menu
menu Inne zamówienia

2020-03-13 09:31:03

Zapytanie ofertowe "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Czarnia"


Gmina Czarnia zaprasza do składania ofert w sprawie zamówienia "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Czarnia". Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w treści zapytania ofertowego. więcej...

2020-02-13 14:17:37

Zapytanie Ofertowe


więcej...

2020-01-07 15:31:21

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy


Informacja o zamiarze zawarcia umowy - odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Czarnia więcej...

2019-12-31 14:17:31

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro w sprawie "Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zmian decyzji na terenie Gminy Czarnia w 2020 roku


Gmina Czarnia zaprasza do składania ofert w sprawie zamówienia "Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zmian decyzji na terenie Gminy Czarnia w 2020 roku". Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w treści zapytania ofertowego wraz z załącznikami. więcej...

2019-12-20 12:45:14

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro w sprawie "Wykonania rozgraniczenia nieruchomości"


Gmina Czarnia zaprasza do składania ofert w sprawie zamówienia "Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości". Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w treści zapytania ofertowego wraz z załącznikami. więcej...

2019-12-20 12:42:09

Ogłoszenie o zamówieniu na "Opracowanie kompletnej dokumentacji techniczno-kosztorysowej budowy oczyszczalni scieków na terenie dla gminy Czarnia"


Gmina Czarnia zaprasza do składania ofert w sprawie zamówienia" "Opracowanie kompletnej dokumentacji techniczno-kosztorysowej budowy oczyszczalni scieków na terenie dla gminy Czarnia". Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w treści zapytania ofertowego. więcej...

2019-10-29 14:20:54

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę "Utworzenie nowej pracowni językowej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Brata Zenona Żebrowskiego w Surowem


Gmina Czarnia zaprasza do składania ofert w sprawie zamówienia "Utworzenie nowej pracowni językowej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Brata Zenona Żebrowskiego w Surowem" Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w treści zapytania ofertowego wraz z załącznikami. więcej...

2019-10-25 14:37:13

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro w sprawie "Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Rutkowo"


Gmina Czarnia zaprasza do składania ofert w sprawie zamówienia "Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Rutkowo". Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w treści zapytania ofertowego wraz z załącznikami. więcej...

2019-10-24 14:51:42

Zapytanie ofertowe w sprawie dostawy - artykułów promocyjnych


Gmina Czarnia zaprasza do składania ofert w sprawie przygotowania oraz dostawy - materiałów promocyjnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa dotyczące realizacji projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w treści zapytania ofertowego wraz z załącznikami. więcej...

2019-10-03 11:44:03

Zapytanie ofertowe w sprawie "Remont pomieszczeń sanitarnych strażnicy"


Gmina Czarnia zaprasza do składania ofert w sprawie zamówienia" "Remont pomieszczeń sanitarnych strażnicy". Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w treści zapytania ofertowego wraz z załącznikami. więcej...

2019-09-18 14:29:58

Ogłoszenie o zamówieniu " Budowa skwerku relaksacyjnego w Michałowie"


Gmina Czarnia zaprasza do składania ofert w sprawie zamówienia" Budowa skwerku relaksacyjnego w Michałowie". Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w treści zapytania ofertowego wraz z załącznikami. więcej...

2019-09-18 14:12:25

Ogłoszenie o zamówieniu na Budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Surowe, Cyk, Brzozowy Kąt, Bandysie


Gmina Czarnia zaprasza do składania ofert w sprawie zamówienia "Budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Surowe, Cyk, Brzozowy Kąt, Bandysie". Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w treści zapytania ofertowego wraz z załącznikami. więcej...

2019-08-23 14:26:35

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro w sprawie "Remont świetlicy w miejscowości Długie"


Gmina Czarnia zaprasza do składania ofert w sprawie zamówienia "Remont świetlicy w miejscowości Długie". Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w treści zapytania ofertowego wraz z załącznikami. więcej...

2019-08-23 13:56:14

Ogłoszenie zapytania dot. naboru partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 8.3.1


Gmina Czarnia zaprasza do składania ofert w sprawie dot. naboru partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 8.3.1. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w treści zapytania ofertowego wraz z załącznikami. więcej...

