menu
menu Przetargi

2019-12-23 15:57:25

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę "Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnia w 2020r."


Gmina Czarnia ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na usługę " Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnia w 2020r" Szczegóły przetargu znajdują się w załącznikach. więcej...

2019-12-11 09:41:46

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę "Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnia w 2020r."


Gmina Czarnia ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na usługę " Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnia w 2020r" Szczegóły przetargu znajdują się w załącznikach. więcej...

2019-10-08 13:24:43

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę " Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnia w 2020r."


Gmina Czarnia ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na usługę " Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnia w 2020r." Szczegóły przetargu znajdują się w załącznikach. więcej...

2019-09-23 10:13:05

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę " Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnia w 2020r."


Gmina Czarnia ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na usługę " Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnia w 2020r." Szczegóły przetargu znajdują się w załącznikach. więcej...

2019-09-19 15:44:10

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę "Dowóz uczniów z terenu Gminy Czarnia do Publicznych Szkół Podstawowych w Czarni i w Surowem, w roku szkolnym 2019/2020 na podstawie zakupu biletów miesięcznych"


Gmina Czarnia ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na dowóz uczniów z terenu Gminy Czarnia do Publicznych Szkół Podstawowych w Czarni i w Surowem w roku szkolnym 2019/2020 na podstawie zakupu biletów miesięcznych. Szczegóły przetargu znajdują się w załącznikach. więcej...

2019-08-22 15:01:05

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane " Remont, adaptacja i wyposażenie pomieszczeń w budynku komunalnym, w miejscowości Długie, w ramach Programu "Senior Plus"


Gmina Czarnia ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na „ Remont, adaptacja i wyposażenie pomieszczeń w budynku komunalnym, w miejscowości Długie, w ramach Programu "Senior Plus”. Szczegóły przetargu znajdują się w załącznikach. więcej...

2019-08-06 14:02:00

Ogłoszenie o zamówieniu - usługa dowozu uczniów z terenu Gminy Czarnia do Publicznych Szkół Podstawowych w Czarni i w Surowem w roku szkolnym 2019/2020


Gmina Czarnia ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na dowóz uczniów z terenu Gminy Czarnia do Publicznych Szkół Podstawowych w Czarni i w Surowem w roku szkolnym 2019/2020. Szczegóły przetargu znajdują się w załącznikach. więcej...

2019-08-05 15:41:55

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane " Remont, adaptacja i wyposażenie pomieszczeń w budynku komunalnym, w miejscowości Długie, w ramach Programu "Senior Plus"


Gmina Czarnia ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na „ Remont, adaptacja i wyposażenie pomieszczeń w budynku komunalnym, w miejscowości Długie, w ramach Programu "Senior Plus”. Szczegóły przetargu znajdują się w załącznikach. więcej...

2019-06-24 15:35:08

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane „Przebudowa drogi transportu rolnego o nr geod.387 we wsi Długie”


Gmina Czarnia ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na „Przebudowa drogi transportu rolnego o nr geod.387 we wsi Długie” . Szczegóły odnośnie przetargu znajdują się w załącznikach. więcej...

2019-06-14 14:11:02

Ogłoszenie o zamówieniu -”Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Surowem na terenie gminy Czarnia”


Gmina Czarnia ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych polegających na ”Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Surowem na terenie gminy Czarnia” Szczegóły odnośnie przetargu znajdują się w załącznikach do niniejszego ogłoszenia. więcej...

2018-08-31 09:29:14

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dowóz uczniów z terenu Gminy Czarnia do Publicznych Szkół Podstawowych w Czarni i w Surowem w roku szkolnym 2018/2019".


Gmina Czarnia podaje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na "Dowóz uczniów z terenu Gminy Czarnia do Publicznych Szkół Podstawowych w Czarni i w Surowem w roku szkolnym 2018/2019. Informacja znajduje się w załączniku. więcej...

