menu
menu Dokumenty i informacje Programu Integracji Społecznej

2009-07-03 08:51:26

Informacja o usługodawcach - stan na dzień 29.06.2009r.


W załączeniu zamieszczamy informacje o usługodawcach i podpisanych umowach w ramach Programu Integracji Społecznej na dzień 29 czerwca 2009r. więcej...

2009-03-03 14:12:56

Informacja o rozstrzygnięciach konkursów i zawarciu umów na realizację usług


W załączeniu zamieszczamy informacje o wyborze usługodawców i podpisanych umowach w ramach Programu Integracji Społecznej na dzień 3 marca 2009r. więcej...

2009-02-12 16:16:24

Informacja o konkursach i zawarciu umów na realizację usług PIS


W załączeniu zamieszczamy informacje o stanie oceny ofert, procedurach wyboru usługodawców i podpisanych umowach w ramach Programu Integracji Społecznej na dzień 3 lutego 2009r. więcej...

2009-01-27 15:46:53

Informacja o wyborze ofert i zawarciu umowy na realizację usługi "ZAJĘCIA EDUKACYJNE DLA DZIECI W WIEKU OD 3 DO 5 LAT W CZARNI I SUROWEM w 2009r."


Rozstrzygnięto konkurs na realizację usługi "ZAJĘCIA EDUKACYJNE DLA DZIECI W WIEKU OD 3 DO 5 LAT W CZARNI I SUROWEM w 2009r." więcej...

2009-01-23 16:11:31

Zmiana Planu Działania - zatwierdzenie nowego Planu


Dnia 12 stycznia 2009r. został zatwierdzony zaktualizowany nowy Plan Działania Gminy Czarnia w ramach Programu Integracji Społecznej. Opisuje on usługi planowane do sfinansowania w ramach Programu i uwzględnia środki, które nie zostały wydane w 2008 i przeniesiono je na rok 2009. Plan prezentuje przewidywany podział środków na usługi dla grup odbiorców: dzieci i młodzieży, rodzin, osób starszych i grup łączonych, a także harmonogram prac. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem. więcej...

2009-01-15 13:34:44

Nowy podręcznik wdrażania Programu Integracji Społecznej


W listopadzie 2008r. zostały wprowadzone zmiany w podręczniku wdrażania Programu Integracji Społecznej. Poniżej zamieszczamy aktualny podręcznik oraz wykaz zmian. więcej...

2008-12-23 12:50:56

Informacja o zleceniu i wydłużeniu okresu realizacji usług


Uprzejmie informujemy o zleceniu kolejnej usługi oraz o wydłużeniu okresu realizacji usług zleconych do wykonania w IV kwartale 2008r. więcej...

2008-12-23 12:38:38

Nowy Plan Działania dla Gminy Czarnia w ramach Programu Integracji Społecznej


Dnia 11 grudnia 2008r. został zatwierdzony zaktualizowany Plan Działania Gminy Czarnia, który opisuje usługi planowane do sfinansowania w ramach Programu Integracji Społecznej. Plan prezentuje również przewidywany podział środków na usługi dla grup odbiorców: dzieci i młodzieży, rodzin, osób starszych i grup łączonych, a także harmonogram prac. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem. więcej...

2008-10-30 10:56:26

Podręcznik wdrażania Programu Integracji Społecznej oraz logo PIS


Poniżej zamieszczamy Podręcznik realizacji PIS wraz ze zmianami wprowadzonymi we wrześniu, a także logo Programu do wykorzystania w materiałach promocyjnych wykonywanych przez Usługodawców. więcej...

2008-10-23 16:01:28

Informacja o umowach zawartych w ramach Programu Integracji Społecznej na dzień 21.10.2008r.


W wyniku przeprowadzonych konkursów na wyłonienie wykonawców usług społecznych w ramach Programu Integracji Społecznej zostali wybrani usługodawcy dla zadań: Trening mieszkaniowy dla 2 osób niepełnosprawnych, Prowadzenie świetlicy we wsi Surowe, Usługi opiekuńcze dla mieszkańców Gminy Czarnia i Zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat w Czarni i Surowem. więcej...

menu