2019-08-08 11:05:58

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro w sprawie "Remont Świetlicy w miejscowości Długie"


Gmina Czarnia zaprasza do składania ofert w sprawie zamówienia "Remont świetlicy w miejscowości Długie". Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w treści zapytania ofertowego wraz z załącznikami. więcej...

2019-07-31 13:58:04

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro w sprawie przygotowania oraz dostawy - materiałów promocyjnych


Gmina Czarnia zaprasza do składania ofert w sprawie przygotowania oraz dostawy - materiałów promocyjnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa dotyczące realizacji projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w treści zapytania ofertowego wraz z załącznikami. więcej...

2019-07-18 10:51:59

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro w sprawie dostawy – artykułów biurowych


Gmina Czarnia zaprasza do składania ofert w sprawie dostawy – artykułów biurowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa dotyczące realizacji projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w treści zapytania ofertowego wraz z załącznikami. więcej...

2019-06-24 11:24:48

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro w sprawie przygotowania oraz dostawy - materiałów promocyjnych


Gmina Czarnia zaprasza do składania ofert w sprawie przygotowania oraz dostawy - materiałów promocyjnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa dotyczące realizacji projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w treści zapytania ofertowego wraz z załącznikami. więcej...

2019-06-11 13:57:18

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro w sprawie dostawy – artykułów biurowych


Gmina Czarnia zaprasza do składania ofert w sprawie dostawy – artykułów biurowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa dotyczące realizacji projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w treści zapytania ofertowego wraz z załącznikami. więcej...

2019-06-11 13:54:14

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro w sprawie przygotowania oraz dostawy - materiałów promocyjnych


Gmina Czarnia zaprasza do składania ofert w sprawie przygotowania oraz dostawy - materiałów promocyjnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa dotyczące realizacji projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w treści zapytania ofertowego wraz z załącznikami. więcej...

2019-06-10 13:53:31

Zapytanie ofertowe na przywóz żwiru z jego rozplantowaniem i wyrównaniem przy użyciu równiarki na drogi gminne


Gmina Czarnia zaprasza do składania ofert w zapytaniu ofertowym na "Przywóz żwiru z jego rozplantowaniem i wyrównaniem przy użyciu równiarki na drogi gminne". Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego znajdują się w załącznikach. więcej...

2018-09-21 11:30:53

Zapytanie ofertowe na zakup ulicznych lamp solarnych dla wsi Bandysie, Cyk, Rutkowo i Surowe.


Gmina Czarnia zaprasza do składania ofert na realizację zadania pod nazwą " Zakup ulicznych lamp solarnych dla wsi Bandysie, Cyk, Rutkowo i Surowe". Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w treści zapytania ofertowego i załącznikach. UWAGA. W załączniku znajduje się informacja z otwarcia ofert. więcej...

2018-09-05 10:34:59

Zapytanie ofertowe na remont budynku OSP w Czarni w zakresie remontu drzwi garażowych strażnicy.


Gmina Czarnia zaprasza do składania ofert w zapytaniu ofertowym na "Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarni w zakresie remontu drzwi garażowych strażnicy. Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załącznikach. więcej...

2018-08-07 09:27:04

Zapytanie ofertowe na przywóz żwiru z jego rozplantowaniem i wyrównaniem przy użyciu równiarki na drogi gminne


Gmina Czarnia zaprasza do składania ofert w zapytaniu ofertowym na "Przywóz żwiru z jego rozplantowaniem i wyrównaniem przy użyciu równiarki na drogi gminne". Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego znajdują się w załącznikach. UWAGA. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się w załączniku. więcej...

2017-06-29 10:32:06

Zapytanie ofertowe na wymianę stolarki zewnętrznej w budynku szkoły we wsi Długie


Gmina Czarnia zaprasza do złożenia ofert na roboty budowlane "Wymiany stolarki zewnętrznej w budynku szkoły we wsi Długie". Szczegóły dotyczące przedmiotowego zapytania ofertowego znajdują się w załącznikach. UWAGA. Informacja o unieważnieniu postępowania znajduje się w załączniku. więcej...