2018-08-10 11:52:00

Informacja z otwracia ofert


Gmina Czarnia podaje informację z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na "Dowóz uczniów z terenu Gminy Czarnia do Publicznych Szkół Podstawowych w Czarni i w Surowem w roku szkolnym 2018/2019". Informacja znajduje się załączniku. więcej...

2018-08-02 08:56:39

Ogłoszenie o zamówieniu - usługa dowozu uczniów z terenu Gminy Czarnia do Publicznych Szkół Podstawowych w Czarni i w Surowem w roku szkolnym 2018/2019


Gmina Czarnia ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na dowóz uczniów z terenu Gminy Czarnia do Publicznych Szkół Podstawowych w Czarni i w Surowem w roku szkolnym 2018/2019. Szczegóły przetargu znajdują się w załącznikach. więcej...

2018-04-13 08:09:50

Ogłoszenie o zamówieniu - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Czarnia.


Gmina Czarnia ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Czarnia w okresie od 1 lipca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. Szczegóły odnośnie przetargu znajdują się w załącznikach. UWAGA! Informacja z otwarcia ofert znajduje się w załączniku. UWAGA. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się w załączniku. więcej...

2017-08-10 10:36:24

Ogłoszenie o zamówieniu - usługa dowozu uczniów z terenu gminy Czarnia do Szkół w Czarni i w Surowem w roku szkolnym 2017/2018.


Gmina Czarnia ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na dowóz uczniów z terenu gminy Czarnia do Szkół w Czarni i w Surowem w roku szkolnym 2017/2018. Szczegóły odnośnie przetargu znajdują się w załącznikach. UWAGA! Informacja z otwarcia ofert znajduje się w załączniku. więcej...

2017-08-04 08:38:35

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane budowy wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandysie


Gmina Czarnia ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych polegających na "Budowie wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandysie. Szczegóły odnośnie przetargu znajdują się w załącznikach do niniejszego ogłoszenia. UWAGA! Informacja z otwarcia ofert znajduje się w załączniku. UWEAGA! Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty znajduje się w załączniku. więcej...

2016-11-25 10:26:14

Ogłoszenie o zamówieniu - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czarnia


Gmina Czarnia ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czarnia" w okresie od 1.01.2017 r. do 30.06.2018 r. UWAGA!. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się w załączniku. więcej...

2016-07-19 12:18:11

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane przebudowy drogi gminnej nr 250208 Cyk-Księży Lasek


Gmina Czarnia ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na "Przebudowę drogi gminnej Nr 250208 Cyk-Księży Lasek". Szczegóły odnośnie przetargu znajdują się w załącznikach. UWAGA! Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się w załączniku. więcej...

2016-07-14 08:05:30

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi dowozu uczniów z terenu Gminy Czarnia do szkół w Czarni i Surowem.


Gmina Czarnia ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na "dowóz uczniów z ternu Gminy Czarnia do szkół w Czarni w Surowem w roku szkolnym 2016/2017. Szczegóły odnośnie przetargu znajdują się w załącznikach. UWAGA! Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się w załączniku. więcej...

2015-11-27 10:12:37

Ogłoszenie o zamówieniu - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych


Gmina Czarnia ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Czarnia. Szczegóły odnośnie przetargu znajdują się w załącznikach. więcej...

2015-06-19 08:36:02

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi na dowóz uczniów z terenu Gminy Czarnia do szkół w Czarni i w Surowem.


Gmina Czarnia ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na dowóz uczniów z terenu Gminy Czarnia do szkół w Czarni i w Surowem. Szczegóły odnośnie przetargu znajdują się w załącznikach.UWAGA! Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się w załączniku. więcej...

2015-06-03 12:14:29

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Budowa wodociągu we wsi Surowe - etap III.


Gmina Czarnia ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na budowie wodociągu we wsi Surowe - etap III. Szczegóły odnośnie przetargu znajdują się w załącznikach. UWAGA! Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się w zAŁĄCZNIKU więcej...

2015-04-15 12:18:45

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Przebudowa drogi gminnej RUTKOWO-GRANICA..


