menu
menu Uchwały Rady Gminy
drukuj

2018-12-07 14:41:39

Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023


Dnia 22 listopada 2018 odbyła się I Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia na której podjęto uchwały  o numerach od nr  1 do nr 4.

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Uchwała nr 1.pdf Uchwała Nr I/1/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczacego Rady Gminy. 2018-12-07 14:46:54 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 2.pdf Uchwała Nr I/2/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczacego Rady Gminy. 2018-12-07 14:47:43 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 3.pdf Uchwała Nr I/3/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy. 2018-12-07 14:48:37 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 4.pdf Uchwała Nr I/4/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy. 2018-12-07 14:50:20 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 5.pdf Uchwała Nr II/5/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie udzielenia Powiatowi Ostrołęckiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Czarnia w roku 2019 2019-04-04 15:22:59 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 6.pdf Uchwała Nr II/6/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2018-2022 2019-04-04 15:24:10 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 7.pdf Uchwała Nr II/7/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2018 rok. 2019-04-04 15:25:57 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 8.pdf Uchwała Nr II/8/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2019-2023 2019-04-04 15:28:04 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 9.pdf Uchwała Nr II/9/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Czarnia na rok 2019 2019-04-04 15:30:42 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 10.pdf Uchwała Nr II/10/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2019 rok. 2019-04-04 15:32:10 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 11.pdf UCHWAŁA Nr II/11/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytk 2019-04-04 15:38:52 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 12.pdf Uchwała Nr II/12/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania, zasad określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posi 2019-04-04 15:45:40 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 13.pdf UCHWAŁA Nr II/13/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Czarnia w zakresie dożywiania w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na la 2019-04-04 15:46:42 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 14.pdf UCHWAŁA Nr II/14/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, utrzymaniem i ochroną dróg będących w zarządzie Gminy C 2019-04-04 15:48:37 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 15.pdf UCHWAŁA Nr II/15/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Czarnia 2019-04-04 15:49:12 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 16.pdf UCHWAŁA Nr II/16/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czarnia 2019-04-04 15:50:22 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 17.pdf Uchwała Nr II/17/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i członków Rady Sołeckiej w sołectwie Bandysie. 2019-04-04 15:51:05 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 18.pdf Uchwała Nr II/18/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i członków Rady Sołeckiej w sołectwie Brzozowy Kąt. 2019-04-04 15:52:14 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 19.pdf Uchwała Nr II/19/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i członków Rady Sołeckiej w sołectwie Cyk. 2019-04-04 15:52:44 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 20.pdf Uchwała Nr II/20/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i członków Rady Sołeckiej w sołectwie Cupel. 2019-04-04 15:53:08 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 21.pdf Uchwała Nr II/21/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i członków Rady Sołeckiej w sołectwie Czarnia. 2019-04-04 15:56:50 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 22.pdf Uchwała Nr II/22/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i członków Rady Sołeckiej w sołectwie Długie 2019-04-04 15:57:15 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 23.pdf Uchwała Nr II/23/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i członków Rady Sołeckiej w sołectwie Michałowo. 2019-04-04 15:57:39 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 24.pdf Uchwała Nr II/24/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i członków Rady Sołeckiej w sołectwie Rutkowo. 2019-04-04 15:58:19 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 25.pdf Uchwała Nr II/25/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i członków Rady Sołeckiej w sołectwie Surowe. 2019-04-04 15:58:48 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 26 .pdf Uchwała Nr II/26/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy i komisji stałych Rady na 2019r. 2019-04-04 15:59:19 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 27.pdf Uchwała Nr III/27/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 marca 2019r. w sprawie udzielenia Powiatowi Ostrołęckiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Czarnia w roku 2020 2019-04-04 16:04:02 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 28.pdf Uchwała Nr III/28/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 marca 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2019-2023 2019-04-08 09:35:55 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 29.pdf Uchwała Nr III/29/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 marca 2019r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2019 rok. 2019-04-08 09:37:36 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 30.pdf Uchwała Nr III/30/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Czarni. 2019-04-08 09:39:22 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 31.pdf Uchwała Nr III/31/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarnia w 2019 roku. 2019-04-08 09:54:46 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 32.pdf Uchwała Nr III/32/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Czarnia 2019-04-08 09:57:33 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 33.pdf Uchwała nrIV/33/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Surowe w formie darowizny na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni 2019-06-06 11:38:21 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 34.pdf Uchwała Nr IV/34/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2019-2023 2019-06-06 11:40:06 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 35.pdf Uchwała Nr IV/35/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2019 rok. 2019-06-06 11:41:59 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 36.pdf Uchwała Nr V/36/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy 2019-06-11 12:09:39 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 37.pdf Uchwała Nr V/37/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnia za 2018 rok oraz sprawozdania finansowego za 2018 rok. 2019-06-11 12:26:57 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 38.pdf Uchwała Nr V/38/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Czarnia z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok 2019-06-11 12:28:37 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 39.pdf Uchwała Nr V/39/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 31 maja 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2019-2023 2019-06-11 12:30:19 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 40.pdf Uchwała Nr V/40/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 31 maja 2019r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2019 rok. 2019-06-11 12:38:07 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 41.pdf Uchwała Nr V/41/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 31 maja 2019 r. sprawie oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Czarnia. 2019-06-11 12:45:27 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 42.pdf Uchwała nr V/42/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarnia. 2019-06-11 12:47:13 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 43.pdf Uchwała Nr V/43/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodaro 2019-06-11 12:48:11 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 44.pdf Uchwała Nr V/44/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 31 maja 2019r. w sprawie diet dla radnych Rady Gminy i sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym w Gminie Czarnia. 2019-06-11 12:49:07 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 45.pdf Uchwała Nr V/45/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 31 maja 2019r. w sprawie powołania Zespołu, którego zadaniem jest przedstawienie radzie gminy opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Ostrołęce. 2019-06-11 12:50:04 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 46.pdf Uchwała nr VI/46/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 2019-09-12 09:29:58 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 47.pdf Uchwała Nr VI47/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 sierpnia 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia 2019-09-12 09:32:20 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 48.pdf Uchwała Nr VI/48/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 sierpnia 2019r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2019 rok. 2019-09-12 09:35:01 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 49.pdf Uchwała Nr VI/49/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 sierpnia 2019r. w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Czarnia 2019-09-12 09:36:11 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 50.pdf Uchwała Nr VI/50/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 sierpnia 2019r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych autobusowych przewozach pasażersk 2019-09-12 09:38:09 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 51.pdf Uchwała Nr VI/51/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 sierpnia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 2019-09-12 09:39:29 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 52.pdf Uchwała Nr VI/52/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 sierpnia 2019r. w sprawie uchwalenia Programu gospodarki wodno-ściekowej Gminy Czarnia na lata 2015-2020. 2019-09-12 09:41:55 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 53.pdf Uchwała Nr VII/53/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 września 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2019-2033 2019-10-25 13:42:22 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 54.pdf Uchwała Nr VII/54/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 września 2019r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2019 rok. 2019-10-25 13:44:18 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 55.pdf Uchwała Nr VII/55/ 19 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 września 2019r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarnia 2019-10-25 13:45:35 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 56.pdf Uchwała Nr VII/56/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 września 2019r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czarnia oraz warunków i zasad korzystania z przyst 2019-10-25 13:47:05 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 57.pdf Uchwała Nr VII/57/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 września 2019r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. 2019-10-25 13:48:07 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 58.pdf Uchwała Nr VIII/58/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia projektu „Wesołe przedszkolaki z gminy Czarnia" współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 2019-12-04 12:18:35 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 59.pdf Uchwała Nr VIII/59/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 listopada 2019 w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej pod firmą „Gminna Spółka „ Kurpsianka”” spółka z ograniczoną odpowiedzialnoś 2019-12-04 12:19:25 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 60.pdf Uchwała Nr VIII/60/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny warunk 2019-12-04 12:20:43 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 61.pdf Uchwała nr VIII/61/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 2019-12-04 12:23:34 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 62.pdf Uchwała Nr VIII/62/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 listopada 2019r. w sprawie udzielenia Powiatowi Ostrołęckiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Czarnia w roku 2020 2019-12-04 12:25:46 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 63.pdf Uchwała Nr VIII/63/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 listopada 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia 2019-12-04 12:31:12 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 64.pdf Uchwała nr VIII/64/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2019 rok. 2019-12-04 12:33:06 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 65.pdf Uchwała Nr VIII/65/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 listopada 2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2019-12-04 12:34:23 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 66.pdf Uchwała Nr VIII/66/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarnia 2019-12-04 12:35:39 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 67.pdf Uchwała Nr VIII/67/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian z 2019-12-04 12:36:34 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 68.pdf Uchwała Nr VIII/68/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2019-12-04 12:37:21 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 69.pdf Uchwała Nr VIII/69/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 listopada 2019r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomo 2019-12-04 12:39:36 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 70.pdf Uchwała Nr VIII/70/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie określenia metody opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. 2019-12-04 12:47:55 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 71.pdf Uchwała VIII/71/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 listopada 2019r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytk 2019-12-04 12:49:01 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 72.pdf Uchwała Nr VIII/72/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 listopada 2019r. w sprawie określenia zasad sprawiania pogrzebów oraz zwrotu kosztów pogrzebów realizowanych przez Gminę Czarnia. 2019-12-04 12:49:49 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 73.pdf Uchwała Nr IX/73/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie udzielenia Powiatowi Ostrołęckiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Czarnia w roku 2020 2020-01-16 10:34:49 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 74.pdf Uchwała Nr IX/74/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2019-2034 2020-01-16 10:37:27 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 75.pdf Uchwała Nr IX/75/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2019 rok. 2020-01-16 10:38:53 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 76.pdf Uchwała Nr IX/76/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2020-2034 2020-01-16 10:40:31 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 77.pdf Uchwała Nr IX/77/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Czarnia na rok 2020 2020-01-16 10:43:20 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 78.pdf Uchwała Nr IX/78/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2019 r. w sprawie określenia metody opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. 2020-01-16 11:04:27 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 79.pdf Uchwała Nr IX/79/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą 2020-01-16 11:07:50 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 80.pdf Uchwała Nr IX/80/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni.. 2020-01-16 11:10:55 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 81.pdf Uchwała Nr IX/81/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Czarnia uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach poż 2020-01-16 11:13:13 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 82.pdf Uchwała Nr IX/82/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2019r.w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Czarnia w roku szkolnym 2019/2020 2020-01-16 11:14:32 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 83.pdf Uchwała Nr IX/83/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2019r.w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2020 rok. 2020-01-16 11:16:22 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 84.pdf Uchwała Nr IX/84/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2019r.w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa w sołectwie Surowe. 2020-01-16 11:17:45 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 85.pdf Uchwała Nr IX/85/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy 2020-01-16 11:18:54 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 86.pdf Uchwała Nr IX/86/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie utworzenia na terenie gminy Czarnia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub SENIOR+ 2020-01-16 11:20:57 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 87.pdf Uchwała Nr IX/87/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy i komisji stałych na 2020 r. 2020-01-16 11:22:36 Kamzelski Grzegorz

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Paulina Sztemberg
Data powstania: 07.12.2018 13:41
Data ostatniej modyfikacji: 07.12.2018 13:42
Liczba wyświetleń: 1449

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023 07.12.2018 13:41 Paulina Sztemberg
drukuj

2017-12-05 12:16:13

Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy


Dnia 01 grudnia 2014 odbyła się I Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia na której podjęto uchwały  o numerach od nr  1 do nr 4.

      Dnia 30 grudnia 2014 r. odbyła się II Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia na której podjeto uchwały o numerach od nr 5 do nr 21.


Dnia 17 lutego 2015r. odbyła się III Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia na której podjeto uchwały o numerach od nr 22 do nr 24

 

Dnia 04 marca 2015r. odbyła się IV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia na której podjeto uchwałę  o numerze 25

 

Dnia 18 marca 2015r. odbyła się V Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia na której podjeto uchwały o numerach od nr 26 do nr 28

 

 

Dnia 31 marca 2015r. odbyła się VI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia na której podjeto uchwały o numerach od nr 29 do nr 36

 

Dnia 12 czerwca 2015r. odbyła się VII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia na której podjeto uchwały  o numerach  od nr 37 do nr 38

 

Dnia 30 czerwca 2015r. odbyła się VIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia na której podjeto uchwały o numerach od nr 39 do nr 49

 

Dnia 30 września 2015r. odbyła się IX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia na której podjeto uchwały o numerach od nr 50 do nr 55

 

Dnia 24 listopada 2015r. odbyła się X Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia na której podjeto uchwały o numerach od nr 56 do nr 68

 

Dnia 29 grudnia 2015r. odbyła się XI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia na której podjeto uchwały o numerach od nr 69 do nr 77

 

Dnia 30 marca 2016r. odbyła się XII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia na której podjeto uchwały o numerach od nr 78 do nr 87

Dnia 13 czerwca 2016r. odbyła się XIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia na której podjeto uchwały o numerach od nr 88 do nr 90

Dnia 28 czerwca 2016r. odbyła się XIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia na której podjeto uchwały o numerach od nr 91 do nr 101

Dnia 2 września 2016r. odbyła się XV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia na której podjeto uchwałę o numerze 102

Dnia 29 września 2016r. odbyła się XVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia na której podjeto uchwały o numerach od nr 103 do nr 111

Dnia 28 listopada 2016r. odbyła się XVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia na której podjeto uchwały o numerach od nr 112 do nr 120

 

Dnia 28 grudnia 2016r. odbyła się XVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia na której podjeto uchwały o numerach od nr 121 do nr 129

 

Dnia 17 lutego 2017r. odbyła się XIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia na której podjeto uchwały o numerach od nr 130 do nr 134

Dnia 27 marca 2017r. odbyła się XX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia na której podjeto uchwały o numerach od nr 135 do nr 143

 

Dnia 29 czerwca 2017r. odbyła się XXI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia na której podjeto uchwały o numerach od nr 144 do nr 154

Dnia 27 lipca 2017r. odbyła się XXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia na której podjeto uchwały o numerach od nr 155 do nr 157

Dnia 28 września 2017r. odbyła się XXIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia na której podjeto uchwały o numerach od nr 158 do nr 161

Dnia 28 listopada 2017r. odbyła się XXIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia na której podjeto uchwały o numerach od nr 162 do nr 169

Dnia 28 grudnia 2017r. odbyła się XXV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia na której podjeto uchwały o numerach od nr 170 do nr 177

Dnia 28 marca  2018r. odbyła się XXVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia na której podjeto uchwały o numerach od nr 178 do nr 186

Dnia 11 czerwca 2018r. odbyła się XXVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia na której podjeto uchwały o numerach od nr 187 do nr 197

Dnia 28 sierpnia 2018r. odbyła się XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia na której podjeto uchwały o numerach od nr 198 do nr 201

Dnia 27 września 2018r. odbyła się XXIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia na której podjeto uchwały o numerach od nr 202 do nr 205

Dnia 12 października 2018r. odbyła się XXX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia na której podjeto uchwały o numerach od nr 206 do nr 211

 

