menu
menu Informacje o środowisku

2015-05-07 15:44:29

Dezyzja Wójta Gminy Czarnia


w załączniku DECYZJA Wójta Gminy Czarnia z 06.05.2015 więcej...

2015-05-07 15:42:15

Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 06.05.2015


W załączniku OBWIESZCZENIE o umorzeniu postępowania więcej...

2015-03-12 13:29:48

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie


W załączniku OBWIESZCZENIE więcej...

2015-02-18 14:46:39

Obwieszczenie STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO


W załączniku informacja więcej...

2014-10-07 15:34:07

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.


W załączeniu treść decyzji. więcej...

2014-09-30 15:24:46

Obwieszczenie


W załączeniu treść obwieszczenia. więcej...

2014-09-30 15:19:33

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia


W załączeniu treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. więcej...

2014-09-30 15:16:15

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia "Rozbudowa drogi gminnej Rutkowo - Granica"


W załączeniu treść Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia. więcej...

2014-09-01 15:28:02

Postanowienie Wójta Gminy


W załączeniu treść postanowienia. więcej...

2014-09-01 13:48:18

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia


W załączeniu treść obwieszczenia. więcej...

2013-11-13 13:33:23

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania


W załączeniu treść obwieszczenia. więcej...

2010-08-11 11:06:31

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzcji o uwarunkowaniach środowiskowych.


Wójt Gminy Czarnia w dniu 2.08.2010 r. wszczął postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie wodociągu w Gminie Czarnia. Zadanie II - obejmujące część miejscowości Surowe i część miejscowości Czarnia". Treść obwieszczenia w załączniku. więcej...

2009-04-30 16:15:00

Obwieszczenia o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzania oceny oddziaływania przedsiewzięcia na środowisko


W załączeniu do artykułu zamieszczamy wykaz obwieszczeń o postanowieniach o odstąpieniu od przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. więcej...

2009-04-20 16:08:35

Obwieszczenia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych


W załączeniu do artykułu zamieszczamy wykaz obwieszczeń o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych. więcej...

2009-04-20 16:04:20

Obwieszczenia o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego


W załączeniu do artykułu zamieszczamy wykaz obwieszczeń o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji przedsięwzięć celu publicznego. więcej...

2009-04-08 16:30:01

Obwieszczenia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


W załączeniu do artykułu zamieszczamy wykaz obwieszczeń decyzji w lokalizacji przedsięwzięć celu publicznego wraz z przedmiotowymi decyzjami. więcej...

2009-03-30 16:13:30

Obwieszczenia decyzji


W załączeniu do artykułu zamieszczamy wykaz obwieszczeń decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięć. więcej...

2009-02-12 16:06:17

Wykaz postanowień


W załączeniu do artykułu zamieszczamy wykaz postanowień o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć. więcej...

menu