Gmina Czarnia ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej RUTKOWO-GRANICA. Szczegóły odnośnie przetargu znajdują się w załącznikach. więcej...

2015-02-16 12:15:27

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Surowem.


Gmina Czarnia ogłasza przetarg nieograniczony na budowę boiska wielofunkcyjnego w Surowem. Szczegóły odnośnie przetargu znajdują się w załącznikach. UWAGA! Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się w załączniku. więcej...

2014-10-15 08:16:19

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.


Gmina Czarnia ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Czarnia. Szczegóły odnośnie przetargu w załącznikach. UWAGA. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się w załączniku. więcej...

2014-08-13 13:26:11

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi.


Gmina Czarnia zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30 000 EURO, a mianowicie na "Przywóz żwiru z jego rozplantowaniem i wyrównaniem przy użyciu równiarki". Szczegóły zamówienia znajdują się w zapytaniu ofertowym. więcej...

2014-08-05 09:50:00

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane..


Gmina Czarnia ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na "Przebudowę chodników i miejsc postojowych w miejscowości Czarnia". Szczegóły odnośnie przetargu znajdują się w załącznikach. więcej...

2014-07-02 08:16:14

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.


Gmina Czarnia ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na Budowę drogi gminnej Nr 250201 Surowe Obory-Michałwo-Cupel: zadanie 1. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Surowe w km 0+00 do 0+804,00, 2. Rozbudowa drogi gminnej Surowe Obory-Michałowo-Cupel w km 0+804,00 do 1+975,00. Szczegóły odnośnie przetargu w załącznikach. więcej...

2014-06-11 08:48:16

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi.


Gmina Czarnia ogłasza przetarg nieograniczony na dowóz uczniów z terenu Gminy Czarnia do szkół w Czarni i Surowem. Szczegóły odnośnie przetargu znajdują się w załącznikach. UWAGA! Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się w załączniku. więcej...

2014-06-05 11:44:25

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.


Gmina Czarnia ogłasza przetarg nieograniczony na budowę wodociągu we wsi Czarnia i we wsi Cyk. Szczegóły odnośnie przetargu w załącznikach. więcej...

2014-06-02 12:13:29

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy.


Zespół Szkół w Czarni ogłasza przetarg nieograniczony na Dostosowanie pomieszczeń i wyposażenie oddziałów przedszkolnych w Czarni i w Surowem. Szczegóły odnośnie przetargu znajdują się w załącznikach. więcej...

2014-04-15 12:40:45

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.


Zespół Szkół w Czarni ogłasza przetarg nieograniczony na budowę placu zabaw w ramach Zadania 1. Organizacja placu zabaw OP w Czarni. Szczegóły odnośnie przetargu znajdują się w załącznikach. więcej...

2014-02-24 09:05:47

Przetarg na Budowę boiska wielofunkcyjnego w Czarni.


Gmina Czarnia ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na "Budowę boiska wielofunkcyjnego w Czarni". Ogłoszenie o zamówieniu oraz wszelkie inne informacje odnośnie przetargu znajdują się w załącznikach. Uwaga! Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. znajduje się w załączniku. więcej...

2014-01-28 10:29:40

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy.


Zespół Szkół w Czarni ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół w Czarni. Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ oraz wszelkie inne informacje odnośnie przetargu znajdują się w załącznikach. więcej...

2014-01-08 14:23:23

Ogłoszenie o zamówieniu na przygotowanie , dowiezienie oraz wydanie gorącego posiłku w placówkach oświatowych na terenie Gminy Czarnia - rok 2014.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarni ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na przygotowanie , dowiezienie oraz wydanie gorącego posiłku w placówkach oświatowych na terenie Gminy Czarnia. W załączeniu treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączniki. więcej...

2013-10-23 13:14:26

Ogłoszenie o zamówieniu na przygotowanie , dowiezienie oraz wydanie gorącego posiłku w placówkach oświatowych na terenie Gminy Czarnia


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarni ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na przygotowanie , dowiezienie oraz wydanie gorącego posiłku w placówkach oświatowych na terenie Gminy Czarnia. W załączeniu treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączniki. więcej...

