menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
Data Redaktor Zmiana
23.08.2019 13:30:54 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Przedmiar do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro w sprawie "Remont świetlicy w miejscowości Długie"
23.08.2019 13:30:14 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oferta zamówienia do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro w sprawie "Remont świetlicy w miejscowości Długie"
23.08.2019 13:29:22 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro w sprawie "Remont świetlicy w miejscowości Długie"
23.08.2019 13:26:35 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro w sprawie "Remont świetlicy w miejscowości Długie"
23.08.2019 12:56:49 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Ogłoszenie zapytania dot. naboru partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 8.3.1
23.08.2019 12:56:14 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie zapytania dot. naboru partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 8.3.1
23.08.2019 12:49:45 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro w sprawie "Remont Świetlicy w miejscowości Długie"
22.08.2019 14:06:43 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał.11. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane " Remont, adaptacja i wyposażenie pomieszczeń w budynku komunalnym, w miejscowości Długie, w ramach Programu "Senior Plus"
22.08.2019 14:06:31 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał.10. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane " Remont, adaptacja i wyposażenie pomieszczeń w budynku komunalnym, w miejscowości Długie, w ramach Programu "Senior Plus"
22.08.2019 14:06:21 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik zał.9. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane " Remont, adaptacja i wyposażenie pomieszczeń w budynku komunalnym, w miejscowości Długie, w ramach Programu "Senior Plus"
22.08.2019 14:05:54 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał.7. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane " Remont, adaptacja i wyposażenie pomieszczeń w budynku komunalnym, w miejscowości Długie, w ramach Programu "Senior Plus"
22.08.2019 14:05:40 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał.6. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane " Remont, adaptacja i wyposażenie pomieszczeń w budynku komunalnym, w miejscowości Długie, w ramach Programu "Senior Plus"
22.08.2019 14:04:39 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał.5. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane " Remont, adaptacja i wyposażenie pomieszczeń w budynku komunalnym, w miejscowości Długie, w ramach Programu "Senior Plus"
22.08.2019 14:04:29 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał.4. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane " Remont, adaptacja i wyposażenie pomieszczeń w budynku komunalnym, w miejscowości Długie, w ramach Programu "Senior Plus"
22.08.2019 14:04:16 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. 3. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane " Remont, adaptacja i wyposażenie pomieszczeń w budynku komunalnym, w miejscowości Długie, w ramach Programu "Senior Plus"
22.08.2019 14:04:02 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał.2. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane " Remont, adaptacja i wyposażenie pomieszczeń w budynku komunalnym, w miejscowości Długie, w ramach Programu "Senior Plus"
22.08.2019 14:03:47 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. 1 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane " Remont, adaptacja i wyposażenie pomieszczeń w budynku komunalnym, w miejscowości Długie, w ramach Programu "Senior Plus"
22.08.2019 14:03:35 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik SIWZ do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane " Remont, adaptacja i wyposażenie pomieszczeń w budynku komunalnym, w miejscowości Długie, w ramach Programu "Senior Plus"
22.08.2019 14:03:14 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Ogłoszenie z artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane " Remont, adaptacja i wyposażenie pomieszczeń w budynku komunalnym, w miejscowości Długie, w ramach Programu "Senior Plus"
22.08.2019 14:03:09 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane " Remont, adaptacja i wyposażenie pomieszczeń w budynku komunalnym, w miejscowości Długie, w ramach Programu "Senior Plus"
22.08.2019 14:02:59 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane " Remont, adaptacja i wyposażenie pomieszczeń w budynku komunalnym, w miejscowości Długie, w ramach Programu "Senior Plus"
22.08.2019 14:01:05 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane " Remont, adaptacja i wyposażenie pomieszczeń w budynku komunalnym, w miejscowości Długie, w ramach Programu "Senior Plus"
21.08.2019 13:11:45 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Unieważnienie postępowania do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane " Remont, adaptacja i wyposażenie pomieszczeń w budynku komunalnym, w miejscowości Długie, w ramach Programu "Senior Plus"
21.08.2019 09:56:52 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja
20.08.2019 12:25:08 Hanna Pliszka Dodany nowy artykuł XXXI Niedzielne Spotkanie z Historią i Folklorem
20.08.2019 11:11:05 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Komunikat
19.08.2019 13:55:48 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Informacja z otwarcja ofert z artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro w sprawie wyboru świadczenia usługi cateringowej wraz z wynajęciem sali dla uczestników projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa dotyczące realizacji projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”
19.08.2019 13:55:42 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro w sprawie wyboru świadczenia usługi cateringowej wraz z wynajęciem sali dla uczestników projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa dotyczące realizacji projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”
19.08.2019 13:51:32 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz miejsc do urządowych obwieszczeń do artykułu OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
19.08.2019 13:29:44 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
19.08.2019 13:28:48 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
19.08.2019 13:26:55 Grzegorz Kamzelski Usunięto artykuł Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z kategorii Wybory
19.08.2019 13:26:43 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł
19.08.2019 13:16:20 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - usługa dowozu uczniów z terenu Gminy Czarnia do Publicznych Szkół Podstawowych w Czarni i w Surowem w roku szkolnym 2019/2020
19.08.2019 09:26:56 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zestawienie złożonych ofert do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - usługa dowozu uczniów z terenu Gminy Czarnia do Publicznych Szkół Podstawowych w Czarni i w Surowem w roku szkolnym 2019/2020
14.08.2019 07:12:13 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł XXXI NIEDZIELNE SPOTKANIE Z HISTORIĄ I FOLKLOREM
08.08.2019 10:08:14 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. 3. do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro w sprawie "Remont Świetlicy w miejscowości Długie"
08.08.2019 10:07:59 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał.2. do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro w sprawie "Remont Świetlicy w miejscowości Długie"
08.08.2019 10:07:32 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. 1 do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro w sprawie "Remont Świetlicy w miejscowości Długie"
08.08.2019 10:07:09 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro w sprawie "Remont Świetlicy w miejscowości Długie"
08.08.2019 10:05:58 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro w sprawie "Remont Świetlicy w miejscowości Długie"
07.08.2019 13:21:05 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro w sprawie przygotowania oraz dostawy - materiałów promocyjnych
07.08.2019 13:20:53 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o otwarciu ofert do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro w sprawie przygotowania oraz dostawy - materiałów promocyjnych
07.08.2019 12:04:24 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 26/2019 Wójta Gminy Czarnia z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za II kwartały 2019 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych nal Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2019 zarządzenia o numerach od 1 do .....
07.08.2019 12:01:41 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 25/2019 Wójta Gminy Czarnia z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczenia dobry start do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2019 zarządzenia o numerach od 1 do .....
07.08.2019 12:00:50 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 24/2019 Wójta Gminy Czarnia z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń wychowawczych do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2019 zarządzenia o numerach od 1 do .....
07.08.2019 11:59:39 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 23/2019 Wójta Gminy Czarnia z dnia 17 lipca 2019 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 22/2019 Wójta Gminy Czarnia z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2019 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2019 zarządzenia o numerach od 1 do .....
07.08.2019 11:57:05 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 22/2019 Wójta Gminy Czarnia z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2019 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2019 zarządzenia o numerach od 1 do .....
07.08.2019 11:55:54 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 21/2019 Wójta Gminy Czarnia z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2019 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2019 zarządzenia o numerach od 1 do .....
07.08.2019 11:54:35 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 20/2019 Wójta Gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie tygodniowego rozkładu i wymiaru czasu pracy w Urządzie Gminy Czarnia w 2019r. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2019 zarządzenia o numerach od 1 do .....
menu