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Uchwała nr 165.pdf Uchwała Nr XXIV/165/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 listopada 2017r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2017-2022 2017-12-05 12:18:55 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 166.pdf Uchwała Nr XXIV/166/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 listopada 2017r w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2017 rok 2017-12-05 12:20:03 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 167.pdf Uchwała Nr XXIV/167/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności po 2017-12-05 12:22:56 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 168.pdf Uchwała Nr XXIV/168/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Czarnia 2017-12-05 12:24:17 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 169.pdf Uchwała Nr XXIV/169/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych 2017-12-05 12:25:15 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 170.pdf Uchwała Nr XXV/170/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 grudnia 2017r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2017-2022 2018-01-03 13:08:01 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 171.pdf Uchwała Nr XXV/171/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 grudnia 2017r w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2017 rok 2018-01-03 13:09:11 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 172.pdf Uchwała Nr XXV/172/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 grudnia 2017r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2018-2022 2018-01-03 13:10:54 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 173.pdf Uchwała Nr XXV/173/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 grudnia 2017r w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Czarnia na rok 2018 2018-01-03 13:12:59 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 174.pdf Uchwała Nr XXV/174/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2018 rok 2018-01-03 13:17:12 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 175.pdf Uchwała Nr XXV/175/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2018 rok 2018-01-03 13:18:22 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 176.pdf Uchwała Nr XXV/176/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 grudnia 2017r w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, utrzymaniem i ochroną dróg będących w zarządzie Gminy Czarnia. 2018-01-03 13:21:48 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 177.pdf Uchwała Nr XXV/177/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy i komisji stałych Rady na 2018r. 2018-01-03 13:23:01 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 178.pdf Uchwała Nr XXVI/178/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 marca 2018r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2018-2022 2018-04-05 13:36:42 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nt 179.pdf Uchwała Nr XXVI/179/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2018 rok 2018-04-05 13:38:15 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 180.pdf Uchwała Nr XXVI/180/18 Rady Gminy Czarnia z 28 marca 2018r. w sprawie zatwierdzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarnia w 2018 roku 2018-04-05 13:39:44 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 181.pdf Uchwała Nr XXIV/181/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Czarnia na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 2018-04-05 13:42:15 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 182.pdf Uchwała Nr XXVI/182/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Czarnia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2018-04-05 13:44:18 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 183.pdf Uchwała Nr XXVI/183/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/27/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych w 2018-04-05 13:46:22 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 184.pdf Uchwała Nr XXVI/184/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 marca 2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/36/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 31 marca 2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzin 2018-04-05 13:48:44 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 185.pdf Uchwała nr XXVI/185/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 marca 2018r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu przeprowadzenia kontroli praw 2018-04-05 13:51:02 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 186.pdf Uchwała Nr XXVI/186/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 marca 2018r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa w sołectwie Cupel 2018-04-05 13:52:48 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 187.pdf Uchwała Nr XXVII/187/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 11 czerwca 2018r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnia za 2017 rok oraz sprawozdania finansowego za 2017 rok. 2018-06-15 11:13:50 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 188.pdf Uchwała Nr XXVII/188/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Czarnia z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. 2018-06-15 11:28:32 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 189.pdf Uchwała Nr XXVII/189/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 11 czerwca 2018r. w sprawien Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2018-2022 2018-06-15 11:30:14 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 190.pdf Uchwała Nr XXVII/190/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 11 czerwca 2018r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2018 rok. 2018-06-15 11:32:18 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 191.pdf Uchwała Nr XXVII/191/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarnia w 2018 r. 2018-06-15 11:33:42 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 192.pdf Uchwała Nr XXVII/192/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Czarnia. 2018-06-15 11:35:06 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 193.pdf Uchwała Nr XXVII/193/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie określenia metody opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. 2018-06-15 11:36:50 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 194.pdf Uchwała Nr XXVII /194/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/185/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 marca 2018r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół 2018-06-15 11:38:19 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 195.pdf Uchwała Nr XXVII/195/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Czarnia. 2018-06-15 11:40:24 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 196.pdf Uchwała Nr XXVII/196/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy. 2018-06-15 11:45:56 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 197.pdf Uchwała Nr XXVII/197/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości 2018-09-05 12:59:17 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 198.pdf Uchwała Nr XXVIII/198/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Czarnia 2018-09-05 13:01:59 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 199.pdf Uchwała Nr XXVIII/199/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 sierpnia 2018r w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Ostrołęckiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Czarnia w roku 2018 2018-09-05 13:04:24 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 200.pdf Uchwała Nr XXVIII/200/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 sierpnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2018-2022 2018-09-05 13:06:15 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 201.pdf Uchwała Nr XXVIII/201/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 sierpnia 2018r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2018 rok. 2018-09-05 13:07:33 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 202 .pdf Uchwała Nr XXIX/202/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 września 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2018-2022 2018-10-15 12:18:38 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 203.pdf Uchwała Nr XXIX/203/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 września 2018r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2018 rok 2018-10-15 12:28:47 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 204.pdf Uchwała Nr XXIX/204/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 września 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czarnia. 2018-10-15 12:30:35 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 205.pdf Uchwała Nr XXIX/205/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 września 2018r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości 2018-10-15 12:31:52 Sztemberg Paulina

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Paulina Sztemberg
Data powstania: 05.12.2017 11:16
Data ostatniej modyfikacji: 15.10.2018 10:59
Liczba wyświetleń: 2454

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy 15.06.2018 10:09 Paulina Sztemberg
2 Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy 03.01.2018 12:28 Paulina Sztemberg
3 Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy 05.12.2017 11:16 Paulina Sztemberg
drukuj

2016-01-05 12:08:34

Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy


Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Uchwała nr 75.pdf Uchwała Nr XI/ 75 /15 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr X/61/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/110/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie Regulami 2016-01-05 12:12:16 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 76.pdf Uchwała Nr XI/76/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr X/62/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/112/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określeni 2016-01-05 12:15:26 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 77.pdf Uchwała Nr XI/77/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy i komisji stałych Rady na 2016 r. 2016-01-05 12:17:21 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 78.pdf Uchwała Nr XII/78/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2016-2020 2016-04-05 11:18:52 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 79.pdf Uchwała Nr XII/79/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2016 rok 2016-04-05 11:21:31 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 80.pdf Uchwała Nr XII/80/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czarnia 2016-04-05 11:25:21 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 81.pdf Uchwała Nr XII/81/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uisz 2016-04-05 11:34:17 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 82.pdf Uchwał Nr XII/82/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2016-04-05 11:51:17 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 83.pdf Uchwała Nr XII/83/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Czarnia na lata 2015-2020 2016-04-05 11:52:58 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 84.pdf Uchwała Nr XII/84/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia " Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czarnia" 2016-04-05 11:57:42 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 85.pdf Uchwała Nr XII/85/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wsparcia Rodziny na terenie gminy Czarnia na lata 2016-2018 2016-04-05 12:08:34 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 86.pdf Uchwała Nr XII/86/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych 2016-04-05 12:25:14 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 87.pdf Uchwała Nr XII/87/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny 2016-04-05 12:27:02 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 88.pdf Uchwała Nr XIII/88/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 13 czerwca 2016 w sprawie: udzielenia Powiatowi Ostrołęckiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Czarnia w roku 2016 2016-06-21 14:09:56 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 89.pdf Uchwała Nr XIII/89/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2016-2020 2016-06-21 14:16:36 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 90.pdf Uchwała Nr XIII/90/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2016 rok 2016-06-21 14:18:51 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 91.pdf Uchwała Nr XIV/91/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 czerwca 2016r.w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnia za 2015 rok oraz sprawozdania finansowego za 2015 rok 2016-07-05 14:03:23 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 92.pdf Uchwała Nr XIV/92/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 czerwca 2016r.w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Czarnia z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok 2016-07-05 14:07:49 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 93.pdf Uchwała Nr XIV/93/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 czerwca 2016r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2016-2020 2016-07-05 14:10:06 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 94.pdf Uchwała Nr XIV/94/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2016 rok 2016-07-05 14:11:59 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 95.pdf Uchwała Nr XIV/95/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Czarnia 2016-07-05 14:13:36 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 96.pdf Uchwała Nr XIV/96/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/81/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 2016-07-05 14:15:52 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 97.pdf Uchwała Nr XVI/97/2016 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektron 2016-07-05 14:17:52 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 98.pdf Uchwała Nr XIV/98/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/86/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2016r w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych 2016-07-05 14:20:18 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 99.pdf Uchwała Nr XIV/99/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Czarnia służebnością przesyłu 2016-07-05 14:22:42 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 100.pdf Uchwała Nr XIV/100/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych Gminy Czarnia 2016-07-05 14:24:35 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 101.pdf Uchwała Nr XIV/101/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Bandysie w przedmiocie zmiany granic Gminy Czarnia 2016-07-05 14:40:45 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała Nr 102.pdf Uchwała Nr XV/102/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 2 września 2016 r. w sprawie wyrażenia woli pozbawienia kategorii dróg gminnych i przekazania na rzecz Zarządu Powiatu Ostrołęckiego. 2016-09-13 12:20:39 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 103.pdf Uchwała Nr XVI/103/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 września 2016 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Ostrołęckiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Czarnia w roku 2016 2016-10-05 12:24:11 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 104.pdf Uchwała Nr XVI/104/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 września 2016r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2016-2020 2016-10-05 12:26:33 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 105.pdf Uchwała Nr XVI/105/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 września 2016 roku w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2016 rok 2016-10-05 12:27:46 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 106.pdf Uchwała Nr XVI/106/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 września 2016 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości 2016-10-05 12:29:03 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 107.pdf Uchwała Nr XVI/107/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 września 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektron 2016-10-05 12:34:07 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 108.pdf Uchwała Nr XVI/108/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 września 2016 roku w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska Gminy Czarnia na lata 2015-2020 2016-10-05 14:37:20 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 109.pdf Uchwała Nr XVI/109/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 września 2016 roku w sprawie uchwalenia Programu gospodarki wodno-ściekowej Gminy Czarnia na lata 2015-2020 2016-10-05 14:39:07 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 110.pdf Uchwała Nr XVI/110/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 września 2016 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni 2016-10-05 14:41:21 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 111.pdf Uchwała Nr XVI/111/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 września 2016r.w sprawie pozbawienia dróg kategorii gminnej 2016-10-05 14:42:54 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 112.pdf Uchwała nr XVII/112/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie uchylenia uchwały nr XIV/91/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 września 2012r. w sprawie sprzedaży nieruchomości 2016-12-06 14:39:33 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 113.pdf Uchwała Nr XVII/113/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 listopada 2016r w sprawie udzielenia Powiatowi Ostrołęckiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Czarnia w roku 2017 2016-12-06 14:41:18 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 114.pdf Uchwała Nr XVII/114/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 listopada 2016r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2016-2020 2016-12-06 14:43:16 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 115.pdf Uchwała Nr XVII/115/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2016 rok 2016-12-06 14:44:50 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 116.pdf Uchwała Nr XVII/116/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Czarnia 2016-12-06 14:47:04 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 117.pdf Uchwała Nr XVII/117/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych 2016-12-06 14:48:48 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 118 .pdf Uchwała Nr XVII/118/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności po 2016-12-06 14:51:25 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 119.pdf Uchwała Nr XVII/119/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie zmian Uchwały nr XXI/161/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2013r w sprawie przyznawania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz zasad ust 2016-12-06 14:54:51 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 120 .pdf Uchwała nr XVII/120/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/107/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 września 2016 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 2016-12-06 14:58:34 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 121.pdf Uchwała Nr XVIII/121/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 grudnia 2016r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2016-2020 2017-01-04 14:40:28 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 122.pdf Uchwała Nr XVIII/122/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2016 rok 2017-01-04 14:41:51 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 123.pdf Uchwała Nr XVIII/123/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 grudnia 2016r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2017-2020 2017-01-04 14:43:34 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 124.pdf Uchwała Nr XVIII/124/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2017 rok 2017-01-04 14:47:24 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 125.pdf Uchwała Nr XVIII/125/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2017 rok 2017-01-04 14:57:05 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 126.pdf Uchwała Nr XVIII/126/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2017 rok 2017-01-04 15:00:39 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 127.pdf Uchwała Nr XVIII/127/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic administracyjnych pomiędzy Gminą Czarnia i Gminą Myszyniec 2017-01-04 15:02:43 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 128.pdf Uchwała Nr XVIII/128/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 2017-01-04 15:04:27 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 129.pdf Uchwała Nr XVIII/129/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy i komisji stałych Rady na 2017r. 2017-01-04 15:07:12 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 130.pdf Uchwała nr XIX/130/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 17 lutego 2017 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 2017-02-27 15:18:05 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 131.pdf Uchwała Nr XIX/131/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 17 lutego 2017r w sprawie udzielenia Powiatowi Ostrołęckiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Czarnia w roku 2017 2017-02-27 15:20:06 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 132.pdf Uchwała Nr XIX/132/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 17 lutego 2017r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2017-2020 2017-02-27 15:22:54 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 133.pdf Uchwała Nr XIX/133/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 17 lutego 2017 roku w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2017 rok 2017-02-27 15:24:50 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 134.pdf Uchwała Nr XIX/134/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 17 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 2017-02-27 15:26:44 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 135.pdf Uchwała Nr XX/135/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 marca 2017r w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Ostrołęckiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Czarnia w roku 2017 2017-04-06 12:32:28 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 136.pdf Uchwała Nr XX/136/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 marca 2017r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2017-2022 2017-04-06 12:37:54 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 137.pdf Uchwała Nr XX/1137/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2017 rok 2017-04-06 12:42:17 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 138.pdf Uchwała Nr XX/138/17 Rady Gminy Czarnia z 27 marca 2017r. w sprawie zatwierdzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarnia w 2017 roku 2017-04-06 12:44:47 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 139.pdf Uchwała nr XX/139/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 2017-04-06 12:47:22 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 140.pdf Uchwała nr XX/140/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 marca 2017r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic Gminy Czarnia 2017-04-06 12:50:03 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 141.pdf Uchwała nr XX/141/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 marca 2017r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystośc 2017-04-06 12:53:49 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 142.pdf Uchwała nr XX/142/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 marca 2017r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Czarnia 2017-04-06 12:55:45 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 143.pdf Uchwała nr XX/143/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 marca 2017r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej 2017-04-06 13:07:01 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 144 .pdf Uchwała nr XXI/144/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnia za 2016 rok oraz sprawozdania finansowego za 2016 rok 2017-07-11 12:39:54 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 145.pdf Uchwała nr XXI/145/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Czarnia z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok 2017-07-11 12:44:27 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 146.pdf Uchwała nr XXI/146/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2017-2022 2017-07-11 12:46:13 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 147.pdf Uchwała nr XXI/147/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2017 rok 2017-07-11 12:47:31 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 148.pdf Uchwała nr XXI/148/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Czarni w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Czarnii 2017-07-11 12:55:06 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 149.pdf Uchwała nr XXI/149/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Surowem w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Brata Zenona Żebrowskiego w Surowem i 2017-07-11 12:57:25 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 150.pdf Uchwała nr XXI/150/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomościi 2017-07-11 12:58:59 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 151.pdf Uchwała nr XXI/151/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/139/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 2017-07-11 13:02:47 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 152.pdf Uchwał Nr XXI/152/17 Rady Gminy czarnia z dnia 29 czerwca 2017r w sprawie zmiany uchwały Nr XX/138/17 Rady Gminy Czarnia z 27 marca 2017r. w sprawie zatwierdzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na te 2017-07-11 13:04:54 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 153.pdf Uchwała nr XXI/153/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie określenia wymagań jakie powinień spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczysto 2017-07-11 13:09:49 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 154.pdf Uchwała nr XXI/154/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie ustalenia stawek kosztów eksploatacji pomieszczeń wykorzystywanych w celu realizacji zadań e-klubu w ramach projektu "E-kompetencje bez barier" nr POPC.03.01.00-00-0 2017-07-11 13:14:00 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 155.pdf Uchwała Nr XXII/155/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 lipca 2017r w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Ostrołęckiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Czarnia w roku 2017 2017-08-03 14:26:05 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 156.pdf Uchwała Nr XXII/156/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 lipca 2017r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2017-2022 2017-08-03 14:27:45 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 157.pdf Uchwała nr XXII/157/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2017 rok 2017-08-03 14:29:05 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 158.pdf Uchwała Nr XXIII/158/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 września 2017r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2017-2022 2017-10-04 15:27:29 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 159.pdf Uchwała Nr XXIII/159/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 września 2017r w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2017 rok 2017-10-04 15:29:49 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 160.pdf Uchwała Nr XXIII/160/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 września 2017r w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności z zakresu ochrony przed bezdomnymi zwierz 2017-10-04 15:33:15 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 161.pdf Uchwała Nr XXIII/161/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 września 2017r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykor 2017-10-04 15:35:44 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 162.pdf Uchwała Nr XXIV/162/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 listopada 2017r w sprawie udzielenia Powiatowi Ostrołęckiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Czarnia w roku 2018 2017-12-05 12:11:35 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 163.pdf Uchwała Nr XXIV/163/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 listopada 2017r w sprawie udzielenia dla Miasta Ostrołęki pomocy finansowej z budżetu Gminy Czarnia w roku 2017 2017-12-05 12:12:59 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 164.pdf Uchwała nr XXIV/164/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 2017-12-05 12:15:25 Sztemberg Paulina

Informacje o artykule

Autor: Krystyna Stefańska
Zredagował(a): Paulina Sztemberg
Data powstania: 05.01.2016 11:08
Data ostatniej modyfikacji: 03.01.2018 12:28
Liczba wyświetleń: 4001

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy 05.12.2017 11:03 Paulina Sztemberg
2 Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy 04.10.2017 14:38 Paulina Sztemberg
3 Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy 04.10.2017 14:37 Paulina Sztemberg
4 Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy 03.08.2017 13:24 Paulina Sztemberg
5 Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy 11.07.2017 11:31 Paulina Sztemberg
6 Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy 06.04.2017 11:09 Paulina Sztemberg
7 Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy 27.02.2017 14:13 Paulina Sztemberg
8 Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy 04.01.2017 14:08 Paulina Sztemberg
9 Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy 06.12.2016 13:36 Paulina Sztemberg
10 Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy 05.10.2016 11:19 Paulina Sztemberg
11 Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy 05.10.2016 10:27 Paulina Sztemberg
12 Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy 05.10.2016 10:25 Paulina Sztemberg
13 Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy 05.10.2016 09:21 Paulina Sztemberg
14 Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy 21.06.2016 13:06 Paulina Sztemberg
15 Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy 05.04.2016 11:28 Paulina Sztemberg
16 Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy 05.01.2016 11:19 Paulina Sztemberg
17 Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy 05.01.2016 11:08 Paulina Sztemberg
drukuj

2014-12-31 11:15:20

Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018


W załączeniu treść uchwał od nr 1 do .....