2013-09-06 14:56:14

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarni ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na przeprowadzenie i organizację szkoleń w projekcie "Postaw na rozwój". Szczegóły odnośnie przetargu znajdują się w załącznikach. więcej...

2013-09-03 09:15:03

Ogłoszenie o zamówieniu na ochronę ubezpieczeniową mienia gminnego.


Gmina Czarnia ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na ochronę ubezpieczeniową mienia gminnego. W załączeniu Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia wraz z załącznikami. UWAGA! W załączniku znajduje się informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. więcej...

2013-08-23 12:49:18

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi dowozu żwiru na remont dróg gminnych na terenie Gminy Czarnia.


Gmina Czarnia ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na dowóz żwiru na remont dróg gminnych na terenie Gminy Czarnia. UWAGA! Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się w załączniku. więcej...

2013-08-14 15:41:12

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarni ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na przeprowadzenie i organizację szkoleń w projekcie "Postaw na rozwój". Szczegóły odnośnie przetargu znajdują się w załącznikach. więcej...

2013-06-26 09:02:44

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Przetarg nieograniczony na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Bandysie.


Gmina Czarnia ogłasza przetarg nieograniczony na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Bandysie. Szczegóły odnośnie przetargu znajdują się w załącznikach. UWAGA! Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się w załączniku. więcej...

2013-06-14 08:51:18

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi. Dowóz uczniów z terenu Gminy Czarnia do szkół w Czarni i Surowem.


Gmina Czarnia ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na dowóz uczniów z terenu Gminy Czarnia do szkół w Czarni i Surowem. Szczegóły odnośnie przetargu znajdują się w załącznikach.UWAGA! INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU. więcej...

2013-06-06 12:10:05

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Przetarg nieograniczony na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Bandysie.


Gmina Czarnia ogłasza przetarg nieograniczony na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Bandysie. Szczegóły odnośnie przetargu znajdują się w załącznikach. Uwaga! Ze względu na wielkość pliku niemożliwym jest umieszczenie jako załącznika mapy z przebiegiem drogi, tj. załącznika 7.2 Projektu budowlanego. W związku z tym Wykonawców prosi się o podanie adresu e-maila i wspomniany plik będzie przesyłany przez Gminę Czarnia pocztą elektroniczną do wszystkich zainteresowanych przetargiem Wykonawców. UWAGA! ZAMAWIAJĄCY UNIEWAŻNIŁ POSTĘPOWANIE NA PODSTAWIE ART. 93 UST. 1 PKT 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Z UWAGI NA TO, ŻE W PRZEDMIOTOWYM PRZETARGU NIE WPŁYNĘŁA ŻADNA OFERTA. więcej...

2013-05-29 08:51:08

Ogłoszenie o zamówieniu. Przetarg nieograniczony na budowę szkolnego placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" przy Zespole Szkół w Surowem.


Gmina Czarnia ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na budowę szkolnego placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" przy Zespole Szkół w Surowem. Szczegół odnośnie przetargu znajdują się w załącznikach. UWAGA! Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się w załączniku. więcej...

2013-05-24 13:28:56

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi. Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Czarnia.


Gmina Czarnia ogłasza przetarg nieograniczony na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Czarnia. Szczegóły odnośnie przetargu znajdują się w załącznikach. Uawaga! Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się w załączniku. więcej...

2013-03-21 09:14:52

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Przetarg na budowę wodociągu we wsi Surowe.


Gmina Czarnia ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na "Budowę wodociągu we wsi Surowe. Szczegóły odnośnie przetargu znajdują się w załącznikach. UWAGA! Wybór najkorzystniejszej oferty znajduje się w załączniku. więcej...

2013-03-14 09:13:42

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Budowa parkingów i chodników we wsi Czarnia.


