menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152
Data Redaktor Zmiana
25.01.2021 11:45:57 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę „Dowóz uczniów z terenu Gminy Czarnia do Publicznych Szkół Podstawowych w Czarni i w Surowem, w roku 2021 na podstawie zakupu biletów miesięcznych oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Czarni na podstawie wozokilometra.”
22.01.2021 12:56:43 Hanna Pliszka Dodany nowy artykuł PODZIĘKOWANIA
22.01.2021 09:56:59 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Poradnictwo do artykułu INFORMACJA o nieodpłatym poradnictwie
22.01.2021 09:56:22 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł INFORMACJA o nieodpłatym poradnictwie
22.01.2021 09:48:53 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Oferty pracy w jednostkach organizacyjnych został przeniesiony artykuł OGŁOSZENIE O II KONKURSIE na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka w Surowem
22.01.2021 09:48:11 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 21.12.2020 r.
20.01.2021 14:08:13 Hanna Pliszka Edytowano artykuł Uwaga Czytelnicy!
20.01.2021 14:07:10 Hanna Pliszka Dodany nowy artykuł Uwaga Czytelnicy!
15.01.2021 06:57:38 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 4/2021 Wójta Gminy Czarnia z dnia 14 stycznia 2021r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2021 zarządzenia o numerach od 1 do .....
15.01.2021 06:57:00 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 3/2021 Wójta Gminy Czarnia z dnia 04 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko opiekuna dziecięcego Gminnego Żłobka w Surowem do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2021 zarządzenia o numerach od 1 do .....
15.01.2021 06:56:43 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Zarządzenie Nr 3/2021 Wójta Gminy Czarnia z dnia 04 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko opiekuna dziecięcego Gminnego Żłobka w Surowem z artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2021 zarządzenia o numerach od 1 do .....
15.01.2021 06:56:29 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 3/2021 Wójta Gminy Czarnia z dnia 04 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko opiekuna dziecięcego Gminnego Żłobka w Surowem do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2021 zarządzenia o numerach od 1 do .....
15.01.2021 06:56:00 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 2/2021 Wójta Gminy Czarnia z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych w 2021 roku w Urzędzie Gminy Czarnia do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2021 zarządzenia o numerach od 1 do .....
15.01.2021 06:55:11 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 1/2021 Wójta Gminy Czarnia z dnia 4 stycznia 2021r. w sprawie tygodniowego rozkładu i wymiaru czasu pracy w Urzędzie Gminy Czarnia w 2021r. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2021 zarządzenia o numerach od 1 do .....
15.01.2021 06:53:40 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2021 zarządzenia o numerach od 1 do .....
15.01.2021 06:52:13 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z dnia 11.12.2020r.
15.01.2021 06:51:47 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 03.12.2020 r.
14.01.2021 16:23:10 Karolina Rydel Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 14.01.2021 r.
14.01.2021 09:27:58 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni
13.01.2021 11:47:55 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o wynikach naboru do artykułu OGŁOSZENIE O II KONKURSIE na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka w Surowem
11.01.2021 14:12:38 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Konkurs na Kierownika Klubu Seniora
11.01.2021 14:00:01 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik ZAWIADOMINIE O UNIEWAŻNIENIU CZ.II do artykułu II ogłoszenie o zamówieniu Dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w podziale na części w ramach projektu pn. „Wesołe przedszkolaki z gminy Czarnia”, realizowanego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
11.01.2021 10:57:56 Karolina Rydel Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 11.01.2021 r.
11.01.2021 08:26:36 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zestawienie złożonych ofert do artykułu II ogłoszenie o zamówieniu Dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w podziale na części w ramach projektu pn. „Wesołe przedszkolaki z gminy Czarnia”, realizowanego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
07.01.2021 15:21:16 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik ZIN-3 do artykułu Informacja dla mieszkańców
07.01.2021 15:21:02 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik ZIN- z artykułu Informacja dla mieszkańców
07.01.2021 15:20:56 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik ZIN- do artykułu Informacja dla mieszkańców
07.01.2021 15:20:40 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik ZIN-2 do artykułu Informacja dla mieszkańców
07.01.2021 15:20:21 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik ZN-1 do artykułu Informacja dla mieszkańców
07.01.2021 15:19:28 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik IN-1 do artykułu Informacja dla mieszkańców
07.01.2021 15:18:54 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja dla mieszkańców
05.01.2021 15:02:13 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Przypominamy, że wkrótce rozpoczną się zapisy na pobyt dzieci w Gminnym Żłobku w Surowem
05.01.2021 15:00:59 Grzegorz Kamzelski Usunięto artykuł Przypominamy, że wkrótce rozpoczną się zapisy na pobyt dzieci w Gminnym Żłobku w Surowem z kategorii Aktualności
05.01.2021 15:00:18 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł
05.01.2021 08:27:05 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 19.11.2020 r.
05.01.2021 08:26:10 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 19.11.2020 r.
05.01.2021 08:25:09 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 18.11.2020 r.
05.01.2021 08:19:31 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Projekty realizowane w gminie został przeniesiony artykuł Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych
05.01.2021 08:18:53 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Projekty realizowane w gminie został przeniesiony artykuł ogłoszenie o naborze Partnera w celu realizacji projektu
05.01.2021 08:18:24 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Projekty realizowane w gminie został przeniesiony artykuł ogłoszenie o naborze Partnera w celu realizacji projektu
05.01.2021 08:16:53 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Projekty realizowane w gminie został przeniesiony artykuł Ogłoszenie o naborze Partnera w celu realizacji projektu 8.3.1.
05.01.2021 08:14:43 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł Informacja Wójta Gminy Czarnia
05.01.2021 08:14:15 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Oferty pracy w jednostkach organizacyjnych został przeniesiony artykuł OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA
05.01.2021 08:13:46 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 22.04.2020 r.
05.01.2021 08:12:45 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 19.03.2020 r.
05.01.2021 08:01:31 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 03.04.2020 r.
05.01.2021 08:00:01 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 05.05.2020 r.
05.01.2021 07:59:37 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 08.05.2020 r.
05.01.2021 07:59:12 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Harmonogramy wywozu odpadów został przeniesiony artykuł HARMONOGRAM ODBIORU ELEKTOSPRZĘTU, WIELKOGABARYTÓW I OPON OD AUTO OSOBOWYCH
05.01.2021 07:57:47 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 14.07.2020 r.
menu