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Uchwała nr 1.pdf Uchwała Nr I/1/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczacego Rady Gminy. 2014-12-31 11:40:50 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 2.pdf Uchwała Nr I/2/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczacego Rady Gminy. 2014-12-31 11:41:53 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 3.pdf Uchwała nr I/3/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy. 2014-12-31 11:43:18 Kamzelski Grzegorz
załącznik uchwała nr 4.pdf Uchwała Nr I/4/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy. 2014-12-31 11:44:25 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 5.pdf Uchwała Nr II/5/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2014-2017. 2015-01-08 08:12:29 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 6.pdf Uchwała Nr II/6/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2014 rok. 2015-01-08 08:16:11 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 7.pdf Uchwała Nr II/7/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Fonansowej Gminy Czarnia na lata 2015-2018 2015-01-08 08:19:13 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 8.pdf Uchwała Nr II/8/2014r. Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2014r. w sp;rawie uchwalenia uchwały budzetowej Gminy Czarnia na rok 2015. 2015-01-08 08:25:49 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 9.pdf Uchwała Nr II/9/14 Rady G miny Czarnia z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zarzadzenia wyborów sołtysa i członków Rady Sołeckiej w sołectwie Bandysie. 2015-01-08 08:30:30 Kamzelski Grzegorz
załącznik uchwała Nr 10.pdf Uchwała Nr II/10/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zarzadzenia wyborów i członków Rady Sołeckiej w sołectwie Brzozowy Kąt. 2015-01-08 08:32:33 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 11.pdf Uchwała Nr II/11/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i członków Rady Sołeckiej w sołectwie Cupel. 2015-01-08 08:34:02 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 12.pdf Uchwała Nr II/12/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i członków Rady Sołeckiej w sołectwie Cyk. 2015-01-08 08:41:09 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 13.pdf Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i członków Rady Sołeckiej w sołectwie Czarnia. 2015-01-08 08:45:49 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 14.pdf Uchwała Nr II/14/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zarzadzenia wyborów sołtysa i członków Rad Sołeckiej w sołectwie Długie. 2015-01-08 08:47:18 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 15.pdf Uchwała Nr II/15/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zarzadzenia wyborów sołtysa i członków Rady Sołeckiej w sołectwie Mikchałowo. 2015-01-08 08:48:33 Kamzelski Grzegorz
załącznik uchwala Nr 16.pdf Uchwała Nr II/16/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołrtysa i członków Rady Sołeckiej w sołectwie Rutkowo. 2015-01-08 08:51:05 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwala Nr 17.pdf Uchwała Nr II/17/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i członków Rady Sołeckiej w sołectwie Surowe. 2015-01-08 08:55:55 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 18.pdf Uchwała Nr II/18/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2015 rok. 2015-01-08 08:57:42 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwala Nr 19.pdf Uchwała Nr II/19/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2015 rok. 2015-01-08 08:59:21 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwala Nr 20.pdf Uchwała Nr II/20/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Czarnia na lata 2015-2020. 2015-01-08 09:11:05 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwala Nr 21.pdf Ucwała Nr II/21/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy i komisji stałych Rady na 2015rok. 2015-01-08 09:26:18 Kamzelski Grzegorz
załącznik UCHWAŁA 22.pdf Uchwała NR III/22/2015 Rady Gminy Czarnia z dnia 17 luty 2015 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 2015-02-23 13:41:27 Sztemberg Paulina
załącznik UCHWAŁA 23.pdf Uchwała NR III/23/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 17 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2015-2020 2015-02-23 13:45:41 Sztemberg Paulina
załącznik UCHWAŁA 24.pdf Uchwała Nr III/24/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 17 lutego 2015 roku w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2015 rok 2015-02-23 13:49:08 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 25.pdf Uchwała NR IV/25/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 04 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia zmiany uchwały Nr XIII/61/04 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 września 2004 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnia 2015-03-11 09:27:32 Sztemberg Paulina
załącznik Załącznik nr 1.pdf Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/25/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 04 marca 2015 roku 2015-03-11 09:43:14 Sztemberg Paulina
załącznik Załacznik Nr 2.jpg Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/25/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 04 marca 2015 roku 2015-03-11 09:49:32 Sztemberg Paulina
załącznik Załacznik Nr 3.jpg Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/25/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 04 marca 2015 roku 2015-03-11 09:55:28 Sztemberg Paulina
załącznik Załącznik nr 4.pdf Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/25/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 04 marca 2015 roku 2015-03-11 09:57:19 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała 26.pdf Uchwała Nr V/26/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 18.03.2015 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej linii elektroenergetycznej NN 400 kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki na terenie Gminy Czarnia 2015-03-26 14:04:23 Sztemberg Paulina
załącznik Załącznik Nr 2do u...pdf Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/26/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 18.03.2015 2015-03-26 14:05:27 Sztemberg Paulina
załącznik Załącznik Nr 3 do ...pdf Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/26/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 18.03.2015 2015-03-26 14:06:07 Sztemberg Paulina
załącznik czarnia_ark_1.jpg Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/26/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 18.03.2015 ARKUSZ 1 2015-03-26 14:09:35 Sztemberg Paulina
załącznik czarnia_ark_2.jpg Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/26/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 18.03.2015 ARKUSZ 2 2015-03-26 14:11:11 Sztemberg Paulina
załącznik czarnia_ark_3.jpg Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/26/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 18.03.2015 ARKUSZ 3 2015-03-26 14:12:27 Sztemberg Paulina
załącznik czarnia_ark_4.jpg Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/26/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 18.03.2015 ARKUSZ 4 2015-03-26 14:13:54 Sztemberg Paulina
załącznik czarnia_ark_5.jpg Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/26/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 18.03.2015 ARKUSZ 5 2015-03-26 14:15:10 Sztemberg Paulina
załącznik czarnia_ark_6.jpg Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/26/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 18.03.2015 ARKUSZ 6 2015-03-26 14:16:24 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała 27.pdf Uchwała Nr V/27/15 Rady gminy Czarnia z dnia 18.03.2015 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu przebiegu dwutorowej linii elektroenergetycznej NN 400 KV Ostrołęka - Olsztyn Mątki na terenie Gminy Czarnia 2015-03-26 14:27:24 Sztemberg Paulina
załącznik Załacznik NR 1 ark...jpg Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/27/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 18.03.2015 ARKUSZ 1 2015-03-26 14:29:42 Sztemberg Paulina
załącznik Załącznik NR 1 ark...jpg Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/27/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 18.03.2015 ARKUSZ 2 2015-03-26 14:32:18 Sztemberg Paulina
załącznik Załącznik Nr 2 do ...pdf Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/27/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 18.03.2015 2015-03-26 14:33:13 Sztemberg Paulina
załącznik Załącznik Nr 3 do ...pdf Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/27/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 18.03.2015 2015-03-26 14:33:43 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 29.pdf Uchwała Nr VI/29/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 31 marca 2015 w sprawie udzielenia Powiatowi Ostrołęckiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Czarnia w roku 2015 2015-04-15 08:40:32 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 30.pdf Uchwała Nr VI/30/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 31 marca 2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2015-2020 2015-04-15 08:44:35 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 31.pdf Uchwała Nr VI/31/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 31 marca 2015 w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2015 rok 2015-04-15 08:47:54 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 32.pdf Uchwała Nr VI/32/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 31 marca 2015 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki 2015-04-15 08:50:52 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 33.pdf Uchwała Nr VI/33/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 31 marca 2015 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Czarnia służebnością przesyłu 2015-04-15 08:54:17 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 34.pdf Uchwała Nr VI/34/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 31 marca 2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/111/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunaln 2015-04-15 08:58:05 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 35.pdf Uchwała Nr VI/35/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 31 marca 2015 w sprawie zatwierdzenia taryfy oraz zasady rozliczania za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 2015-04-15 09:00:08 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 36.pdf Uchwała Nr VI/36/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 31 marca 2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020 2015-04-15 09:04:07 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 29.pdf Uchwała Nr V/28/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia 2015-04-15 11:13:25 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 39.pdf Uchwała Nr VIII/39/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnia za 2014 rok oraz sprawozdania finansowego za 2014 rok. 2015-07-03 13:27:09 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 37.pdf Uchwała Nr VII/37/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 12 czerwca 2015r w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa przez uchwałę Rady Gminy Czarnia nr V/26/15 z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowgo planu zagospodarowania przestrzennego 2015-07-03 15:34:29 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 38.pdf Uchwała Nr VII/38/15 Rady Gminy czarnia z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa przez uchwałę Rady Gminy Czarnia nr V/27/15 z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowgo planu zagospodarowania przestrzennego 2015-07-03 15:53:11 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała Nr 40.pdf Uchwała Nr VIII/40/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Czarni na malowanie wnętrza kościoła parafialnego w Czarni wpisanego do rejestru zabytków 2015-07-06 14:50:08 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała Nr 41.pdf Uchwała Nr VIII/41/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok samorządowej instytucji kultury - Gminnaej Biblioteki Publicznej w Czarni 2015-07-06 14:56:02 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 42.pdf Uchwała Nr VIII/42/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 czerwca 2015 w sprawie absolutorim dla Wójta Gminy Czarnia z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok. 2015-07-06 14:59:43 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 43.pdf Uchwała Nr VIII/43/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 czerwca 2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2015-2020 2015-07-06 15:02:35 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 44.pdf Uchwała Nr VIII/44/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 czerwca 2015 w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2015 rok 2015-07-06 15:04:57 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 45.pdf Uchwała Nr VIII/45/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 czerwca 2015 w sprawie powołania Zespołu, którego zadaniem jest przedstawienie radzie gminy opinii o złoszonych kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Ostrołęce 2015-07-06 15:09:24 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 46.pdf Uchwała Nr VIII/46/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 czerwca 2015 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości 2015-07-06 15:10:26 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 47.pdf Uchwała Nr VIII/47/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 czerwca 2015 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości 2015-07-06 15:11:33 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 48.pdf Uchwała Nr VIII/48/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 czerwca 2015 w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Czarnia 2015-07-06 15:12:45 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 49.pdf Uchwała Nr VIII/49/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 czerwca 2015 w sprawie zgłoszenia kandydatury do dorocznej Nagrody Starosty Ostrołęckiego 2015-07-06 15:14:21 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 50.pdf Uchwała Nr IX/50/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 września 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2015-2020 2015-10-06 09:00:57 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 51.pdf Uchwała Nr IX/51/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2015 rok 2015-10-06 09:10:53 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 52.pdf Uchwała Nr IX/52/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażenia przez Gminę Czarnia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 2015-10-06 09:27:12 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 53.pdf Uchwała Nr IX/53/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne, położonych na terenie gminy Czarnia, będących w zarządzie Nadleśnictwa Myszyniec 2015-10-06 09:31:05 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 54.pdf Uchwała Nr IX/54/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 września 2015 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Ostrołęckiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Czarnia w roku 2016 2015-10-06 09:33:35 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 55.pdf Uchwała Nr IX/55/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/120/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych 2015-10-06 09:37:10 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 56.pdf Uchwała Nr X/56/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2015-2020 2015-11-30 15:45:49 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 57.pdf Uchwała Nr X/57/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2015 rok 2015-11-30 15:59:03 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 58.pdf Uchwała Nr X/58/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Czarnia 2015-11-30 16:00:47 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 59.pdf Uchwała Nr X/59/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2015-11-30 16:02:04 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 60.pdf Uchwała Nr X/60/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych 2015-11-30 16:04:21 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 61.pdf Uchwała Nr X/61/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/110/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Czarnia 2015-12-01 14:39:33 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 62.pdf Uchwała Nr X/62/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/112/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbieranie odpa 2015-12-01 14:44:55 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 63.pdf Uchwała Nr X/63/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Czarnia do projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020 Oś priory 2015-12-01 14:48:36 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 64.pdf Uchwała Nr X/64/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia Gminy Czarnia do realizacji projektu partnerskiego pn. ,, Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa iformacyjnego w zakresie e-a 2015-12-01 14:53:05 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 65.pdf Uchwała Nr X/65/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości 2015-12-01 14:54:34 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 66.pdf Uchwała Nr X/66/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i z 2015-12-01 15:04:36 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 67.pdf Uchwała Nr X/67/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytk 2015-12-01 15:07:37 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 68.pdf Uchwała Nr X/68/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,, Kurpsie Razem" 2015-12-01 15:10:11 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 69.pdf Uchwała Nr XI/69/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2015-2020 2016-01-05 09:25:22 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 70.pdf Uchwała Nr XI/70/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2015 rok 2016-01-05 09:26:54 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 71.pdf Uchwała Nr XI/71/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2016-2020 2016-01-05 09:28:13 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 72.pdf Uchwała Nr XI/72/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Czarnia na rok 2016 2016-01-05 09:31:35 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 73.pdf Uchwała Nr XI/73/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2016 rok 2016-01-05 12:00:38 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 74.pdf Uchwała Nr XI/74/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałaniana narkomanii na 2016 rok 2016-01-05 12:06:31 Sztemberg Paulina

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 31.12.2014 10:15
Data ostatniej modyfikacji: 05.01.2016 11:18
Liczba wyświetleń: 4661

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 05.01.2016 08:23 Paulina Sztemberg
2 Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 01.12.2015 13:36 Paulina Sztemberg
3 Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 06.07.2015 14:19 Paulina Sztemberg
4 Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 15.04.2015 10:09 Paulina Sztemberg
5 Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 26.03.2015 14:06 Paulina Sztemberg
6 Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 23.02.2015 13:25 Paulina Sztemberg
7 Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 08.01.2015 07:08 Grzegorz Kamzelski
8 Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 31.12.2014 10:30 Grzegorz Kamzelski
9 Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 31.12.2014 10:26 Grzegorz Kamzelski
10 Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 31.12.2014 10:15 Grzegorz Kamzelski
drukuj

2013-07-08 15:15:26

Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.


W załączeniu treść uchwał od nr 125 do nr 201.

     
       Dnia 27 września 2013 r. odbyła się XIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy na której podjęto uchwały o numerach od 140 do 145.

      Dnia 26 listopada 2013 r. odbyła się XX Zwyczajna Sesja Rady Gminy na której podjęto uchwały o numerach od 146 do 152.

           Dnia 27 grudnia 2013 r. odbyła się XXI Zwyczajna Sesja Rady Gminy

na której podjęto uchwały o numerach od 153 do 164.

        Dnia 19 mrca 2014 r. odbyła się XXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy

na której podjęto uchwały o numerach od 165 do 172.

        Dnia 07 maja 2014 r. odbyła się XXIII Nadzyczajna Sesja Rady Gminy na której podjęto uchwały o numerach od 173 do176.

        Dnia 27 czerwca 2014 r. odbyła się XXIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy na której podjęto uchwały o numerach od 177 do 188.

       Dnia 24 lipca 2014 r. odbyła się  XXV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy na której

podjęto uchwały o numerach od 189 do 194. 

        Dnia 30 września 2014 r. odbyła się XXVI Zyczajna Sesja Rady Gminy na której podjęto uchwały o numerach od 195 do 197.

        Dnia 07 listopada 2014 r. odbyła się XXVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy na ktorej podjęto uchwały o numerach od 198 do 201.


Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Uchwała Nr 125.pdf Uchwała Nr XVIII/125/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2013 r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok samorządowej instytucji kultury- Gminnej Biblioteki Publiczn ej w Czarni. 2013-07-08 15:28:48 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 126.pdf Uchwała Nr XVIII/126/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Czarnia z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok. 2013-07-08 15:30:51 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 127.pdf Uchwała Nr XVIII/127/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. "Postaw na rozwój" w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2013-07-08 15:33:17 Kamzelski Grzegorz
załącznik uchwała Nr 128.pdf Uchwała Nr XVIII/128/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia projektu systemowqego pt. "Indywidualizacja w Gminie Czarnia" współfinansowanego ze śrtodków Europejskiego Funduszu Społecznego. 2013-07-08 15:36:03 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 129.pdf Uchwała Nr XVIII/129/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie określenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. 2013-07-08 15:38:06 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 130.pdf Uchwała Nr XVIII/130/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2013 r zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2013 - 2016. 2013-07-08 15:47:41 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 131.pdf Uchwała Nr XVIII/131/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2013 rok. 2013-07-08 15:50:35 Kamzelski Grzegorz
załącznik uchwała Nr 132.pdf Uchwała Nr XVIII/132/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/94/09 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 czerwca 2009 r. 2013-07-08 15:52:16 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 133.pdf Uchwała Nr XVIII/133/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013 - 2015. 2013-07-08 15:56:38 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 134.pdf Uchwała Nr XVIII/134/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych Gminy Czarnia. 2013-07-10 08:47:43 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 135.pdf Uchwała Nr XVIII/135/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Bandysie w przedmiocie zmiany granic Gminy Czarnia. 2013-07-10 08:50:09 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 136.pdf Uchwała Nr XVIII/136/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa w sołectwie Czarnia. 2013-07-10 08:51:38 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 137.pdf Uchwała Nr XVIII/137/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Czarni i Publicznemu Gimnazjum w Czarni. 2013-07-10 08:54:26 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 138.pdf Uchwała Nr XVIII/138/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości. 2013-07-10 08:55:31 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 139.pdf Uchwała Nr XVIII/139/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. 2013-07-10 08:57:06 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 140.pdf Uchwała Nr XIX/140/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnia. 2013-10-02 13:49:04 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 141.pdf Uchwała Nr XIX/141/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 września 2013 r.zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2013 - 2016. 2013-10-04 13:08:12 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 142.pdf Uchwała Nr XIX/141/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2013 r. 2013-10-04 13:12:21 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 143.pdf Uchwała Nr45 XIX/143/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/112/09 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości" dla wsi Czarnia. 2013-10-04 13:14:54 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 144.pdf Uchwała Nr XIX/144/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego pt. "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Czarnia" współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społeczneg 2013-10-04 13:18:14 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 145.pdf Uchwała Nr XIX/145/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 września 2013 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Czarnia. 2013-10-04 13:28:09 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 146.pdf Uchwała Nr XX/146/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 26 listopada 2013 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnia. 2013-11-29 13:42:45 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 147.pdf Uchwała Nr XX/147/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 26 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2013 - 2016 2013-11-29 13:45:57 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 148.pdf Uchwała Nr XX/148/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2013 rok. 2013-11-29 13:49:46 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 149.pdf Uchwała Nr XX/149/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Czarnia. 2013-11-29 13:51:50 Kamzelski Grzegorz
załącznik uchwała Nr 150.pdf Uchwała Nr XX/150/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku os środków transportowych na terenie Gminy Czarnia. 2013-11-29 13:54:02 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 151.pdf Uchwała Nr XX/151/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę . 2013-11-29 13:55:15 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 152.pdf Uchwała Nr XX/152/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 2013-11-29 13:58:49 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 153.pdf Uchwała Nr XXI/153/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2013 - 2016 2014-01-02 13:13:53 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 154.pdf Uchwała Nr XXI/154/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2013 rok. 2014-01-02 13:17:15 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 155.pdf Uchwała Nr XXI/155/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2014 rok. 2014-01-02 13:19:47 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 156.pdf Uchwała Nr XXI/156/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2014 rok. 2014-01-02 13:22:00 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 157.pdf Uchwała Nr XXI/157/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2014 - 2017 2014-01-02 13:25:04 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 158.pdf Uchwała Nr XXI/158/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Czarnia na rok 2014. 2014-01-02 13:31:31 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 159.pdf Uchwała Nr XXI/159/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic administracyjnych pomiędzy Gminą Czarnia i Gminą Myszyniec 2014-01-02 13:34:20 Kamzelski Grzegorz
załącznik uchwsała Nr 160.pdf Uchwała Nr XXI/160/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawie wypłacania dodatków energetycznych. 2014-01-02 13:38:54 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 162.pdf Uchwała Nr XXI/162/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/127/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. "Postaw na rozwój" w ramach Poddziałania 2014-01-02 13:45:13 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 163.pdf Uchwała Nr XXI/163/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały Nr XV/100/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych , których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina 2014-01-02 13:49:12 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 164.pdf Uchwała Nr XXI/164/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Czarnia i komisji stałych Rady na 2014 rok. 2014-01-02 13:52:17 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 161.pdf Uchwała Nr XXI/161/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie przyznawania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz zasad ustalania i trybu pobierania opłat jak również warunków częściowego lub całkowitego 2014-01-30 12:43:06 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 165.pdf Uchwała Nr XXII/165/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim pro 2014-04-24 13:30:39 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 166.pdf Uchwała Nr XXII/166/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2014 - 2017. 2014-04-24 13:33:51 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 167.pdf Uchwała Nr XXII/167/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2014 rok. 2014-04-24 13:37:05 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 168.pdf Uchwała Nr XXII/168/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji o zmianę granic Gminy Czarnia. 2014-04-24 13:40:12 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 169.pdf Uchwała Nr XXII/169/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 2014-04-24 13:42:02 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 170.pdf Uchwała Nr XXII/170/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych , których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czarnia oraz warunków i zasad korzystania z przystanków. 2014-04-24 13:46:07 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 171.pdf Uchwała Nr XXII/171/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 19 marca 2014 r w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/144/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego pt. "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gmini 2014-04-24 13:57:01 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 172.pdf Uchwała Nr XXII/172/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii p.w. Niepokalanego pocięcia NMP w Czarni na odtworzenie zniszczonego ogrodzenia cmentarza parafialnego rzymsko-katolickiego w Czarni wpisanego do 2014-04-24 14:00:00 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 173.pdf Uchwała Nr XXIII/173/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/146/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Cz 2014-07-08 13:11:50 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 174.pdf Uchwała Nr XXIII/174/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2014 - 2017. 2014-07-08 13:14:34 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 175.pdf Uchwała Nr XXIII/175/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2014 rok. 2014-07-08 13:17:52 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 176.pdf Uchwała Nr XXIII/176/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki. 2014-07-08 13:26:39 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 177.pdf Uchwała Nr XXIV/177/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnia za 2013 r. oraz sprawozdania finansowego za 2013 r. 2014-07-09 08:50:33 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała 178.pdf Uchwała Nr XXIV/178/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni. 2014-07-09 09:01:32 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 179.pdf Uchwała Nr XXIV/179/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Czarnia z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok. 2014-07-09 09:03:20 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała 181.pdf Uchwała Nr XXIV/181/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Czarnia. 2014-07-09 09:10:36 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 182.pdf Uchwała Nr XXIV/182/2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Fin ansowej Gminy Czarnia na lata 2014 - 2017. 2014-07-09 09:13:08 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 183.pdf Uchwała Nr XXIV/183/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Czarnia na 2014 rok. 2014-07-09 09:18:40 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 184.pdf Uchwała Nr XXIV/184/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Czarnia. 2014-07-09 09:27:50 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 185.pdf Uchwała Nr XXIV/185/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerfwca 2014 w sprawie diet dla radnych Rady Gminy i sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym w Gminie Czarnia. 2014-07-09 09:42:26 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 186.pdf Uchwała Nr XXIV/186/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2014 r w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki. 2014-07-09 09:44:33 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 187.pdf Uchwała Nr XXIV/187/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie gminy Czarnia niepublicznych szkół , przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz try 2014-07-09 09:49:48 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 188.pdf Uchwała Nr XXIV/188/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. 2014-07-09 09:52:47 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 180.pdf Uchwała Nr XXIV/180/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zawarcia porozumienia Partnerskiego z Województwem Mazowieckim. 2014-07-22 08:48:45 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 190.pdf Uchwała Nr XXV/190/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporzadzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnia. 2014-09-11 12:42:01 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 191.pdf Uchwała Nr XXV/191/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII/173/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/146/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie przy 2014-09-11 12:49:09 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 192.pdf Uchwała Nr XXV/192/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 24 lipca 2014 w sprawie przystąpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnia. 2014-09-11 12:51:30 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 193.pdf Uchwała Nr XXV/193/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2014 -2017. 2014-09-11 12:55:10 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 194.pdf Uchwała Nr XXV/194/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2014. 2014-09-11 12:57:58 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 189.pdf Uchwała Nr XXV/189/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/61/04 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 września 2004 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnia. 2014-09-11 13:07:25 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 195.pdf Uchw3ała Nr XXVI/195/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 września 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2014 - 2017 2014-11-26 13:12:53 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 196.pdf Uchwała Nr XXVI/196/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2014 rok. 2014-11-26 13:16:15 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 197.pdf Uchwała Nr XXVI/197/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 września 2014 r w sprawie zamiany nieeruchomości. 2014-11-26 13:17:59 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 198.pdf Uchwała Nr XXVII/198/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 07 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pozyt 2014-11-26 13:33:49 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 199.pdf Uchwała Nr XXVII/199/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 07 listopada 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2014 - 2017 2014-11-26 13:37:16 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 200.pdf Uchwała Nr XXVII/200/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 07 listopada 2014 r. w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2014 rok. 2014-11-26 13:41:27 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 201.pdf Uchwała Nr XXVII/201/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 07 listopada 2014 r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Czarnia w latach 2007 - 2013. 2014-11-26 13:43:59 Kamzelski Grzegorz

Informacje o artykule

Autor: Pyśk Stanisław
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 08.07.2013 14:15
Data ostatniej modyfikacji: 31.12.2014 10:28
Liczba wyświetleń: 4746

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy. 26.11.2014 12:27 Grzegorz Kamzelski
2 Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy. 26.11.2014 12:09 Grzegorz Kamzelski
3 Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy. 11.09.2014 11:35 Grzegorz Kamzelski
4 Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy. 08.07.2014 12:08 Grzegorz Kamzelski
5 Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy. 24.04.2014 12:26 Grzegorz Kamzelski
6 Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy. 30.01.2014 11:37 Grzegorz Kamzelski
7 Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy. 02.01.2014 12:09 Grzegorz Kamzelski
8 Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy. 18.12.2013 07:27 Grzegorz Kamzelski
9 Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy. 18.12.2013 07:22 Grzegorz Kamzelski
10 Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy. 02.10.2013 12:43 Grzegorz Kamzelski
11 Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy. 08.07.2013 14:17 Grzegorz Kamzelski
12 Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy. 08.07.2013 14:17 Grzegorz Kamzelski
13 Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy. 08.07.2013 14:15 Grzegorz Kamzelski
drukuj

2011-04-29 12:21:33

Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy


W załączeniu treść uchwał od nr 31 do nr 124

     Dnia 2 czerwca 2011 r. odbyła się Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy na której podjęto uchwały o numerach od 34 do 35. 

     Dnia 29 czerwca 2011 r. odbyła się VII Zwyczajna Sesja Rady Gminy na której podjęto uchwały o numerach od 36 do 44.

     Dnia 25 sierpnia 2011 r. odbyła się VIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy na której podjęto uchwały o numerach od 45 do 47.

      Dnia 30 września 2011 r. odbyła się IX Zwyczajna Sesja Rady Gminy na której podjęto uchwały o numerach od 48 do 51.

      Dnia 25 listopada 2011 r. odbyła się X Zwyczajna Sesja Rady Gminy na ktorej podjeto uchwały o numerach od 52 do 58 .

       Dnia 28 grudnia 2011 r. odbyła się XI Zwyczajna Sesja Rady Gminy na której podjęto uchwały o numerach od 59 do 69 .

       Dnia 30 marca 2012 r. odbyła się XII Zwyczajna Sesja Rady 
Gminy na której podjęto uchwały o numerach od 70 do 76.

        Dnia 27 czerwca 2012 r. odbyła się XIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy na której podjęto uchwały o numerach od 77 do 84.

        Dnia 27 września 2012 r. odbyła się  XIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy na której podjęto uchwały o numerach od 85 do 92.

        Dnia 26 listopada 2012 r. odbyła się XV Zwyczajna Sesja Rady Gminy na której podjęto uchwały o numerach  od  93 do 102.

        Dnia 27 grudnia 2012 r. odbyła się XVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy na której podjęto uchwały o numerach od 103 do 115.

         Dnia 21 marca 2013 r. odbyła się XVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy na której podjęto uchwały o numerach od 116 do 123.

         Dnia 27 czerwca 2013 r. odbyła się XVIII Zwyczajna Sesja Rady
Gminy Czarnia na której podjęto uchwały o numerach od 124 do 139.