Gmina Czarnia ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na "Budowę parkingów i chodników we wsi Czarnia". Szczegóły odnośnie przetargu znajdują się w załącznikach. Uwaga! Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się w załączniku. więcej...

2013-01-16 12:31:06

Ogłoszenie o zamówieniu.Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego do obiektu Zespołu Szkół w Surowem.


Zespół Szkół w Surowem ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego do obiektu Zespołu Szkół w Surowem.Szczegóły przetargu znajdują się w załączniku. więcej...

2013-01-14 09:33:19

Ogłoszenie o zamówieniu. Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego do obiektu Zespołu Szkół w Czarni.


Zespół Szkół w Czarni ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego do obiektu Zespołu Szkół w Czarni. Szczegóły przetargu znajdują się w załącznikach. więcej...

2013-01-08 14:20:08

Ogłoszenie o zamówieniu. Przetarg nieograniczony na Przygotowanie, dowiezienie oraz wydanie gorącego posiłku w placówkach oświatowych na terenie Gminy Czarnia.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarni ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na Przygotowanie, dowiezienie oraz wydanie gorącego posiłku w placówkach oświatowych na terenie Gminy Czarnia. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz wszelkie inne wymagania i dokumenty dla oferentów znajdują się w załączniku "Przetarg nieograniczony na przygotowanie, dowiezienie oraz wydanie gorącego posiłku w placówkach oświatowych na terenie Gminy Czarnia". więcej...

2012-09-27 13:46:53

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Czarni.


Gmina Czarnia ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Czarni. Szczegóły przetargu znajdują się w załącznikach. więcej...

2012-08-06 11:38:19

Ogłoszenie o zamówieniu - przetrarg na dowóz żwiru drogowego na remont dróg gminnych na terenie gminy Czarnia.


Gmina Czarnia ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na dowóz żwiru drogowego na remont dróg gminnych na terenie gminy Czarnia. Szczegóły przetargu znajdują się w załącznikach. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączniku. więcej...

2012-06-08 15:38:58

Przetarg nieograniczony na budowę placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" przy Zespole Szkół w Czarni.


Gmina Czarnia ogłasza przetarg nieograniczony na budowę szkolnego placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" przy Zespole Szkół w Czarni. Specyfikacja Istotnych Warunków Zawóweienia i załączniki w załączeniu. Zamawiający informuje , że dnia 2012-06-12 wpłynęło od wykonawcy zapytanie. Treść zapytania i odpowiedź na zapytanie w załączeniu. UWAGA! INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAŁĄCZNIKACH. więcej...

2012-06-06 14:46:05

Przetarg nieograniczony na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni - część garażowa.


Gmina Czarnia ogłasza przetarg nieograniczony na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni - część garażowa. Spesyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i załączniki do niej w załączeniu. UWAGA! INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAŁĄCZNIKACH. więcej...

2012-06-04 09:21:31

Ogłoszenie o ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości.


W załączeniu treść ogłoszenia. więcej...

2012-06-01 10:03:09

Przetarg nieograniczony na dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Czarnia w okresie roku szkolnego 2012/2013


Gmina Czarnia ogłasza przetarg nieograniczony na dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Czarnia w okresie roku szkolnego 2012/2013. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączniki do niej w załączeniu. UWAGA! INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAŁĄCZNIKACH. więcej...

2012-03-09 09:43:35

Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na budowę wodociągu we wsi Czarnia


Gmina Czarnia ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na Budowę wodociągu we wsi Czarnia. W załącznikach znajdują się wszelkie dokumenty niezbędne dla Wykonawców. UWAGA! Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączniku. więcej...

2012-02-16 13:16:44

Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni


Gmina Czarnia ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni. W załącznikach znajduję się wszelkie dokumenty niezbędne dla Wykonawców. Uwaga! Pierwszy załącznik posiada tytuł "SIWZ Stacja Surowe..." Załącznik w rzeczywistości zawiera SIWZ dotyczącą przedmiotowego przetargu.UWAGA ! INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAŁĄCZNIKU. więcej...

