menu
menu Wójt Gminy
drukuj

2008-10-27 09:35:20

Marek Piórkowski - Wójt Gminy Czarnia w kadencji 2018-2023


Wójtem Gminy Czarnia jest Marek Piórkowski

  Dane kontaktowe:

 

 Marek Piórkowski

  e-mail: wojt@gminaczarnia.pl`
 
  tel. 297727017 wew. 21

  Wójt urzęduje w pokoju nr 3.

wojt

 


 Do zadań Wójta należy w szczególności:

 • kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie Gminy na zewnątrz,
 • przygotowywanie projektów budżetu Gminy,
 • gospodarowanie funduszem płac i innymi funduszami Gminy, 
 • nadzorowanie realizacji budżetu Gminy, 
 • składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy, 
 • przygotowywanie projektów i określanie sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy,
 • wydawanie przepisów porządkowych w przypadku niecierpiącym zwłoki,
 • przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady Gminy oraz aktów ustanawiających przepisy porządkowe,
 • przesyłanie przepisów porządkowych do wiadomości wójtom sąsiednich gmin oraz staroście powiatu,
 • ogłaszanie uchwały budżetowej i sprawozdania z jej wykonania,
 • wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej Gminy,
 • nawiązywanie, rozwiązywanie i dokonywanie zmian w stosunku pracy pracowników oraz wykonywanie innych uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 • występowanie do Rady Gminy z wnioskiem w sprawie powołania i odwołania  Skarbnika Gminy,
 • udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
 • podejmowanie działań warunkujących wewnętrzną i zewnętrzną kontrolę działań poszczególnych stanowisk Urzędu, w tym sprawne i terminowe załatwianie spraw mieszkańców,
 • podejmowanie działań warunkujących bieżącą kontrolę wykonywania uchwał Rady Gminy, skarg i wniosków obywateli,
 • przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 27.10.2008 08:35
Data ostatniej modyfikacji: 21.11.2019 10:10
Liczba wyświetleń: 8997

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Marek Piórkowski - Wójt Gminy Czarnia w kadencji 2018-2023 12.06.2019 13:37 Grzegorz Kamzelski
2 Marek Piórkowski - Wójt Gminy Czarnia w kadencji 2018-2023 28.11.2018 14:54 Paulina Sztemberg
3 Pyśk Stanisław - Wójt Gminy Czarnia w kadencji 2014-2018 04.12.2014 20:57 Grzegorz Kamzelski
4 Jurga Czesław - Wójt Gminy Czarnia w kadencji 2010 - 2014. 20.11.2013 07:48 Grzegorz Kamzelski
5 Czesław Jurga - Wójt Gminy Czarnia w kadencji 2006-2010 15.07.2011 10:26 Grzegorz Kamzelski
6 Czesław Jurga - Wójt Gminy Czarnia w kadencji 2006-2010 01.12.2010 10:28 Grzegorz Kamzelski
7 Czesław Jurga - Wójt Gminy Czarnia w kadencji 2006-2010 27.10.2008 08:37 Grzegorz Kamzelski
8 Czesław Jurga - Wójt Gminy Czarnia w kadencji 2006-2010 27.10.2008 08:36 Grzegorz Kamzelski
9 Czesław Jurga - Wójt Gminy Czarnia w kadencji 2006-2010 27.10.2008 08:35 Grzegorz Kamzelski
10 Czesław Jurga - Wójt Gminy Czarnia w kadencji 2006-2010 27.10.2008 08:35 Grzegorz Kamzelski
menu