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Uchwała Nr 31.pdf Uchwała Nr V/31/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 26 kwietnia 2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/112/09 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowośći" dla wsi Czarnia. 2011-04-29 12:24:44 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 32.pdf Uchwała Nr V/32/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. 2011-04-29 12:26:00 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 33.pdf Uchwała Nr V/33/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 26 kwietnia 2011 r w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy Czarnia. 2011-04-29 12:26:59 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 34.pdf Uchwała Nr VI/34/2011 Rady Gminy Czarnia z dnia 02 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarnia na rok 2011. 2011-06-13 15:24:07 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 35.pdf Uchwała Nr VI/35/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/112/09 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości" dla wsi Czarnia. 2011-06-13 15:26:11 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 36.pdf Uchwała Nr VII/36/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnia za 2010 rok oraz sprawozdania finansowego za 2010 rok. 2011-07-13 15:19:35 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 37.pdf Uchwała Nr VII/37/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Czarnia z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok. 2011-07-13 15:20:10 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 38.pdf Uchwała Nr VII/38/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2011-2014 2011-07-13 15:21:02 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 39.pdf Uchwała Nr VII/39/2011 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2011 . 2011-07-13 15:22:20 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 40.pdf Uchwała Nr VII/40/2011 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2011 r. Miastu Ostrołęka. 2011-07-13 15:24:01 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 41.pdf Uchwała Nr VII/41/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu , którego zadaniem jest przedstawienie radzie gminy opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Ostrołęce. 2011-07-13 15:24:28 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 42.pdf Uchwała Nr VII/42/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego i przejęcia nakładów. 2011-07-13 15:24:51 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 43.pdf Uchwała Nr VII/43/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej. 2011-07-13 15:25:30 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 44.pdf Uchwała Nr VII/44/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni. 2011-07-13 15:26:51 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 45.pdf Uchwała Nr VIII/45/2011 Rady Gminy Czarnia z dnia 25 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2011-2016 2011-08-29 14:25:12 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 46.pdf Uchwała Nr VIII/46/2011 Rady Gminy Czarnia z dnia 25 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2011 2011-08-29 14:28:36 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 47.pdf Uchwała Nr VIII/47/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie zaciiągnięcia długoterminowej pożyczki. 2011-08-29 14:30:01 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 48.pdf Uchwała Nr IX/48/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 września 2011 r. w sprawie wyboru ławnika. 2011-10-12 13:51:20 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 49.pdf Uchwała Nr IX/49/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 września 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2011 roku Miastu Ostrołęka. 2011-10-12 13:53:02 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 50.pdf Uchwała Nr IX/50/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na Lata 2011 - 2016. 2011-10-12 13:55:23 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 51.pdf Uchwała Nr IX/51/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2011. 2011-10-12 13:57:26 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 52.pdf Uchwała Nr X/52/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2011 - 2016. 2011-12-02 13:29:33 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwałóa Nr 53.pdf Uchwała Nr X/53/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarnia na 2011 r. 2011-12-02 13:31:25 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 55.pdf Uchwała Nr X/55/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku pu 2011-12-02 13:38:01 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 56.pdf Uchwała Nr X/56/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. 2011-12-02 13:39:33 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 57.pdf Uchwała Nr X/57/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Czarnia. 2011-12-02 13:41:39 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 58.pdf Uchwała Nr X/58/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości. 2011-12-02 13:43:03 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 59.pdf Uchwała Nr XI/59/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Bandysiach. 2012-01-04 14:01:18 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 60.pdf Uchwała Nr XI/60/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2014 . 2012-01-04 14:03:11 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 61.pdf Uchwała Nr XI/61/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2011 - 2016. 2012-01-04 14:05:08 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 62.pdf Uchwała nr XI/62/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2011. 2012-01-04 14:06:30 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 64.pdf Uchwała Nr XI/64/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2012 rok. 2012-01-04 14:10:03 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 65.pdf Uchwała Nr XI/65/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na lata 2012 . 2012-01-04 14:11:18 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 66.pdf Uchwała Nr XI/66/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2012 - 2016 . 2012-01-04 14:12:52 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 67.pdf Uchwała Nr XI/67/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia bużetu gminy na 2012 rok. 2012-01-04 14:14:52 Kamzelski Grzegorz
załącznik uchwała Nr 68.pdf Uchwała Nr XI/68/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę. 2012-01-04 14:16:05 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 69.pdf Uchwała Nr XI/69/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy i komisji stałych Rady na 2012 rok. 2012-01-04 14:19:36 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 63.pdf Uchwała Nr XI/63/11 Rady Gmi ny Czarnia z dnia 28 grudnia 2011 r . w sprawie zmiany rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publ 2012-01-12 13:29:29 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 70.pdf Uchwała Nr XII/70/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Bandysiach. 2012-04-16 11:38:13 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 71.pdf Uchwała Nr XII/71/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu z budżetu Gminy Czarnia w 2012 r. 2012-04-16 11:41:01 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 72.pdf Uchwała Nr XII/72/2012 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2012 - 2016. 2012-04-16 11:44:49 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 73.pdf Uchwała Nr XII/73/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2012 rok. 2012-04-16 11:48:06 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała 74.pdf Uchwała Nr XII/74/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 2012-04-16 11:50:24 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 75.pdf Uchwała Nr XII/75/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia roku 2012 "Rokiem Brata Zenona Żebrowskiego w Gminie Czarnia". 2012-04-16 11:52:14 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała 76.pdf Uchwała Nr XII/76/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. 2012-04-16 11:53:19 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 78.pdf Uchwała Nr XIII/78/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni, 2012-07-04 14:10:55 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 79.pdf uchwała nr XIII/79/12 Rady gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Czarnia z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok. 2012-07-04 14:13:30 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 80.pdf Uchwała Nr XIII/80/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu z budżet Gminy Czarnia w 2012 r. 2012-07-04 14:15:42 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 81.pdf Uchwała Nr XIII/81/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2012 r zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej - Gminy Czarnia na lata 2012 - 2016 . 2012-07-04 14:19:24 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 82.pdf Uchwała Nr XIII/82/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2012 r w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2012 rok. 2012-07-04 14:26:00 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 84.pdf Uchwała Nr XIII/84/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości 2012-07-04 14:45:20 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 85.pdf Uchwała Nr XIV/85/2012 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2012 - 2016. 2012-10-08 09:19:40 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 86.pdf Uchwała Nr XIV/86/2012 Rady Gminy Czarnia z dnkia 27 września 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiego z budżetu Gminy Czarnia w 2012 r. 2012-10-08 09:48:07 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 87.pdf Ucvhwała nr XIV/87/2012 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2012 rok. 2012-10-08 09:51:41 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 88.pdf Uchwała Nr XIV/88/2012 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Czarnia na okręgi wyborcze , ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w kazdym okręgu wyborczym. 2012-10-08 09:59:41 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 89.pdf Uchwała nr XIV/89/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/120/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2010 r w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych 2012-10-08 10:02:38 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 90.pdf Uchwała Nr XIV/90/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 września 2012 r. w s;prawie sprzedaży nieruchomości. 2012-10-08 10:03:41 Kamzelski Grzegorz
załącznik uchwała Nr 91.pdf Uchwała Nr XIV/91/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 września 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości. 2012-10-08 10:05:00 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 92.pdf Uchwała Nr XIV/92/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne , położonych na terenie gminy Czarnia , będących w zarzadzie Nadleśnictwa Myszyniec. 2012-10-08 10:07:26 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 93.pdf Uchwała Nr XV/93/12 Rady G miny Czarnia z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Czarnia. 2012-12-07 08:54:17 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 94.pdf Uchwała Nr XV/94/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Czarnia. 2012-12-07 08:56:46 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 95.pdf Uchwała Nr XV/95/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 26 listopada 2012 r. zmieniająca uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej - Gminy Czarnia na lata 2012 - 2016. 2012-12-07 09:00:28 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 96.pdf Uchwała Nr XV/96/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2012 rok. 2012-12-07 09:06:10 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 97.pdf Uchwała Nr XV/97/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Czarnia na stałe obwody głosowania , ustalenia ich numerów , granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2012-12-07 09:08:02 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 98.pdf Uchwała Nr XV/98/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z orga nizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytk 2012-12-07 09:12:26 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 99.pdf Uchwała Nr XV/99/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych. 2012-12-07 09:18:44 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 100.pdf Uchwała Nr XV/100/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnhych , których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czarnia oraz warunków i zasad korzystania z przystanków. 2012-12-07 09:20:57 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 101.pdf Uchwała Nr XV/101/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 26 loistopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę. 2012-12-07 09:33:52 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 102.pdf Uchwała NrXV/10/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. 2012-12-07 09:35:22 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 103.pdf Uchwała Nr XVI/103/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2012 - 2016. 2013-01-03 12:42:19 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 104.pdf Uchwała Nr XVI/104/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2012 rok. 2013-01-03 12:46:42 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 105.pdf Uchwała Nr XVI/105/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2013 - 2016. 2013-01-03 12:52:02 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 106.pdf Uchwała Nr XVI/106/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2012 r w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Czarnia na rok 2013. 2013-01-03 12:59:37 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 107.pdf Uchwała Nr XVI/107/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/20/03 Rady Gminy Czarnia z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie statutu gminy Czarnia. 2013-01-03 13:03:06 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 108.pdf Uchwała Nr XVI/108/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2013 rok. 2013-01-03 13:05:31 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 109.pdf Uchwała Nr XVI/109/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2013 rok. 2013-01-03 13:07:39 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 110.pdf Uchwała Nr XVI/110/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarnia. 2013-01-03 13:10:28 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 111.pdf Uchwała Nr XVI/111/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie okreśelnia terminu , częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2013-01-03 13:12:34 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 112.pdf Uchwała Nr XVI/112/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Czarnia i zagospodsar 2013-01-03 13:16:27 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 113.pdf Uchwała Nr XVI/113/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodaroweanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 2013-01-03 13:18:31 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 114.pdf Uchwała Nr XVI/114/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalan ia stawki opołaty. 2013-01-03 13:20:06 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 115.pdf Uchwała Nr XVI/115/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy i komisji stałych Rady na 2013 rok. 2013-01-03 13:22:55 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 116.pdf Uchwała Nr XVII/116/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. 2013-04-05 09:31:11 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 117.pdf Uchwała Nr XVII/117/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu z budżetu Gminy Czarnia w 2013 r. 2013-04-05 09:32:45 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 118.pdf Uchwała Nr XVII/118/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/114/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2012 r. 2013-04-05 09:37:32 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 119.pdf Uchwała Nr XVII/119/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 21 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansoweju Gminy Czarnia na lata 2013 - 2016 . 2013-04-05 09:41:07 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 120.pdf Uchwała Nr XVII/120/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2013 rok. 2013-04-05 09:46:20 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 121.pdf Uchwała Nr XVII/121/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących Fundusz sołecki. 2013-04-05 09:48:29 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 123.pdf Uchwała NMr XVII/123/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych 2013-05-28 15:45:35 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 124.pdf Uchwała Nr XVIII/124/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2013 r w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnia za 2012 rok oraz sprawozdania finansowego za 2012 rok. 2013-07-08 14:58:31 Kamzelski Grzegorz

Informacje o artykule

Autor: Pyśk Stanisław
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 29.04.2011 11:21
Data ostatniej modyfikacji: 08.07.2013 14:13
Liczba wyświetleń: 4921

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy 08.07.2013 14:04 Grzegorz Kamzelski
2 Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy 05.04.2013 08:29 Grzegorz Kamzelski
3 Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy 03.01.2013 11:38 Grzegorz Kamzelski
4 Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy 07.12.2012 07:50 Grzegorz Kamzelski
5 Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy 08.10.2012 08:57 Grzegorz Kamzelski
6 Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy 08.10.2012 08:15 Grzegorz Kamzelski
7 Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy 04.07.2012 09:03 Grzegorz Kamzelski
8 Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy 04.07.2012 09:03 Grzegorz Kamzelski
9 Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy 16.04.2012 10:36 Grzegorz Kamzelski
10 Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy 04.01.2012 13:31 Grzegorz Kamzelski
11 Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy 04.01.2012 12:59 Grzegorz Kamzelski
12 Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy 02.12.2011 12:25 Grzegorz Kamzelski
13 Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy 12.10.2011 12:50 Grzegorz Kamzelski
14 Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy 29.08.2011 13:33 Grzegorz Kamzelski
15 Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy 12.07.2011 13:51 Grzegorz Kamzelski
16 Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy 13.06.2011 13:37 Grzegorz Kamzelski
17 Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy 29.04.2011 11:34 Grzegorz Kamzelski
18 Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy 29.04.2011 11:22 Grzegorz Kamzelski
19 Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy 29.04.2011 11:21 Grzegorz Kamzelski
drukuj

2010-12-08 09:28:55

Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010-2014


Uchwały Rady Gminy Czarnia z odbytych sesji w załączeniu od nr 1-30.

       Dnia 01 grudnia 2010 r. odbyła się I Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia na której podjęto uchwały o numerach od  1 do 3 numer. Tego samego dnia zwołano także II Zwyczajną Sesję Rady Gminy Czarnia na której Wójt Gminy złożył ślubowanie.
     
     
Dnia 29 grudnia 2010 r. odbyła się III Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia na której podjęto uchwały o numerach od  4 do 19 .

     Dnia 31 marca 2011 r. odbyła się IV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia na której podjęto uchwały o numerach od 20 do 27 . 

      Dnia 26 kwietnia 2011 r. odbyła się V Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia na której podjęto uchwały o numerach od 28 do 33 .

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Uchwała nr 1.pdf Uchwała Nr I/1/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczacego Rady Gminy. 2010-12-08 09:30:03 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 2.pdf Uchwała Nr I/2/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczacego Rady Gminy. 2010-12-08 09:32:11 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 3.pdf Uchwała Nr I/3/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie powołania skladów osobowych stałych komisji Rady Gminy. 2010-12-08 09:43:00 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 4.pdf Uchwała Nr III/4/2010 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2010 2011-01-19 14:12:17 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 5.pdf Uchwała Nr III/5/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia Powiatowi ostrołęckiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Czarnia w 2011 r. 2011-01-19 14:13:54 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 6.pdf Uchwała Nr III/6/2010 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2011 - 2014 2011-01-19 14:15:48 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 7.doc Uchwała Nr III/7/2010 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnia na rok 2011. 2011-01-19 14:17:18 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 8.pdf Uchwała Nr III/8/2010 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i członków Rady Sołeckiej w sołectwie Bandysie. 2011-01-19 14:19:14 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 9.pdf Uchwała Nr III/9/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i członków Rady Sołeckiej w sołectwie Brzozowy Kąt. 2011-01-19 14:20:45 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 10.pdf Uchwała Nr III/10/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i członków Rady Sołeckiej w sołectwie Cupel. 2011-01-19 14:22:14 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 11.pdf Uchwała Nr III/11/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zarzadzenia wyborów sołtysa i członków Rady Sołeckiej w sołectwie Cyk. 2011-01-19 14:23:21 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 12.pdf Uchwała Nr III/12/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zarzadzenia wyborów sołtysa i członków Rady Sołeckiej w sołectwie Czarnia. 2011-01-19 14:24:37 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 13.pdf Uchwała Nr III/13/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i członków Rady Sołeckiej w sołectwie Długie. 2011-01-19 14:26:34 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 14.pdf Uchwała Nr III/14/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i człoków Rady Sołeckiej w sołectwie Michałowo. 2011-01-19 14:27:52 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 15.pdf Uchwała Nr III/15/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i członków Rady Sołeckiej w sołectwie Rutkowo. 2011-01-19 14:33:04 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 16.pdf Uchwała Nr III/16/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i członków Rady Sołeckiej w sołectwie Surowe. 2011-01-19 14:34:31 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 17.pdf Uchwała Nr III/17/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2011 rok. 2011-01-19 14:36:31 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 18.pdf Uchwała Nr III/18/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2011 rok. 2011-01-19 14:37:46 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 19.pdf Uchwała Nr III/19/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy i komisji stałych Rady na 2011 r. 2011-01-19 14:40:27 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 20.pdf Uchwała Nr IV/20/2011 Rady Gminy Czarnia z dnia 31 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2011 - 2014 . 2011-04-06 10:56:36 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 21.pdf Uchwała Nr IV/21/2011 Rady Gminy Czarnia z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2011 2011-04-06 11:01:54 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 22.pdf Uchwała Nr IV/22/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku pub 2011-04-06 12:11:12 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 23.pdf Uchwała NrIV/23/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 2011-04-06 12:12:39 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 24.pdf Uchwała Nr IV/24/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki. 2011-04-06 12:14:06 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 25.pdf Uchwała Nr IV/25/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. 2011-04-06 12:15:26 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 26.pdf Uchwała Nr IV/26/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia zasad dobrowolnego udziału w kosztach budowy wodociągów wiejskich na terenie Gminy Czarnia. 2011-04-06 12:17:33 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 27.pdf Uchwała Nr IV/27/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 2011-04-06 12:19:44 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 28.pdf Uchwała NrV/28?2011 Rady Gminy Czarnia z dnia 26 kwietnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2011-2014 2011-04-29 12:08:45 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 29.pdf Uchwała Nr V/29/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki. 2011-04-29 12:10:14 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 30.pdf Uchwała Nr V/30/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2011 . 2011-04-29 12:12:10 Kamzelski Grzegorz

Informacje o artykule

Autor: Pyśk Stanisław
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 08.12.2010 08:28
Data ostatniej modyfikacji: 29.04.2011 11:37
Liczba wyświetleń: 4855

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010-2014 27.04.2011 09:00 Grzegorz Kamzelski
2 Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010-2014 27.04.2011 08:56 Grzegorz Kamzelski
3 Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010-2014 06.04.2011 11:24 Grzegorz Kamzelski
4 Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010-2014 06.04.2011 09:53 Grzegorz Kamzelski
5 Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010-2014 19.01.2011 13:10 Grzegorz Kamzelski
6 Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010-2014 08.12.2010 08:28 Grzegorz Kamzelski
drukuj

2010-11-24 11:21:05

Uchwały Rady Gminy z XXVII Zwyczajnej Sesji odbytej dnia 10 listopada 2010 r.


Dnia 10 listopada 2010 r. odbyła się XXVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia na której podjęto uchwały o numerach od 150 do 152.

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Uchwała Nr XXVII 10...doc Uchwała Nr XXVII/150/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Czarnia na 2010 rok. 2010-11-24 11:22:57 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 151.pdf Uchwała Nr XXVII/151/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/20/03 Rady Gminy Czarnia z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie statutu gminy. 2010-11-24 11:26:59 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 152.pdf Uchwała Nr XXVII/152/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/152/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/134/06 Rady Gminy Czarnia z dnia 4 października 2006 r. w s 2010-11-24 11:30:02 Kamzelski Grzegorz

Informacje o artykule

Autor: Pyśk Stanisław
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 24.11.2010 10:21
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 4216

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2010-10-18 14:11:50

Uchwały Rady Gminy Czarnia z XXVI Zwyczajnej Sesji odbytej dnia 05 października 2010 r.


Dnia 05 października 2010 r. odbyła się XXVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia na której podjęto uchwały o numerach od 146 do 149 .

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Uchwała Nr 146 Rady...pdf Uchwała Nr XXVI/146/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 05 października 2010 r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2010 r. 2010-10-18 14:19:26 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 147 Rady...pdf Uchwała Nr XXVI/147/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 05 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publiczne 2010-10-18 14:22:45 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 148 Rady...pdf Uchwała Nr XXVI/148/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 05 października 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. 2010-10-18 14:24:24 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 149 Rady...pdf Uchwała Nr XXVI/149/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 05 października 2010 r. w sprawie przyjęcia darowizny. 2010-10-18 14:25:39 Kamzelski Grzegorz

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 18.10.2010 13:11
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 4276

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2010-09-09 13:21:04

Uchwały Rady Gminy Czarnia z XXV Zwyczajnej Sesji odbytej dnia 27 sierpnia 2010 r.