2012-01-17 12:22:41

Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego do obiektu Zespołu Szkół w Czarni.


Zespół Szkół w Czarni ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego do obiektu Zespołu Szkół w Czarni. Szczegółowe informacje w załącznikach. więcej...

2012-01-17 11:45:38

Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego do obiektu Zespołu Szkół w Surowem.


Zespół Szkół w Surowem ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego do obiektu Zespołu Szkół w Surowem. Szczegóły dotyczące przetargu w załącznikach. więcej...

2011-12-30 15:27:27

Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony na przygotowanie , dowiezienie oraz wydanie gorącego posiłku w placówkach oświatowych na terenie Gminy Czarnia.


Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Czarni ogłasza przetarg nieograniczony na przygotowanie , dowiezienie oraz wydanie gorącego posiłku w placówkach oświatowych na terenie Gminy Czarnia. W załączeniu treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z ałącznikami. więcej...

2011-06-14 10:48:38

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Budowa wodociągu w Gminie Czarnia. Zadanie II, miejscowość Surowe.


Gmina Czarnia ogłasza przetarg nieograniczony na Budowę wodociągu w Gminie Czarnia. Zadanie II, miejscowość Surowe. Szczegóły dotyczące przetargu w załącznikach. UWAGA! INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAŁĄCZNIKU. więcej...

2011-03-22 09:57:55

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Surowem i budowa kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej.


Gmina Czarnia ogłasza przetarg nieograniczony na Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Surowem i budowę kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej. Szczegóły w załącznikach. Uwaga! Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączniku z dn. 11.04.2011 r. więcej...

2010-07-01 08:44:01

Przetarg na przebudowę sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego w m. Czarnia


Gmina Czarnia ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na przebudowę sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Czarnia. Szczegóły w załącznikach. Uwaga! Wyniki przetargu w załącznikach. więcej...

2010-06-11 11:10:48

Przetarg na dowozy dzieci i młodzieży szkolnej do szkół na terenie Gminy Czarnia


Gmina Czarnia ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na dowóz dzieci i młodzieży szkolnej do szkół na terenie Gminy Czarnia. Szczegóły przetargu w załącznikach. Uwaga wyniki przetargu w załącznikach. więcej...

2010-06-02 10:46:26

Przebudowa kotłowni opalanej węglem na opalaną olejem opałowym w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Czarni


Gmina Czarnia ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na przebudowę kotłowni opalanej węglem na opalaną olejem opałowym w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Czarni. Szczególy w załącznikach. Uwaga! Wyniki przetargu w załącznikach. więcej...

2010-05-18 09:07:06

Przetarg na obsługę turystyczną projektu "Promocja Kultury Kurpiowskiej w Europie"


Towarzystwo Kurpiowskie STRZELEC w Czarni ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na obsługę turystyczną Projektu "Promocja Kultury Kurpiowskiej w Europie". Szczegóły odnośnie przetargu w załącznikach. Uwaga! Wyniki przetargu w załącznikach. więcej...

2010-05-14 10:42:19

Budowa wodociągu w gm. Czarnia


Gmina Czarnia ogłasza przetarg nieograniczony na Budowę wodociągu w gm. Czarnia. Zadanie I: miejscowość Surowe, Zadanie II: miejscowość Czarnia. Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej z przyłączami do budynków. Szczegóły odnośnie przetargu w załącznikach. Uwaga! Wyniki przetargu znajdują się w załącznikach. więcej...

2010-05-10 09:49:45

Przetarg na budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Surowe


Gmina Czarnia ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Surowe. Szczegółowe informacje o przetargu zawierają załączniki. Uwaga! W załącznikach znajdują się wyniki przetargu. więcej...

2010-04-27 10:33:04

Przetarg na obsługę turystyczną projektu "Promocja Kultury Kurpiowskiej w Europie"


Towarzystwo Kurpiowskie "STRZELEC" ogłasza przetarg nieograniczony na obsługę turystyczną projektu "Promocja Kultury Kurpiowskiej w Europie". Szczegóły w załącznikach. więcej...

