menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108
Data Redaktor Zmiana
07.12.2017 14:06:31 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł INFORMACJA
07.12.2017 14:03:22 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł INFORMACJA
07.12.2017 14:02:25 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł INFORMACJA
07.12.2017 14:01:50 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł INFORMACJA
05.12.2017 12:25:15 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXIV/169/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
05.12.2017 12:24:17 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXIV/168/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Czarnia do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
05.12.2017 12:22:56 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXIV/167/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
05.12.2017 12:20:03 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXIV/166/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 listopada 2017r w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2017 rok do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
05.12.2017 12:18:55 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXIV/165/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 listopada 2017r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2017-2022 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
05.12.2017 12:16:13 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
05.12.2017 12:15:25 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała nr XXIV/164/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do arty Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
05.12.2017 12:12:59 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXIV/163/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 listopada 2017r w sprawie udzielenia dla Miasta Ostrołęki pomocy finansowej z budżetu Gminy Czarnia w roku 2017 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
05.12.2017 12:11:35 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXIV/162/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 listopada 2017r w sprawie udzielenia Powiatowi Ostrołęckiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Czarnia w roku 2018 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
05.12.2017 12:03:13 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
24.11.2017 15:26:48 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 36/2017 Wójta Gminy Czarnia z dnia 17 listopada 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2017 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2017 zarządzenia o numerach od 1 do .....
23.11.2017 14:15:21 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 20.11.2017
23.11.2017 14:13:57 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł XXIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia
23.11.2017 14:06:27 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 35/2017 Wójta Gminy Czarnia z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Czarnia na rok 2018 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2017 zarządzenia o numerach od 1 do .....
23.11.2017 13:58:43 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 34/2017 Wójta Gminy Czarnia z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2018-2022 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2017 zarządzenia o numerach od 1 do .....
14.11.2017 14:20:24 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł Informacja
14.11.2017 14:17:52 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł OGŁOSZENIE
14.11.2017 14:17:09 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł KRUS
14.11.2017 14:16:42 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 28.09.2017
14.11.2017 14:15:57 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł Obwieszczenie Głownego Urządu Nadzoru Budowlanego
14.11.2017 14:14:45 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł KRUS
14.11.2017 14:14:10 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł Konsultacje społeczne do projekty kart do głosowania w wyborach samorządowych, które odbędą się w 2018 r.
14.11.2017 14:13:36 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 12.07.2017
14.11.2017 14:13:01 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Sesje Rady i posiedzenia Komisji został przeniesiony artykuł XXIII Zwyczajną Sesję Rady Gminy Czarnia
14.11.2017 14:12:31 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Sesje Rady i posiedzenia Komisji został przeniesiony artykuł XXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia
14.11.2017 14:06:26 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł KONKURS NA DYRETORA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZARNI
14.11.2017 13:59:47 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 33/2017 Wójta Gminy Czarnia z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2017 zarządzenia o numerach od 1 do .....
14.11.2017 09:12:30 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Projekt " Przełamując fale 2"
09.11.2017 13:36:08 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł ZAPROSZENIE KURPSIE RAZEM
09.11.2017 13:35:43 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł ZAPROSZENIE KURPSIE RAZEM
09.11.2017 13:31:22 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł SKŁADKA ZUS
02.11.2017 15:01:57 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 30.10.2017
31.10.2017 15:35:25 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt Programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego na 2018 do artykułu Ogłoszenie Wójta
31.10.2017 15:34:20 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta
31.10.2017 14:47:04 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 32/2017 Wójta Gminy Czarnia z dnia 31 października 2017r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2017 zarządzenia o numerach od 1 do .....
25.10.2017 13:25:38 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 31/2017 Wójta Gminy Czarnia z dnia 23 października 2017r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za III kwartały 2017 roku, oraz o udzielonych umożeniach niepodatkow Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2017 zarządzenia o numerach od 1 do .....
25.10.2017 13:20:36 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 30/2017 Wójta Gminy Czarnia z dnia 20 października 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2017 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2017 zarządzenia o numerach od 1 do .....
25.10.2017 13:19:32 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 29/2017 Wójta Gminy Czarnia z dnia 16 października 2017r. w sprawie zmian zarządzenia w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2017 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2017 zarządzenia o numerach od 1 do .....
25.10.2017 13:18:41 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 28/2017 Wójta Gminy Czarnia z dnia 10 października 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2017 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2017 zarządzenia o numerach od 1 do .....
25.10.2017 13:17:20 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 27/2017 Wójta Gminy Czarnia z dnia 02 października 2017r. w sprawie zmian zarządzenia w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2017 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2017 zarządzenia o numerach od 1 do .....
25.10.2017 13:15:52 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 26/2017 Wójta Gminy Czarnia z dnia 29 września 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2017 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2017 zarządzenia o numerach od 1 do .....
25.10.2017 13:14:55 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 25/2017 Wójta Gminy Czarnia z dnia 18 września 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2017 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2017 zarządzenia o numerach od 1 do .....
04.10.2017 15:38:02 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
04.10.2017 15:37:08 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
04.10.2017 15:35:44 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXIII/161/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 września 2017r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
04.10.2017 15:33:15 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXIII/160/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 września 2017r w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności z zakresu ochrony prze Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
menu