Dnia 27 sierpnia 2010 r. odbyła się XXV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia na której podjęto uchwały o numerach od 142 do145.

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Uchwała Nr 142.pdf Uchwała Nr XXV/142/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w budżcie gminy Czarnia na rok 2010. 2010-09-09 13:22:36 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 143.pdf Uchwała Nr XXV/143/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie likwidacji rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych. 2010-09-09 13:23:46 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 144.pdf Uchwała Nr XXV/144/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/112/09 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości" dla wsi Czarnia. 2010-09-09 13:25:53 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 145.pdf Uchwała Nr XXV/145/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom , którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach prowadzonych pr 2010-09-09 13:28:12 Kamzelski Grzegorz

Informacje o artykule

Autor: Pyśk Stanisław
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 09.09.2010 12:21
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 4293

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2010-09-08 11:06:58

Uchwały Rady Gminy Czarnia z XXIV Zwyczajnej Sesji odbytej dnia 30 czerwca 2010 r.


Dnia 30 czerwca 2010 r. odbyła się XXIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia na której podjęto uchwały o numerach od 129 do 141. Treść uchwał w załączeniu.

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Uchwała 129.pdf Uchwała Nr XXIV/129/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2010. 2010-09-08 11:08:55 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 130.pdf Uchwała Nr XXIV/130/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania na własność Powiatu Ostrołęckiego nieruchomości zajętych pod drogę powiatową stanowiących mienie komunalne Gminy Czarnia. 2010-09-08 11:10:50 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 131.pdf Uchwała nr XXIV/131/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Czarnia. 2010-09-08 11:13:56 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 132.pdf Uchwała Nr XXIV/132/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze r 2010-09-08 11:16:53 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała 133.pdf Uchwała Nr XXIV/133/10 Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Bandysie. 2010-09-09 13:03:04 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała 134.pdf Uchwała Nr XXIV/134/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Brzozowy Kąt . 2010-09-09 13:04:47 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 135.pdf Uchwała Nr XXIV/135/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Cupel. 2010-09-09 13:06:13 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 136.pdf Uchwała Nr XXIV/136/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Cyk. 2010-09-09 13:07:19 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 137.pdf Uchwała Nr XXIV/137/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Czarnia. 2010-09-09 13:11:13 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 138.pdf Uchwała nr XXIV/138/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Długie. 2010-09-09 13:14:12 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 139.pdf Uchwała Nr XXIV/139/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Michałowo. 2010-09-09 13:15:44 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 140.pdf Uchwała Nr XXIV/140/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Rutkowo . 2010-09-09 13:17:17 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała 141.pdf Uchwała Nr XXIV/141/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Surowe. 2010-09-09 13:18:29 Kamzelski Grzegorz

Informacje o artykule

Autor: Pyśk Stanisław
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 08.09.2010 10:06
Data ostatniej modyfikacji: 09.09.2010 12:00
Liczba wyświetleń: 4296

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Uchwały Rady Gminy Czarnia z XXIV Zwyczajnej Sesji odbytej dnia 30 czerwca 2010 r. 08.09.2010 10:06 Grzegorz Kamzelski
drukuj

2010-09-07 15:09:44

Uchwały Rady Gminy Czarnia z XXIII Zwyczajnej Sesji odbytej dnia 10 maja 2010 r.


Dnia 10 maja 2010 r. odbyła się XXIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia na której podjęto uchwały o numerach od 123 do 128. Treść uchwał w załączeniu.

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Uchwała Nr 123.pdf Uchwała Nr XXIII/123/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2010. 2010-09-07 15:11:27 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 124.pdf Uchwała Nr XXIII/124/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Surowem. 2010-09-07 15:13:49 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 125.pdf Uchwała Nr XXIII/125/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Czarni. 2010-09-07 15:16:18 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 126.pdf Uchwała Nr XXIII/126/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2010 - 2015. 2010-09-07 15:17:57 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 127.pdf Uchwała Nr XXIII/127/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. 2010-09-07 15:20:02 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 128.pdf Uchwała Nr XXIII/128/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 rok samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w czarni. 2010-09-07 15:22:11 Kamzelski Grzegorz

Informacje o artykule

Autor: Pyśk Stanisław
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 07.09.2010 14:09
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 4275

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2010-09-06 13:30:49

Uchwały Rady Gminy Czarnia z XXII Zwyczajnej Sesji odbytej dnia 30 marca 2010 r.


Dnia 30 marca 2010 r odbyła się XXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia na której podjęto uchwały o numerach od 115 do 122. Treść uchwał w załączeniu.

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Uchwała Nr 115.pdf Uchwała Nr XXII/115/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie absolutorium za rok 2009 dla Wójta Gminy Czarnia. 2010-09-06 13:34:32 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 116.pdf Uchwała Nr XXII/116/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Ostrołęckiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Czarnia w 2010 r. 2010-09-06 13:38:53 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 117.pdf Uchwała Nr XXII/117/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2010. 2010-09-06 13:42:38 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 118.pdf Uchwała Nr XXII/118/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiacych fundusz sołecki. 2010-09-06 13:44:17 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 119.pdf Uchwała Nr XXII/119/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy dotyczących projektu statutu sołectwa. 2010-09-06 13:46:04 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 120.pdf Uchwała Nr XXII/120/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czarnia. 2010-09-06 13:47:59 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 121.pdf Uchwała Nr XXII/121/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni. 2010-09-06 13:49:13 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 122.pdf Uchwała Nr XXII/122/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie założenia Publicznego Gimnazjum w Surowem. 2010-09-06 13:50:39 Kamzelski Grzegorz

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 06.09.2010 12:30
Data ostatniej modyfikacji: 07.09.2010 14:28
Liczba wyświetleń: 4222

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Uchwały Rady Gminy Czarnia z XXII Zwyczajnej Sesji odbytej dnia 30 marca 2010 r. 06.09.2010 12:32 Grzegorz Kamzelski
2 Uchwały Rady Gminy z XXII Zwyczajnej Sesji odbytej dnia 30 marca 2010 r. 06.09.2010 12:30 Grzegorz Kamzelski
drukuj

2010-09-06 08:42:18

Uchwały Rady Gminy Czarnia z XXI Zwyczajnej Sesji odbytej dnia 29 grudnia 2009 r.


Dnia 29 grudnia 2009 r odbyła się Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia na której podjęto uchwały o numerach od 107 do 114. Treść uchwał w załączeniu.

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Uchwała Nr 107.pdf Uchwała Nr XXI/107/09 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2009. 2010-09-06 08:44:47 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 108.doc Uchwała Nr XXI/108/09 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czarnia na rok 2010 . 2010-09-06 08:46:35 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 109.pdf Uchwała Nr XXI/109/09 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2010 rok. 2010-09-06 08:48:32 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 110.pdf Uchwała Nr XXI/110/09 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2009 r w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2010 rok. 2010-09-06 08:51:43 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 111.pdf Uchwała Nr XXI/111/09 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku p 2010-09-06 08:54:49 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 112.pdf Uchwała Nr XXI/112/09 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości" dla wsi Czarnia. 2010-09-06 08:57:27 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 113.pdf Uchwała Nr XXI/113/09 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz opróżniania zb 2010-09-06 09:00:20 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 114.pdf Uchwała Nr XXI/114/09 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy i komisji stałych Rady na 2010 r. 2010-09-06 09:02:22 Kamzelski Grzegorz

Informacje o artykule

Autor: Pyśk Stanisław
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 06.09.2010 07:42
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 4184

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2010-09-03 12:54:21

Uchwały Rady Gminy Czarnia z XX Zwyczajnej Sesji odbytej dnia 30 listopada 2009 r.


Dnia 30 listopada 2009 r. odbyła się XX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia na której podjęto uchwały o numerach od 104 do 106. W załączeniu treść uchwał.

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Uchwała Nr 104.pdf Uchwała Nr XX/104/09 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2009. 2010-09-03 12:56:47 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 105.pdf Uchwała Nr XX/105/09 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości. 2010-09-03 12:58:23 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 106.pdf Uchwała Nr XX/106/09 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 2010-09-03 13:00:00 Kamzelski Grzegorz

Informacje o artykule

Autor: Pyśk Stanisław
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 03.09.2010 11:54
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 4146

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2010-09-02 15:42:31

Uchwały Rady Gminy Czarnia z XIX Zwyczajnej Sesji odbytej dnia 23 września 2009 r.


Dnia 23 września 2009 r. odbyła się XIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia na której podjęto uchwały o numerach od 102 do 103 . W załączeniu uchwały.

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Uchwała Nr 102.pdf Uchwała Nr XIX/102/09 Rady Gminy Czarnia z dnia 23 września 2009 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2009. 2010-09-02 15:44:05 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 103.pdf Uchwała Nr XIX/103/09 Rady Gminy Czarnia z dnia 23 września 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. 2010-09-02 15:45:25 Kamzelski Grzegorz

Informacje o artykule

Autor: Pyśk Stanisław
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 02.09.2010 14:42
Data ostatniej modyfikacji: 02.09.2010 14:46
Liczba wyświetleń: 4158

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Uchwał Rady Gminy Czarnia z XIX Zwyczajnej Sesji odbytej dnia 23 września 2009 r. 02.09.2010 14:42 Grzegorz Kamzelski
drukuj

2010-09-02 14:58:15

Uchwały Rady Gminy Czarnia z XVIII Zwyczajnej Sesji odbytej dnia 7 sierpnia 2009 r.


Dnia 7 sierpnia 2009 r. odbyła się XVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia na której podjęto uchwały o numerach od 99 do 101.

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Uchwała 99.pdf Uchwała Nr XVIII/99/09 Rady Gminy Czarnia z dnia 7 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2009. 2010-09-02 14:59:56 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała 100.pdf Uchwała Nr XVIII/100/09 Rady Gminy Czarnia z dnia 7 sierpnia 2009 r. w sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego przekazania na własność Powiatu ostrołęckiego działki położonej w miejscowości Czarnia zajętej pod drogę powiatową stanowiącą mien 2010-09-02 15:01:50 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała 101.pdf Uchwała Nr XVIII/101/09 Rady Gminy Czarnia z dnia 7 sierpnia 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. 2010-09-02 15:04:44 Kamzelski Grzegorz

Informacje o artykule

Autor: Pyśk Stanisław
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 02.09.2010 13:58
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 4158

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2010-09-02 14:33:11

Uchwały Rady Gminy Czarnia z XVII Zwyczajnej Sesji odbytej dnia 22 czerwca 2009 r.


Dnia 22 czerwca 2009 r odbyła się XVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia na której podjęto uchwały o numerach od 90 do 98.

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Uchwała Nr 90.pdf Uchwała Nr XVII/90/09 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2009. 2010-09-02 14:39:59 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 91.pdf Uchwała Nr XVII/91/09 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 2010-09-02 14:41:45 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 92.pdf Uchwała Nr XVII/92/09 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad dobrowolnego udziału w kosztach budowy wodociągów wiejskich na terenie Gminy Czarnia. 2010-09-02 14:43:26 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 93.pdf Uchwała Nr XVII/93/09 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie partycypacji Gminy Czarnia w kosztach budowy " Stacji Segregacji Odpadów Komunalnych Miasta Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego. 2010-09-02 14:45:12 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała 94.pdf Uchwała Nr XVII/94/09 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni. 2010-09-02 14:46:58 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 95.pdf Uchwała Nr XVII/95/2009 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla "in blanko" 2010-09-02 14:48:17 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 96.pdf Uchwała Nr XVII/96/09 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. 2010-09-02 14:50:11 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała 97.pdf Uchwała Nr XVII/97/09 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2008 rok samorzadowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni. 2010-09-02 14:52:38 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała 98.pdf Uchwała Nr XVII/98/09 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez gminę Czarnia projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 2010-09-02 14:54:24 Kamzelski Grzegorz

Informacje o artykule

Autor: Pyśk Stanisław
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 02.09.2010 13:33
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 4183

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2009-04-09 13:54:56

Uchwały Rady Gminy Czarnia z XVI sesji w dniu 3 kwietnia 2009r.


Dnia 3 kwietnia 2009r. odbyła się XVI sesja Rady Gminy Czarnia, na której podjęto uchwały o numerach od 82 do 89.

Uchwały z XVI sesji Rady Gminy znajdują się w załączeniu:

Link do uchwały nr XVI/87/09 w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzania nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przekazywania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Czarnia zamieszczonej w wojewódzkim dzienniku urzędowym: http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2009/98/2754

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik uchwala_XVI_82_2009....pdf Uchwała Nr XVI/82/09 w sprawie absolutorium za rok 2008 dla Wójta Gminy Czarnia. 2009-04-09 15:18:01 Kamzelski Grzegorz
załącznik uchwala_XVI_83_2009....pdf Uchwała Nr XVI/83/09 w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Czarnia i Gminną Bibliotekę Publiczną w Czarni projektów finansowych z Europejskiego Funduszu Społecznego. 2009-04-09 15:19:56 Kamzelski Grzegorz
załącznik uchwala_XVI_84_2009....pdf Uchwała Nr XVI/84/09 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009r. 2009-04-09 15:20:48 Kamzelski Grzegorz
załącznik uchwala_XVI_85_09.pd...pdf Uchwała Nr XVI/85/09 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. 2009-04-09 15:22:19 Kamzelski Grzegorz
załącznik uchwala_XVI_86_09.pd...pdf Uchwała Nr XVI/86/09 w sprawie przystąpienia Gminy Czarnia do projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013. 2009-04-09 15:24:47 Kamzelski Grzegorz
załącznik uchwala_XVI_87_09.pd...pdf Uchwała Nr XVI/87/09 w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnio 2009-04-09 15:28:35 Kamzelski Grzegorz
załącznik uchwala_XVI_88_09.pd...pdf Uchwała Nr XVI/88/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Ostrołęka na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego do gaszenia pożarów lasów. 2009-04-09 15:31:41 Kamzelski Grzegorz
załącznik uchwala_XVI_89_09.pd...pdf Uchwała Nr XVI/89/09 w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarni projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.1. 2009-04-10 10:37:40 Kamzelski Grzegorz

Informacje o artykule

Autor: Stanisław Pyśk
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 09.04.2009 12:54
Data ostatniej modyfikacji: 03.07.2009 12:39
Liczba wyświetleń: 4366

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Uchwały Rady Gminy Czarnia z XVI sesji w dniu 3 kwietnia 2009r. 09.04.2009 12:54 Grzegorz Kamzelski
drukuj

2009-01-08 11:03:44

Uchwały Rady Gminy Czarnia z XV sesji w dniu 29 grudnia 2008r.


Dnia 29 grudnia 2008r. odbyła się XV sesja Rady Gminy Czarnia, na której podjęto uchwały o numerach od 74 do 81.

Uchwały z XV sesji Rady Gminy znajdują się w załączeniu:

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik uchwala_XV_74_08.pdf Uchwała Nr XV/74/08 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2008 rok 2009-01-08 11:06:10 Kamzelski Grzegorz
załącznik uchwala_XV_75_08.pdf Uchwała Nr XV/75/08 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnia na rok 2009. 2009-01-08 11:07:55 Kamzelski Grzegorz
załącznik uchwala_XV_76_08.pdf Uchwała Nr XV/76/08 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę. 2009-01-08 11:09:04 Kamzelski Grzegorz
załącznik uchwala_XV_77_08.pdf Uchwała Nr XV/77/08 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/72/08 Rady Gminy Czarnia z nia 24 listopada 2008r. 2009-01-08 11:10:48 Kamzelski Grzegorz
załącznik uchwala_XV_78_08.pdf Uchwała Nr XV/78/08 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowch na 2009 rok. 2009-01-08 11:12:08 Kamzelski Grzegorz
załącznik uchwala_XV_79_08.pdf Uchwała Nr XV/79/08 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok. 2009-01-08 11:13:22 Kamzelski Grzegorz
załącznik uchwala_XV_80_08.pdf Uchwała Nr XV/80/08 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku pub 2009-01-08 11:19:43 Kamzelski Grzegorz
załącznik uchwala_XV_81_08.pdf Uchwała Nr XV/81/08 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia planu pracy Rady i Gminy i komisji stałych rady na 2009r. 2009-01-08 11:20:48 Kamzelski Grzegorz

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 08.01.2009 10:03
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 4430

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2008-12-24 12:35:06

Uchwały Rady Gminy Czarnia z XIV sesji w dniu 24 listopada 2008r.