2010-04-21 12:46:13

Przetarg na modernizację drogi gminnej Cupel-Surowe Brodki


Gmina Czarnia ogłasza przetarg nieograniczony na Modernizację drogi gminnej Cupel-Surowe Brodki w km od 0+000,00 do 1+672,00 we wsi Surowe w gm. Czarnia. Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach. UWAGA! Wyniki przetargu znajdują się w załączniku "Wynik przetargu" więcej...

2010-02-19 14:13:11

Przetarg na Budowę remizo-świetlicy w Bandysiach


Gmina Czarnia ogłasza przetarg nieograniczony na "Budowę remizo-świetlicy w Bandysiach" W załącznikach znajdują się wszelkie dokumenty niezbędne do przetargu. Uwaga! W przedmiarach w kilku pozycjach jest podana nazwa producenta. Jest to oczywiście niewiążące dla Oferentów. Oferenci obowiązani są jedynie skosztorysować te pozycje z zachowaniem parametrów technicznych tych pozycji - nie uwzględniając producenta podanego w przedmiarach. Uwaga! Wynik przetargu znajduje się w ostatnim załączniku. więcej...

2009-11-30 14:56:18

Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji technicznej remontu budynku remizo-świetlicy w m. Czarnia, gm. Czarnia


Wójt Gminy Czarnia ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 14 000 EURO, na "Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie remontu budynku remizo-świetlicy w miejscowości Czarnia, Gmina Czarnia. Warunki udziału w postępowaniu i wzór oferty w załączniku. więcej...

2009-08-10 12:13:18

Przetarg na budowę boiska


informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Informacja w załączniku więcej...

2009-07-13 18:45:38

Przetarg na "Przebudowę drogi gminnej Brzozowy Kąt - Świdwiborek"


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi gminnej Brzozowy Kąt - Świdwiborek”, Gmina Czarnia, powiat ostrołęcki. Szczegółowe informacje o przetargu znajdują się w załącznikach. Uwaga!. Wyniki przetargu znajdują się w ostatnim załącziku. więcej...

2009-07-10 17:50:31

Przetarg na "Zagospodarowanie terenu przy sali gimnastycznej w Surowem"


wyniki przetargu znajdują się w załacznikach więcej...

2009-07-10 14:53:36

Przetarg na "Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Surowe"


wyniki przetargu znajdują się w załączniku więcej...

2009-07-09 15:19:33

Przetarg na "Wyposażenie sali gimnastycznej w Surowem"


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wyposażenie sali gimnastycznej w Surowem”, Gmina Czarnia, powiat ostrołęcki. Szczegółowe informacje o przetargu znajdują się w załącznikach. więcej...

2009-07-02 22:09:13

Przetarg na "Modernizację bazy dydaktycznej i budowę przyszkolnej infrastruktury sportowej..."


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizacja bazy dydaktycznej i budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Czarni – wykonanie elewacji budynku i instalacji odgromowej oraz roboty remontowe wewnętrzne i zewnętrzne”, Gmina Czarnia, powiat ostrołęcki. więcej...

2008-06-10 16:40:38

Przetarg na "Remont Szkoły Podstawowej w Czarni"


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont Szkoły Podstawowej w Czarni”, Gmina Czarnia, powiat ostrołęcki. więcej...

2008-06-05 16:26:58

Przetarg na "Dowóz dzieci i młodzieży szkolnej do placówek oświatowych na terenie Gminy Czarnia"


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dowóz dzieci i młodzieży szkolnej do placówek oświatowych na terenie Gminy Czarnia”, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie. więcej...