2017-05-29 09:46:26

Przywóz żwiru z jego rozplantowaniem i wyrównamiem przy użyciu równiarki na drogi gminne


Gmina Czarnia zaprasza do złożenia ofert na "Przywóz żwiru z jego rozplantowaniem i wyrównaniem przy użyciu równiarki na drogi gminne. Szczegóły odnośnie przedmiotowego postępowania ofertowego znajdują się w załącznikach. UWAGA. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się w załączniku. więcej...

2016-06-02 11:28:36

Zapytanie ofertowe na przywóz żwiru z jego rozplantowaniem i wyrównaniem przy użyciu równiarki.


Gmina Czarnia zaprasza do złożenia ofert na "Przywóz żwiru z jego rozplantowaniem i wyrównaniem przy użyciu równiarki". Szczegóły odnośnie przedmiotowego zamówienia publicznego znajdują się w załącznikach. więcej...

2015-08-31 14:26:37

Zapytanie ofertowe na "Przywóz żwiru z jego rozplantowaniem i wyrównaniem przy uzyciu równiarki"


Gmina Czarnia zaprasza do składania ofert w zapytaniu ofertowym na "Przywóz żwiru z jego rozplantowaniem i wyrównaniem przy użyciu równiarki". Szczegóły odnośnie zapytania ofertowego znajdują się w załącznikach. UWAGA! Informacja o wyborz4e najkorzystniejszej oferty znajduje się w załączniku. więcej...

2014-07-02 11:57:12

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych


Gmina Czarnia zaprasza do złożenia oferty na "Budowę sanitariatów w budynku remizo-świetlicy w Brzozowym Kącie". Szczegóły odnośnie przedmiotu zapytania znajdują się w załącznikach. więcej...

2014-06-06 10:36:55

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.


Gmina Czarnia zaprasza do złożenia oferty na "Wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego na istniejących słupach linii elektroenergetycznej nN - 0,4 kV przewodem izolowanym samonośnym typu AsXSN 2 x 25 mm² w miejscowości Surowe, Gmina Czarnia" Szczegóły odnośnie przedmiotu zapytania ofertowego znajdują się w załącznikach. więcej...

2013-07-24 09:05:36

Indywidualizacja w Gminie Czarnia.


Gmina Czarnia - w trybie zapytania ofertowego - prowadzi postępowanie na zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pn. "indywidualizacja w Gminie Czarnia" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegóły postępowania znajdują się w załącznikach. więcej...

2013-02-27 12:59:18

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych we wsi Długie gm. Czarnia.


W załączeniu wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. więcej...

2013-02-27 12:57:09

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych we wsi Bandysie gm. Czarnia.


W załączeniu wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży . więcej...

2012-01-16 13:54:47

Informacja o wyborze oferty.


W załączeniu treść informacji. więcej...

2011-12-12 14:39:30

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym


W załączeniu treść ogłoszenia o przetargu nieograniczonym. więcej...

2010-01-21 13:14:51

Zaproszenie do udziału w projekcie "B jak Blisko do pracy".


Szczegółowe informacje w załącznikach Uwaga. Lista osób zakwalifikowanych znajduję się w załączniku. więcej...

2009-07-09 11:54:44

Zaproszenie do składania ofert - rozpoznanie cenowe "Torba do notebooka"


Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia poniżej wartości netto 14 tys. euro pod nazwą "Torba do notebooka.” Termin składnia ofert: 14.07.2009r. godz. 11.00. Postępowanie ma charakter rozpoznania cenowego i nie jest objęte ustawą Prawo zamówień publicznych. Szczegółowe informacje w załącznikach. więcej...

2009-07-01 11:46:26

Zaproszenie do składania ofert - rozpoznanie cenowe „Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie termomodernizacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Surowem”


Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia poniżej wartości netto 14 tys. euro na „Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie termomodernizacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Surowem.” Termin składnia ofert: 09.07.2009r. godz. 11.00. Postępowanie ma charakter rozpoznania cenowego i nie jest objęte ustawą Prawo zamówień publicznych. Szczegółowe informacje w załącznikach. więcej...

menu