Dnia 24 listopada 2008r. odbyła się XIV sesja Rady Gminy Czarnia, na której podjęto uchwały o numerach od 69 do 73.

Uchwały z XIV sesji Rady Gminy znajdują się w załączeniu:

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik uchwalaXIV_69_08.pdf Uchwała Nr XIV/69/08 Rady Gminy Czarnia z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie nabycia działki gruntu. 2008-12-24 12:44:33 Kamzelski Grzegorz
załącznik uchwalaXIV_70_08.pdf Uchwała Nr XIV/70/08 Rady Gminy Czarnia z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2008. 2008-12-24 12:46:07 Kamzelski Grzegorz
załącznik uchwalaXIV_71_08.pdf Uchwała Nr XIV/71/08 Rady Gminy Czarnia z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości. 2008-12-24 12:47:26 Kamzelski Grzegorz
załącznik uchwalaXIV_72_08.pdf Uchwała Nr XIV/72/08 Rady Gminy Czarnia z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. 2008-12-24 12:48:42 Kamzelski Grzegorz
załącznik uchwalaXIV_73_08.pdf Uchwała Nr XIV/73/08 Rady Gminy Czarnia z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Czarnia za udział w szkoleniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym 2008-12-24 12:51:17 Kamzelski Grzegorz

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 24.12.2008 11:35
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 4323

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2008-10-06 11:26:44

Uchwały Rady Gminy Czarnia z XIII sesji w dniu 29 września 2008r.


Dnia 29 września 2008r. odbyła się XIII sesja Rady Gminy Czarnia, na której podjęto uchwały od 63 do 68.

Uchwały z XIII sesji Rady Gminy znajdują się w załączeniu:

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik uchwala_XIII_63_08.p...pdf Uchwała Nr XIII/63/08 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 września 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008r. 2008-10-06 11:49:53 Kamzelski Grzegorz
załącznik uchwala_XIII_64_08.p...pdf Uchwała Nr XIII/64/08 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 września 2008r. w sprawie nabycia działki gruntu. 2008-10-06 11:51:04 Kamzelski Grzegorz
załącznik uchwala_XIII_65_08.p...pdf Uchwała Nr XIII/65/08 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 września 2008r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Bandysie." 2008-10-06 11:53:09 Kamzelski Grzegorz
załącznik uchwala_XIII_66_08.p...pdf Uchwała Nr XIII/66/08 w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy, sposobu rozliczania i kontroli zadań zlecanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku 2008-10-06 11:55:12 Kamzelski Grzegorz
załącznik uchwala_XIII_67_08.p...pdf Uchwała Nr XIII/67/08 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 września 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/35/07 Rady Gminy Czarnia z dnia 21 listopada 2007r. dotyczącej zatwierdzenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Czarnia 2008-10-06 11:57:16 Kamzelski Grzegorz
załącznik uchwala_XIII_68_08.p...pdf Uchwała Nr XIII/68/08 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 września 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Czarnia projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. 2008-10-06 11:58:56 Kamzelski Grzegorz

Informacje o artykule

Autor: Kamila Górska-Kłodzińska
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 06.10.2008 10:26
Data ostatniej modyfikacji: 06.10.2008 10:27
Liczba wyświetleń: 4313

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Uchwały Rady Gminy Czarnia z XIII sesji w dniu 27 czerwca 2008r. 06.10.2008 10:26 Grzegorz Kamzelski
drukuj

2008-07-23 14:13:00

Uchwały Rady Gminy Czarnia z XII sesji w dniu 27 czerwca 2008r.


Dnia 27 czerwca 2008r. odbyła się XII sesja Rady Gminy Czarnia, na której podjęto uchwały od 59 do 62.

Uchwały z XII sesji Rady Gminy znajdują się w załączeniu:

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik uchwala_xii_59_08.pd...pdf Uchwała Nr XII/59/08 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2008r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2008. 2008-07-23 13:54:09
załącznik uchwala_xii_60_08.pd...pdf Uchwała Nr XII/60/08 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2008r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. 2008-07-23 13:55:07
załącznik uchwala_xii_61_08.pd...pdf Uchwała Nr XII/61/08 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2008r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy. 2008-07-23 13:55:52
załącznik uchwala_xii_62_08.pd...pdf Uchwała Nr XII/62/08 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2008r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2007 rok samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni. 2008-07-23 14:12:44

Informacje o artykule

Autor: Kamila Górska-Kłodzińska
Zredagował(a):
Data powstania: 23.07.2008 13:13
Data ostatniej modyfikacji: 06.10.2008 11:00
Liczba wyświetleń: 4390

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Uchwały Rady Gminy Czarnia z XIII sesji w dniu 27 czerwca 2008r. 06.10.2008 10:27 Grzegorz Kamzelski
2 Uchwały Rady Gminy Czarnia z XIII sesji w dniu 27 czerwca 2008r. 06.10.2008 10:24 Grzegorz Kamzelski
3 Uchwały Rady Gminy Czarnia z sesji w dniu 27 czerwca 2008r. 06.10.2008 10:23 Grzegorz Kamzelski
4 Uchwały Rady Gminy Czarnia
23.07.2008 13:15
drukuj

2008-01-09 13:16:18

Uchwała Nr IX/45/07 Rady Gminy Czarnia w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.


Poniżej znajduje się uchwała Nr IX/45/07 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik program_wspolpracy_z...doc 2008-01-09 13:16:03

Informacje o artykule

Autor: Stanisław Pyśk
Zredagował(a):
Data powstania: 09.01.2008 12:16
Data ostatniej modyfikacji: 06.10.2008 11:08
Liczba wyświetleń: 4311

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Uchwała Rady Gminy Czarnia
06.08.2008 10:04
drukuj

2008-01-09 13:11:38

Uchwała Rady Gminy Czarnia


28 grudnia 2007r.
IX/44/07
w sprawie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2008 r


Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik gminny_program_przec...doc 2008-01-09 13:01:58

Informacje o artykule

Autor: Stanisław Pyśk
Zredagował(a):
Data powstania: 09.01.2008 12:11
Data ostatniej modyfikacji: 06.08.2008 10:04
Liczba wyświetleń: 4241

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2008-01-09 12:59:53

Uchwała Rady Gminy Czarnia


28 grudnia 2007r
IX/43/07
w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych


Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik gminny_program_rozwi...doc 2008-01-09 12:59:34

Informacje o artykule

Autor: Stanisław Pyśk
Zredagował(a):
Data powstania: 09.01.2008 11:59
Data ostatniej modyfikacji: 09.01.2008 11:59
Liczba wyświetleń: 4257

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2007-12-06 09:38:32

Uchwała Rady Gminy Czarnia


21 listopada 2007r.
VIII/35/07
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Czarnia w latach 2007-2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 17 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. Nr 64 poz. 593 ze zmianami) uchwala się, co następuje: § 1. Przyjmuje się Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Czarnia w latach 2007-2013 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy /-/ Stanisław Szydlik

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik strategia_rozw_probl...doc 2007-12-06 09:37:43

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 06.12.2007 08:38
Data ostatniej modyfikacji: 06.12.2007 08:38
Liczba wyświetleń: 4239

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2006-06-29 15:42:41

U C H W A Ł A


z dnia 26 kwietnia 2006 r.
Nr XXIV/118/06
w sprawie planu gospodarki odpadami.

U C H W A Ł A Nr XXIV/118/06 Rady Gminy w Czarni z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie planu gospodarki odpadami. Na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw ( Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje: § 1. Uchwala się „ Plan gospodarki odpadami dla Gminy Czarnia do 2011 r. ” stanowiący załącznik do uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Szydlik

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik pgo-czarnia-p.doc 2007-08-02 14:22:28

Informacje o artykule

Autor: Stanisław Pyśk
Zredagował(a):
Data powstania: 29.06.2006 14:42
Data ostatniej modyfikacji: 29.06.2006 14:42
Liczba wyświetleń: 4244

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2006-06-21 15:49:56

Rady Gminy w Czarni


z dnia 26 kwietnia 2006 r.
Uchwała Nr XXIV/117/06
w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2006 rok


Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik uchwala_nr_xxiv_26-0...doc 2006-06-21 15:48:27

Informacje o artykule

Autor: Stanisław Pyśk
Zredagował(a):
Data powstania: 21.06.2006 14:49
Data ostatniej modyfikacji: 21.06.2006 14:49
Liczba wyświetleń: 4282

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2006-06-21 13:04:22

Rady Gminy w Czarni


z dnia 15 marca 2006 r.
U C H W A Ł A Nr XXIII/115/06
w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w zakresie dożywiania.


Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik uchwaly_z_marca_2006...doc 2006-06-21 13:05:12

Informacje o artykule

Autor: Stanisław Pyśk
Zredagował(a):
Data powstania: 21.06.2006 12:04
Data ostatniej modyfikacji: 21.06.2006 12:04
Liczba wyświetleń: 4308

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2006-06-21 12:59:28

Rady Gminy w Czarni


z dnia 15 marca 2006 r.
Uchwała Nr XXIII/110/06
w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2006 rok


Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik uchwala_nr_xxiii_110...doc 2006-06-21 12:59:12

Informacje o artykule

Autor: Stanisław Pyśk
Zredagował(a):
Data powstania: 21.06.2006 11:59
Data ostatniej modyfikacji: 21.06.2006 11:59
Liczba wyświetleń: 4295

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2006-06-21 12:54:39

Uchwała Rady Gminy w Czarni


15 marca 2006 r
XXIII/114/06
w sprawie ustalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik uchwala_-_program_ws...doc 2006-06-21 12:54:22

Informacje o artykule

Autor: Stanisław Pyśk
Zredagował(a):
Data powstania: 21.06.2006 11:54
Data ostatniej modyfikacji: 21.06.2006 11:54
Liczba wyświetleń: 4295

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2006-06-21 12:37:36

Uchwała Rady Gminy w Czarni


15 marca 2006 r
XXIII/112/06
w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej


Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik uchwala_-_oplata_tar...doc 2006-06-21 12:37:15

Informacje o artykule

Autor: Stanisław Pyśk
Zredagował(a):
Data powstania: 21.06.2006 11:37
Data ostatniej modyfikacji: 21.06.2006 11:37
Liczba wyświetleń: 4269

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2006-06-21 12:36:55

Uchwała Rady Gminy w Czarni


15 marca 2006 r
XXIII/111/06
w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za niektóre czynności urzędowe w Gminie Czarnia


Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik uchwala_-_oplata_adm...doc 2006-06-21 12:32:13

Informacje o artykule

Autor: Stanisław Pyśk
Zredagował(a):
Data powstania: 21.06.2006 11:36
Data ostatniej modyfikacji: 21.06.2006 11:36
Liczba wyświetleń: 4314

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2006-06-21 12:26:02

Uchwała Rady Gminy w Czarni


15 marca 2006r
XXIII/113/06
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 rok


Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik uchwala_-_gppn.doc 2006-06-21 12:25:19
załącznik gminny_program_przec...doc 2006-06-21 12:25:40

Informacje o artykule

Autor: Stanisław Pyśk
Zredagował(a):
Data powstania: 21.06.2006 11:26
Data ostatniej modyfikacji: 21.06.2006 11:26
Liczba wyświetleń: 4222