2008-05-16 16:36:51

NOWE POSTĘPOWANIE - Przetarg na "Wykonanie ujęcia wody do zaopatrzenia wodociągu grupowego w wodę pitną i do celów gospodarczych"


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie ujęcia wody do zaopatrzenia wodociągu grupowego w wodę pitną i do celów gospodarczych we wsi Surowe, gmina Czarnia”, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie, znak sprawy PZ.341-04/08. (NOWE POSTĘPOWANIE) więcej...

2008-05-08 16:10:04

Przetarg na "Wykonanie ujęcia wody do zaopatrzenia wodociągu grupowego w wodę pitną i do celów gospodarczych" - POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE


Przetarg nieograniczony na „Wykonanie ujęcia wody do zaopatrzenia wodociągu grupowego w wodę pitną i do celów gospodarczych we wsi Surowe, gmina Czarnia”, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie. PRZETARG ZOSTAŁ UNIEWAŻNIONY W DNIU 16.05.2008r. o godz. 11.40. więcej...

2008-04-22 16:21:34

Przetarg na "Przebudowę drogi gminnej Surowe-Grądy"


Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie "Przebudowa drogi gminnej Surowe - Grądy" więcej...

2007-12-28 16:24:57

Przetarg na "Budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Surowem”


Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Surowem”, Gmina Czarnia, powiat ostrołęcki. więcej...

2007-12-03 15:52:04

Przetarg na "Bankową obsługę budżetu Gminy Czarnia oraz gminnych jednostek organizacyjnych"


Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie "Bankowa obsługa budżetu Gminy Czarnia oraz gminnych jednostek organizacyjnych." więcej...

2007-08-31 12:14:20

Informacja o wyborze oferty - przetarg "Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej w Czarni"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej w Czarni”, gmina Czarnia, powiat ostrołęcki. więcej...

2007-08-07 15:23:39

Przetarg na "Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej w Czarni"


Przetarg nieograniczony na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej w Czarni. więcej...

2007-07-24 12:39:40

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Przebudowa drogi gminnej nr ewidencyjny 38 i 123/1 w miejscowości Długie"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - przebudowa drogi gminnej nr ewidencyjny 38 i 123/1 w miejscowości Długie. więcej...

2007-07-09 16:11:48

Przetarg na "Wykonanie termoizolacji elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Czarni, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont schodów wejściowych"


Wykonanie termoizolacji elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Czarni, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont schodów wejściowych. więcej...

2007-06-29 19:32:21

Przetarg na "Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Długie"


Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Długie. więcej...

2006-07-21 15:23:28

Przetarg na "Termomodernizację ścian zewnętrznych i wewnętrzne roboty remontowe w budynku w Czarni"


Specyfikacja Istotnych Warunków Zmówienia na przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 euro na termomodernizację ścian zewnętrznych i wewnętrzne roboty remontowe budowlane i sanitarne w budynku mieszkalnym nr 44 w Czarni. więcej...

2006-07-04 12:12:42

Przetarg na wykonanie chodnika z kostki betonowej i ułożenie podług na poddaszu budynku Gimnazjum w Czarni


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na przetarg nieograniczony na budowę chodnika z kostki betonowej i ułożenie podłóg na poddaszu budynku Gimnazjum w Czarni. więcej...

2006-07-04 12:03:49

Przetarg na wykonanie chodnika z kostki betonowej i ułożenie podług na poddaszu budynku Gimnazjum w Czarni - OGŁOSZENIE


Przetarg nieograniczony na budowę chodnika z kostki betonowej i ułożenie podłóg na poddaszu w budynku Gimnazjum w Czarni. więcej...

2006-06-07 15:01:43

Przetarg na "Dowóz dzieci i młodzieży szkolnej do Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Surowem i Czarni"


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na przetarg nieograniczony: Dowóz dzieci i młodzieży szkolnej do Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Surowem i Czarni. więcej...

2006-06-07 14:50:01

Przetarg na "Dowóz dzieci i młodzieży szkolnej do Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Surowem i Czarni" - OGŁOSZENIE


Przetarg nieograniczony na dowóz dzieci i młodzieży szkolnej do Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Surowem i Czarni. więcej...

menu