menu
menu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnia

2014-12-15 18:26:46

Projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarnia


W załączeniu treść Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarnia. więcej...

2014-05-05 15:45:17

Projekt zmiany studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego oraz prognoza oddziaływania na środowisko


W załączeniu treść projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. więcej...

2013-10-01 12:29:22

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnia.


W załączeniu treść obwieszczenia i uchwały Nr XIX/140/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnia. więcej...

2013-03-29 11:11:07

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnia


W załączeniu treść uchwały Nr VI/31/03 Rady Gminy Czarnia z dnia 4 sierpn ia 2003 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnia oraz treść uchwały Nr XIII/61/04 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 września 2004 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnia . więcej...

menu