIA
12.09.2018 09:10:38 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I do artykułu Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 11 września 2018r
12.09.2018 09:09:58 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 11 września 2018r
07.09.2018 11:21:29 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł RÓWNAĆ SZANSE 2018
07.09.2018 11:03:14 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Badanie wzroku
05.09.2018 13:07:33 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXVIII/201/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 sierpnia 2018r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2018 rok. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
05.09.2018 13:06:15 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXVIII/200/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 sierpnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2018-2022 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
05.09.2018 13:04:24 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXVIII/199/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 sierpnia 2018r w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Ostrołęckiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Czarnia w roku 2018 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
05.09.2018 13:01:59 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXVIII/198/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Czarnia do artyku Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
05.09.2018 12:59:17 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXVII/197/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
05.09.2018 10:54:13 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 26/2017 Wójta Gminy Czarnia z dnia 27 sierpnia 2018r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2018 roku do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2018 zarządzenia o numerach od 1 do .....
05.09.2018 10:49:02 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Czarnia z dnia 27 sierpnia 2018r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2018 zarządzenia o numerach od 1 do .....
05.09.2018 10:46:45 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Czarnia z dnia 27 sierpnia 2018r. w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizaji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej do arty Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2018 zarządzenia o numerach od 1 do .....
05.09.2018 10:38:02 Stanisław Pyśk Dodany załącznik Zał. nr 3 - wzór umowy do artykułu Zapytanie ofertowe na remont budynku OSP w Czarni w zakresie remontu drzwi garażowych strażnicy.
05.09.2018 10:37:44 Stanisław Pyśk Dodany załącznik Zał. nr 2 - wzór formularza ofertowego do artykułu Zapytanie ofertowe na remont budynku OSP w Czarni w zakresie remontu drzwi garażowych strażnicy.
05.09.2018 10:37:15 Stanisław Pyśk Dodany załącznik Zał. nr 1 - szczegółowy przedmiar robót. do artykułu Zapytanie ofertowe na remont budynku OSP w Czarni w zakresie remontu drzwi garażowych strażnicy.
05.09.2018 10:36:22 Stanisław Pyśk Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu Zapytanie ofertowe na remont budynku OSP w Czarni w zakresie remontu drzwi garażowych strażnicy.
05.09.2018 10:35:49 Stanisław Pyśk Edytowano artykuł Zapytanie ofertowe na remont budynku OSP w Czarni w zakresie remontu drzwi garażowych strażnicy.
05.09.2018 10:34:59 Stanisław Pyśk Dodany nowy artykuł Zapytanie ofertowe na remont budynku OSP w Czarni w zakresie remontu drzwi garażowych strażnicy.
31.08.2018 09:29:41 Stanisław Pyśk Dodany załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do artykułu Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dowóz uczniów z terenu Gminy Czarnia do Publicznych Szkół Podstawowych w Czarni i w Surowem w roku szkolnym 2018/2019".
31.08.2018 09:29:14 Stanisław Pyśk Dodany nowy artykuł Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dowóz uczniów z terenu Gminy Czarnia do Publicznych Szkół Podstawowych w Czarni i w Surowem w roku szkolnym 2018/2019".
29.08.2018 13:31:22 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenia Wójta Gminy Czarnia
29.08.2018 13:20:28 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego
29.08.2018 13:19:39 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego
29.08.2018 13:07:27 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Komunikat Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I
24.08.2018 15:38:26 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Czarnia z dnia 16 sierpnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2018 zarządzenia o numerach od 1 do .....
21.08.2018 15:13:04 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia
21.08.2018 15:11:59 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia
21.08.2018 15:06:49 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Czarnia z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2018 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2018 zarządzenia o numerach od 1 do .....
21.08.2018 15:04:11 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Czarnia z dnia 03 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2018 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2018 zarządzenia o numerach od 1 do .....
21.08.2018 15:01:55 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 20/2018 Wójta Gminy Czarnia z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie Punktu Kontaktowego Wsparcia Państwa- Gospodarza do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2018 zarządzenia o numerach od 1 do .....
20.08.2018 09:21:33 Stanisław Pyśk Dodany załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do artykułu Zapytanie ofertowe na przywóz żwiru z jego rozplantowaniem i wyrównaniem przy użyciu równiarki na drogi gminne
20.08.2018 09:20:59 Stanisław Pyśk Edytowano artykuł Zapytanie ofertowe na przywóz żwiru z jego rozplantowaniem i wyrównaniem przy użyciu równiarki na drogi gminne
10.08.2018 12:00:31 Stanisław Pyśk Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na "Dowóz uczniów z terenu Gminy Czarnia do Publicznych Szkół Podstawowych w czarni i w Surowem w roku szkolnym 2018/2019". do artykułu Informacja z otwracia ofert
10.08.2018 11:59:13 Stanisław Pyśk Usunięty załącznik Informacja z otwarcia ofert z artykułu Informacja z otwracia ofert
10.08.2018 11:52:54 Stanisław Pyśk Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert do artykułu Informacja z otwracia ofert
10.08.2018 11:52:00 Stanisław Pyśk Dodany nowy artykuł Informacja z otwracia ofert
07.08.2018 09:28:50 Stanisław Pyśk Dodany załącznik Zał. nr 2 - wzór umowy do artykułu Zapytanie ofertowe na przywóz żwiru z jego rozplantowaniem i wyrównaniem przy użyciu równiarki na drogi gminne
07.08.2018 09:28:30 Stanisław Pyśk Dodany załącznik Zał. nr 1 - Formularz ofertowy do artykułu Zapytanie ofertowe na przywóz żwiru z jego rozplantowaniem i wyrównaniem przy użyciu równiarki na drogi gminne
07.08.2018 09:27:42 Stanisław Pyśk Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu Zapytanie ofertowe na przywóz żwiru z jego rozplantowaniem i wyrównaniem przy użyciu równiarki na drogi gminne
07.08.2018 09:27:04 Stanisław Pyśk Dodany nowy artykuł Zapytanie ofertowe na przywóz żwiru z jego rozplantowaniem i wyrównaniem przy użyciu równiarki na drogi gminne
03.08.2018 08:14:48 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Sołtysi
02.08.2018 09:57:43 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego
02.08.2018 09:05:01 Stanisław Pyśk Dodany załącznik Wzór umowy - zał. nr 7 do SIWZ do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - usługa dowozu uczniów z terenu Gminy Czarnia do Publicznych Szkół Podstawowych w Czarni i w Surowem w roku szkolnym 2018/2019
02.08.2018 09:04:25 Stanisław Pyśk Dodany załącznik Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - zał. nr 6 do SIWZ do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - usługa dowozu uczniów z terenu Gminy Czarnia do Publicznych Szkół Podstawowych w Czarni i w Surowem w roku szkolnym 2018/2019
02.08.2018 09:03:37 Stanisław Pyśk Dodany załącznik Wykaz środków transportu - zał. nr 5 do SIWZ do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - usługa dowozu uczniów z terenu Gminy Czarnia do Publicznych Szkół Podstawowych w Czarni i w Surowem w roku szkolnym 2018/2019
02.08.2018 09:03:01 Stanisław Pyśk Dodany załącznik Wykaz osób - zał. nr 4 do SIWZ do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - usługa dowozu uczniów z terenu Gminy Czarnia do Publicznych Szkół Podstawowych w Czarni i w Surowem w roku szkolnym 2018/2019
menu