menu
menu Informacje z zakresu ochrony środowiska

2015-10-28 12:36:37

Projekty "Programu gospodarki wodno-ściekowej dla Gminy Czarnia na lata 2015-2020", "Programu ochrony środowiska dla Gminy Czarnia na lata 2015-2020", "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czarnia" i "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Czarnia na lata 2014-2032".


Gmina Czarnia opracowała projekty: 1. "Programu gospodarki wodno-ściekowej dla Gminy Czarnia na lata 2015-2020”, 2.„Programu ochrony środowiska dla Gminy Czarnia na lata 2015-2020”, 3.„Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czarnia”,4.„Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Czarnia na lata 2014-2032”. Każdy może zapoznać się z ww. opracowaniami i ma prawo składania uwag i wniosków w trybie określony w obwieszczeniu Wójta Gminy Czarnia z dnia 27.10.2015 r. Wspomniane obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia i projekty opracowań znajdują się w załącznikach. więcej...

2015-01-30 11:24:31

Obwieszczenie


W załączeniu treść obwieszczenia. więcej...

2015-01-30 11:22:57

Decyzja nr 03/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


W załączeniu treść decyzji. więcej...

2015-01-30 11:10:24

Obwieszczenie


W załączeniu treść obwieszczenia. więcej...

2015-01-30 11:03:37

Decyzja nr 02/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


W załączeniu treść decyzji. więcej...

2015-01-30 11:00:01

Obwieszczenie


W załączeniu treść obwieszczenia. więcej...

2015-01-30 09:33:51

Decyzja Nr 01/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


W załączeniu treść decyzji. więcej...

2015-01-23 08:38:00

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie.


W załączeniu treść uchwały. więcej...

2015-01-09 14:39:17

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie


W załączeniu treść obwieszczenia. więcej...

2014-12-17 15:55:53

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.


W załączeniu treść obwieszczenia. więcej...

2014-12-17 15:52:40

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


W załączeniu treść decyzji. więcej...

2014-11-21 08:55:37

Decyzja Nr 03/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


W załączeniu treść decyzji. więcej...

2014-07-31 13:55:04

Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu postanowienia


W załączeniu treść Obwieszczenia. więcej...

2014-07-08 11:34:06

Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania


W załączeniu treść obwieszczenia i treść pisma wystosowanego do Regionalnej Dyrekcji Ochrony środowiska w Warszawie. więcej...

2014-05-05 15:36:48

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie


W załączeniu treść obwieszczenia. więcej...

2014-03-17 14:17:08

Obwieszczenie


W załączeniu treść obwieszczenia. więcej...

2014-02-04 11:03:59

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


W załączeniu treść obwieszczenia. więcej...

2014-01-14 13:31:35

Postanowienie .


W załączeniu treść postanowienia. więcej...

2014-01-13 16:00:17

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia.


W załączeniu treść obwieszczenia. więcej...

2013-12-17 14:42:47

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia.


W załączeniu treść obwieszczenia. więcej...

2013-11-13 13:52:52

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania


W załączeniu treść obwieszczenia. więcej...

2013-10-10 08:34:51

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie


W załączeniu treść obwieszczenia. więcej...

2013-10-09 10:35:09

Informacja o naliczaniu opłat za korzystanie ze środowiska.


W załączeniu treść informacji. więcej...

2013-10-07 15:47:53

Decyzja nr 04/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


W załączeniu treść decyzji. więcej...

2013-06-07 15:14:29

Informacja o zmianie systemu naliczania opłat za korzystanie ze środowiska


W załączeniu treść informacji. więcej...

2013-05-24 15:44:29

Decyzja nr 04/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


W załączeniu treść decyzji. więcej...

2013-05-23 09:08:55

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 2013-05-21


W załączeniu treść obwieszczenia. więcej...

2013-04-25 13:11:11

Obwieszczenie


W załączeniu treść obwieszczenia. więcej...

2013-04-25 13:07:59

Postanowienie


W załączeniu treść postanowienia. więcej...

2013-04-25 13:02:08

Obwieszczenie


W załączeniu treść obwieszczenia. więcej...

2013-04-03 14:31:28

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia


W załączeniu treść obwieszczenia. więcej...

2013-03-27 15:25:54

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia


W załączeniu treść obwieszczenia. więcej...

2013-02-28 10:59:38

Decyzja nr 01/13 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


W załączeniu treść decyzji. więcej...

2013-02-20 14:53:46

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania


W załączeniu treść obwieszczenia. więcej...

2013-01-03 13:59:54

Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku Na Terenie Gminy Czarnia


W załączeniu treść uchwały Rady Gminy. więcej...

2012-09-18 09:54:44

Postanowienie Wójta Gminy z dnia 2012-09-12.


W załączeniu treść postanowienia. więcej...

2012-09-18 09:46:56

Obwieszczenie Wójta Gminy o wydanym postanowieniu.


Treść obwieszczenia w załączeniu. więcej...

2012-08-24 15:44:13

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania


W załączeniu treść obieszczenia. więcej...

2012-04-12 15:34:13

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia


W załączeniu treść obwieszczenia Wójta Gminy Czarnia. więcej...

2012-04-11 14:50:39

Obieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie


W załączeniu treść obwieszczenia. więcej...

2012-01-09 15:35:39

Obwieszczenie Wójta Gminy o wydanym postanowieniu


W załączeniu treść obwieszczenia. więcej...

2012-01-09 15:30:39

Postanowienie Nr 03/2011/2012 Wójta Gminy Czarnia.


W załączeniu treść postanowienia. więcej...

2011-12-08 11:14:53

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.


Treść obwieszczenia w załączeniu. więcej...

2011-02-02 12:58:24

Postanowienie Nr 01/11 Wójta Gminy


W załączeniu treść postanowienia. więcej...

2010-10-07 12:40:57

Decyzja Wójta Gminy Czarnia Nr 01/10 z dnia 2010-10-04.


Treść decyzji w załączeniu. więcej...

2010-09-09 12:28:21

Postanowienie Wójta Gminy Czarnia z dnia 2010-09-08 .


Treść postanowienia w załączniku. więcej...

2010-09-09 12:22:39

Obieszczenie Wójta Gminy Czarnia z dnia 2010-09-08.


Treść Obwieszczenia w załączniku. więcej...

2010-03-26 14:43:52

Informacja dla mieszkańców gminy.


W załączniku treść informacji Wójta Gminy Czarnia dla mieszkańców gminy. więcej...

2009-12-23 12:03:22

Zarzadzenie Nr 56/2009 Wójta Gminy Czarnia


Podaje się do publicznej wiadomości treść Zarządzenia Nr 56/2009 Wójta Gminy Czarnia z dnia 17 grudnia 2009r w sprawie określenia wymagań jakie musi spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Czarnia. Treść zarządzenia w załączniku. więcej...

menu