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2004-05-18 13:40:03

Uchwała


27 kwietnia 2004r
XI/55/04
w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO I. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO. Plan rozwoju lokalnego obejmuje teren gminy Czarnia i okres realizacji na lata 2004 – 2006 oraz kierunki realizacji planu rozwoju na lata 2007 – 2013. II. Aktualna sytuacja SPOŁECZNO GOSPODARCZA NA OBSZARZE OBJĘTYM WDRAŻANIEM PLANU. 1. Położenie, powierzchnia, ludność. Gmina Czarnia położona jest w północno – zachodniej części powiatu ostrołęckiego w odległości 52 km od Ostrołęki. Zajmuje powierzchnię 9.253 ha, w tym lasy zajmują 3.625 ha tj. 39,18% całości powierzchni gminy. Struktura użytków rolnych w gminie przedstawia się następująco: grunty orne - 2.581 ha sady - 9 ha łąki trwałe - 1.474 ha pastwiska trwałe - 1.211 ha ------------------------------------- Razem: 5.275 ha Pozostałe grunty ( tereny zabudowane, drogi, gruntu pod wodami i nieużytki ) zajmują 353 ha. Największe kompleksy leśne znajdują się w północno – zachodniej i wschodniej części gminy. Z pośród całości lasów na terenie gminy 75,2%, to lasy stanowiące własność Skarbu Państwa, w których gospodarka leśna prowadzona jest w sposób Prawidłowy zmierzający do zwiększenia biologicznej odporności drzewostanu. Lasy prywatne występują na ogół w znacznym rozproszeniu i prowadzona w nich gospodarka leśna nie zawsze jest racjonalna. Warunki glebowe i wodne powodują, że najczęstszym typem siedliskowym lasu są siedliska borowe, w których dominuje sosna z domieszką świerka i brzozy. Podszyt jest ubogi i słabo zróżnicowany, stworzony głównie z jałowca i kruszyny. Występujące na terenie gminy gleby to gleby piaszczyste charakteryzujące się dużą przepuszczalnością o niskiej przydatności rolniczej. Gleby klasy IV stanowią 9,7% całości użytków rolnych, klasy V – 39,1%, klasy VI – 51,2%. Wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej wg JUNG Puławy wynosi dla gminy 40,6 pkt ( średnia dla kraju 66,6 pkt ). Niska jakość bonitacyjna gleb decyduje o strukturze zasiewów; głównymi roślinami uprawianymi na terenie gminy są; żyto ok. 60% całości zasiewów, owies 8,5%, ziemniaki 16,6% , rośliny pastewne 7,8%, pozostałe uprawy 4,1%, pozostałe grunty ok. 3% to odłogi i ugory. Na terenie gminy Czarnia zamieszkuje 2.674 osoby ( wg NSP z 2002 r. ), w tym 1400 mężczyzn i 1274 kobiety. Wskaźnik zaludnienia kształtuje się na poziomie 29 osób / km2 , przy średniej powiatowej wynoszącej 96 osób/ km 2 i wojewódzkiej wynoszącej 143 osoby/ km2. W granicach administracyjnych gminy znajduje się 9 wsi sołeckich. Liczba mieszkańców w poszczególnych wioskach wynosi; 1. Bandysie - 384 2. Brzozowy Kąt - 166 3. Cupel - 53 4. Cyk - 205 5. Czarnia - 476 6. Długie - 283 7. Michałowo - 49 8. Rutkowo - 127 9. Surowe - 931 Zabudowa mieszkaniowa i rolnicza na terenie gminy pod względem przestrzennym nie posiada poza miejscowością gminną wytworzonych układów urbanistycznych. Około 90% zabudowy to rozproszone układy kolonijne z nielicznymi skupiskami zwartych układów ulicowych obejmujących w skali gminy około 10% zabudowy. Struktura przestrzenna gminy trudna jest do obsłużenia sieciami infrastruktury i komunikacji, praktycznie niemożliwe jest uzbrojenie całej zabudowy w sieć wodociągową, kanalizacyjną i gazową. 2. Środowisko przyrodnicze. Teren gminy Czarnia należy do obszarów bez większych źródeł zanieczyszczenia środowiska. Do źródeł zanieczyszczenia środowiska można zaliczyć pojedynczo występujące większe obiekty usługowe, hodowlane, zabudowę zagrodową i procesy chemizacji rolnictwa. Nie rozwiązana gospodarka ściekowa w zakresie ścieków socjalno – bytowych na terenie gminy stanowi problem zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych. Na terenie gminy brak jest komunalnej oczyszczalni ścieków. W znacznym stopniu wody są zagrożone przez niewłaściwe gromadzenie i zagospodarowanie nawozów organicznych tj. gnojowicy i obornika. W ramach „ Programu ograniczania zanieczyszczeń środowiska składnikami nawozowymi z produkcji zwierzęcej w województwie mazowieckim ”w gminie zrealizowano 32 inwestycje obejmujące płyty gnojowe i zbiorniki na gnojówkę. Inwestycje te będą realizowane również w okresie najbliższych lat. Do punktowych obiektów stwarzających możliwość zagrożenia stanu środowiska należy zaliczyć również nielegalne składowiska odpadów, stację paliw w Surowem i nieprawidłowe niekiedy magazynowanie nawozów mineralnych. Na terenie gminy nie ma zakładów przemysłowych oraz innych przedsięwzięć, które ujemnie oddziaływałyby na środowisko dlatego też nie istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia awarii, która byłaby zagrożeniem dla środowiska. Teren gminy Czarnia znajduje się na obszarze wyróżniającym się znaczną naturalnością środowiska i krajobrazu. W całości znajduje się w systemie obszarów o najwyższych wartościach przyrodniczych o znaczeniu krajowym i międzynarodowym. O wartościach przyrodniczych terenu decydują głównie doliny rzek i obszary leśne. Najwyższymi walorami przyrodniczymi w skali gminy charakteryzuje się dolina rzeki Omulew. Dla doliny Omulwi wykonano ekspertyzę pt. „ Studium zagospodarowania obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Omulwi z wnioskami do kompleksowej realizacji w województwie ostrołęckim ”. W raporcie końcowym Studium stwierdzono, iż w celu ochrony walorów przyrodniczych, należy dolinę rzeki wyłączyć z lokalizowania dużych ferm hodowlanych i pozostawić łąki i pastwiska w rolniczym użytkowaniu. Ze względu na wysoką wartość przyrodniczą i krajobrazową, obszary położone w dolinie Omulwi wraz z kompleksami leśnymi w strukturze planu zagospodarowania województwa mazowieckiego, gmina Czarnia znajduje się w obszarze wskazanym do poprawy warunków funkcjonowania środowiska przyrodniczego poprzez: - wzmocnienie ochrony unikatowych dolin rzecznych i ich otoczenia, - zapewnienie ciągłości powiązań przyrodniczych, - włączenie do europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000 obszarów o najwyższych walorach przyrodniczych. Obszary i obiekty o dużych wartościach przyrodniczych charakterystyczne dla Puszczy Kurpiowskiej, zostały objęte prawną formą ochrony przyrody. Są to rezerwaty przyrody; Czarnia i Surowe, pomniki przyrody; dąb k/ Leśniczówki w Czarni, 4 sosny bartne ( wiek ok. 150 lat ), sosna zwyczajna w leśnictwie Czarnia o wysokości 28 m i obwodzie 250 cm na wysokości 1,3 m i lasy ochronne o łącznej powierzchni 1066,01 ha. 3. Infrastruktura techniczna. 3. 1. Elektroenergetyka. Dostawa energii elektrycznej na terenie gminy Czarnia odbywa się za pośrednictwem napowietrznych sieci energetycznych średniego i niskiego napięcia zasilanych z Rejonowego Punktu Zasilania o parametrach technicznych 110/15 kV znajdującego się poza terenem gminy tj. w Myszyńcu i Chorzelach. Stan techniczny linii SN jest zróżnicowany. Większość istniejących stacji transformatorowych to stacje typu napowietrznego, które charakteryzują się małą mocą zainstalowanej jednostki transformatorowej. Część z nich wymieniono w latach ubiegłych na nowe. Nadal jednak istnieje potrzeba dalszej modernizacji sieci, polegającej na wymianie stacji transformatorowych na jednostki o większej mocy oraz rozbudowie istniejących linii n.n. Działania i nakłady inwestycyjne Rejonu Energetycznego ograniczać się będą do utrzymania ciągłości dostaw energii oraz konserwacji istniejących linii energetycznych. Podstawowymi działaniami w najbliższych latach zatem będą dostawa energii do istniejących odbiorców oraz przyłączenie do istniejącej sieci nowych odbiorców zgodnie z warunkami technicznymi i obowiązującymi normatywami. 3. 2. Zaopatrzenie w wodę. Na terenie gminy brak jest wodociągów zbiorowych. Z pośród istniejących w gminie 563 mieszkań wodociągi zagrodowe posiada 339 mieszkań, pozostałe gospodarstwa domowe posiadają studnie kopane o średniej głębokości 6 – 8 m. Studnie te wykonane są z kręgów betonowych, które charakteryzują się niskim stopniem szczelności. Woda pozyskiwana z tych studni często nie odpowiada wymogom jakie stawia się wodzie przeznaczonej do picia oraz do celów gospodarczych. Własne ujęcia wodociągowe posiadają wszystkie szkoły na terenie gminy oraz instytucje i jednostki prowadzące działalność gospodarczą. 3. 3. Odprowadzenie ścieków. Na terenie gminy występuje jedynie lokalna sieć kanalizacji sanitarnej oraz mała oczyszczalnia ścieków typu „ Bioblok ” o przepustowości 35 m2 na dobę, która zlokalizowana jest w miejscowości Czarnia na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego. Pozostałe miejscowości gminy nie posiadają kanalizacji sanitarnej i urządzeń do oczyszczania ścieków. Nieczystości bytowe i gospodarcze gromadzone są głównie w zbiornikach do czasowego magazynowania ścieków. 3. 4. Usuwanie odpadów. Gmina nie posiada własnego składowiska odpadów komunalnych. Odpady z terenu gminy wywożone są na składowiska zlokalizowane na terenie innych gmin. Aktualnie na terenie gminy prowadzona jest selektywna zbiórka szkła, które gromadzone jest w specjalnych zbiornikach i odstarczane przez specjalistyczną firmę do huty szkła. 3. 5. Ciepłownictwo. Na terenie gminy brak jest centralnego systemu grzewczego, który obsługiwałby poszczególne miejscowości gminy. Mieszkańcy gminy zaspokajają potrzeby w zakresie ogrzewania mieszkań z własnych źródeł zaopatrzenia w ciepło. Odbywa się to za pośrednictwem indywidualnych kotłowni opalanych głównie drewnem i w mniejszym stopniu węglem. 3. 6. Telekomunikacja. Usługi telekomunikacyjne dla abonentów na terenie gminy świadczone są głównie przez Telekomunikację Polską S.A. W gminie funkcjonuje również stacja bazowa telefonii komórkowej. Obszar gminy obsługiwany jest przez cyfrową centralę telefoniczną zlokalizowaną w miejscowości Czarnia. Przez teren gminy przebiega również kabel światłowodowy, który podłączony jest z systemem istniejących central telefonicznych. Łączność telefoniczna na terenie gminy odbywa się przez napowietrzne linie telefoniczne ( B. Kąt, Cyk, cześć wsi Czarnia ), miedziane kable telefoniczne ( wieś Surowe ) oraz przy wykorzystaniu łączy radiowych typu SRDA w miejscowościach o rozproszonej zabudowie. 3. 7. Drogownictwo. Podstawą sieci drogowej gminy jest droga wojewódzka Nr 614 Chorzele – Krukowo – Myszyniec oraz drogi powiatowe. 3.7.1. Droga wojewódzka Nr 614 na terenie gminy Czarnia ma długość 12,325 km i przebiega przez środek gminy dzieląc ją symetrycznie na dwie części. Droga ta posiada nawierzchnię asfaltową, stan nawierzchni jest dobry. 3.7.2. Drogi powiatowe. Na terenie gminy jest 8 dróg powiatowych o łącznej długości 41,899 km. Drogi te posiadają na długości 19,482 km nawierzchnię asfaltową, na długości 21,007 km nawierzchnię żwirową i na długości 1,500 km nawierzchnię gruntową. Do kategorii dróg powiatowych należą następujące drogi: - Czarnia – Cyk – Pełty o długości 3,675 km - Czarnia – Białusny Lasek o długości 3,300 km - Czarnia – Cupel o długości 6,050 km - Czarnia – Surowe o długości 9,422 km - Surowe – Długie – Bandysie o długości 7,786 km - Czarnia – Bandysie o długości 5,460 km - Rutkowo – Lesiny Wielkie o długości 3,066 km - Bandysie – Zawady o długości 3,140 km 3.7.3. Drogi gminne. Drogi gminne stanowią uzupełniającą sieć dróg na terenie gminy. Stanowią one Drogi dojazdowe do drogi wojewódzkiej i dróg powiatowych. Do kategorii dróg gminnych zaliczonych na terenie gminy jest 9 dróg o łącznej długości 28,123 km, z tego nawierzchnię żwirową posiada 16,995 km i nawierzchnię gruntową 11,128 km. Do kategorii dróg gminnych zaliczone są następujące drogi: - Cupel – Michałowo – Surowe o długości 6,915 km - Bandysie „ Korzenie ” o długości 2,512 km - Czarnia – Charcibałda o długości 2,745 km - Bandysie – Podgórze o długości 0,605 km - Brzozowy Kąt – Pełty o długości 1,950 km - Długie ( k/zlewni mleka ) o długości 4,326 km - Surowe „ Zajęczy Kąt ” o długości 1,050 km - Cyk – Księży Lasek o długości 2,520 km - Surowe „ Brotki ”- Cupel o długości 5,500 km. Ponadto na terenie gminy jest 110,590 km dróg transportu rolnego, które stanowią drogi dojazdowe dla rolników do swoich gospodarstw oraz do gruntów rolnych i lasów. Drogi te w zdecydowanej większości posiadają nawierzchnię gruntową. Stan dróg o nawierzchni żwirowej i gruntowej na terenie gminy jest zły. Drogi te w wielu przypadkach nie spełniają wymagań wynikających z natężenia ruchu i obciążenia poruszających się po nich pojazdów, wymagają pilnie poprawy stanu ich nawierzchni. 4. Wartości kulturowe. Gmina Czarnia położona jest w Regionie Etnograficznym Kurpiowskim – Kurpie północne ( Kurpie Puszczy Zielonej ). Region ten zachował do dziś odrębność kulturową a nawet gwarową. Na terenie gminy wg danych prowadzonych przez służby Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ochronie prawnej podlegają następujące obiekty: 1. Wpisane do rejestru zabytków: w miejscowości Czarnia: - kościół parafialny p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP, murowany, neogotycki z 1904 r., - cmentarz parafialny rzymsko – katolicki. 2. Wpisane do ewidencji zabytków: w miejscowości Czarnia: - dom Nr 10, drewniany z ok. 1900 r., - dom Nr 13, drewniany z początku XX wieku, - dom Nr 17, drewniany z początku XX wieku, w miejscowości Brzozowy Kąt: - chlew w zagrodzie nr 29 z początku XX wieku, w miejscowości Cupel: - dom Nr 6, drewniany z końca XIX wieku, - dom Nr 7, drewniany z początku XX wieku, - dom Nr 9, drewniany z początku XX wieku. 5. Infrastruktura społeczna i obsługa ludności. 5. 1. Mieszkalnictwo. Na terenie gminy Czarnia dominuje zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna. Zasoby mieszkaniowe wg danych Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 r. wynosiły 563 mieszkania o łącznej powierzchni użytkowej 50.294 m2. Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania wynosiła 89,5 m2, przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkańca na 1 osobę wynosiła 19,0 m2, przeciętna liczba osób w 1 mieszkaniu wyniosła 4,74. Z danych NSP wynika, że 338 mieszkań w gminie posiada lokalny wodociąg, 289 mieszkań posiada łazienkę i ubikację w domu oraz 156 mieszkań wyposażone jest w centralne ogrzewanie. Warunki mieszkaniowe w gminie są zbliżone do warunków występujących w powiecie ostrołęckim i gorsze od średnich w województwie mazowieckim. Analiza stanu zabudowy mieszkaniowej w gminie potwierdza, iż część mieszkańców gminy mieszka w trudnych warunkach mieszkaniowych a rozproszona zabudowa stanowi problem w zaopatrzeniu budynków w infrastrukturę techniczna i społeczną. 5. 2. Oświata i wychowanie. Na terenie gminy funkcjonują 4 szkoły podstawowe oraz Publiczne Gimnazjum Czarni. Łączna ilość uczniów we wszystkich szkołach w roku szkolnym 2003/2004 wynosi 390. Ilość uczniów w poszczególnych szkołach wynosi: Szkoła Podstawowa w Bandysiach - 19 Szkoła Podstawowa w Czarni - 127 Szkoła Podstawowa w Długiem - 18 Szkoła Podstawowa w Surowem - 99 Publiczne Gimnazjum w Czarni - 127. Przy wszystkich szkołach podstawowych funkcjonują oddziały przedszkolne z łączną ilością 41 dzieci w roku szkolnym 2003/2004. Wszystkie szkoły podstawowe mają zapewnioną niezbędną bazę lokalową do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Brak jest natomiast przy nich poza Szkołą Podstawową w Czarni ( posiada salę gimnastyczną o wymiarach 7 x 12 m ) sal gimnastycznych. Niewystarczającą bazę dydaktyczną posiada Publiczne Gimnazjum w Czarni, dlatego też jeden oddział tego Gimnazjum mieści się w Szkole Podstawowej w Surowem. W Czarni 2 klasy Gimnazjum mieszczą się w budynku remizo – świetlicy, gdzie jest bardzo ciasno i pomieszczenia nie są przystosowane do prowadzenia nauki, oraz 1 klasa Gimnazjum mieści się w Szkole Podstawowej w Czarni. W związku z bardzo małą ilością uczniów w szkołach podstawowych w Długiem i Bandysiach szkoły te w najbliższych latach zostaną zlikwidowane a młodzież z tych wiosek będzie dowożona z Długiego do szkoły w Surowem, natomiast z Bandyś do szkoły podstawowej w Czarni. 5. 3. Ochrona zdrowia. Na terenie gminy zlokalizowany jest ośrodek zdrowia, gdzie przyjmuje pacjentów 1 lekarz, 3 pielęgniarki i lekarz stomatolog. Obsada ta jest wystarczająca do zapewnienia podstawowej opieki zdrowotnej dla mieszkańców gminy. W zakresie lecznictwa zamkniętego i specjalistycznego mieszkańcy gminy obsługiwani są przez szpital i przychodnie specjalistyczne w Ostrołęce. 5. 4. Kultura i sport. Na terenie gminy jest jedna biblioteka publiczna, która zlokalizowana jest w miejscowości Czarnia. Biblioteka ta posiada punkt filialny we wsi Surowe. Boiska sportowe znajdują się tylko przy szkołach podstawowych, są to boiska gruntowe, nie w pełni przystosowane do uprawiania sportu. 5. 5. Usługi. Na terenie gminy jest 13 sklepów spożywczo – przemysłowych oraz 1 sklep z artykułami do produkcji rolnej. Sklepy zlokalizowane są w następujących miejscowościach: Czarnia, Cyk, Bandysie, Długie i Surowe. Funkcje w zakresie administracji publicznej i obsługi finansowej skoncentrowane są w Czarni, są to: - Urząd Gminy, - Punkt Obsługi Klientów Banku Spółdzielczego w Myszyńcu. Ponadto na terenie gminy znajdują się 4 Ochotnicze Straże Pożarne we wsiach: Bandysie, Brzozowy Kąt, Cyk i Czarnia. OSP Bandysie obecnie nie posiada remizy, sprzęt który posiada przechowywany jest w prywatnym pomieszczeniu u Naczelnika OSP. Na terenie gminy funkcjonuje Urząd Pocztowy w Czarni, który obsługuje mieszkańców całej gminy. Na terenie gminy zarejestrowanych jest 85 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą z tego najwięcej, bo 21 w zakresie wykonywania robót budowlanych, 18 w zakresie handlu obwoźnego. Liczba istniejących podmiotów wykazuje tendencje wzrostowe. W okresie od 1995 r. do 2003 roku przybyło 26 nowych podmiotów. Średnio na 1000 mieszkańców przypada 32 podmioty gospodarcze ( w powiecie ostrołęckim 43 podmioty, w woj. mazowieckim 229 ). 6. Gospodarka. Na terenie gminy nie ma żadnych zakładów przemysłowych. Dlatego też głównym źródłem utrzymania mieszkańców jest rolnictwo, które ze względu na słabą jakość gleb jest mało wydajne i przynosi niewielką opłacalność. Głównymi roślinami uprawianymi w gminie są żyto, owies i ziemniaki. Z uwagi na niską jakość gleb nie uprawia się w ogóle roślin przemysłowych. W strukturze użytków rolnych 51,0% zajmują trwałe łąki i pastwiska, co stwarza naturalne warunki do chowu bydła mlecznego i bydła rzeźnego. Obsada bydła na 100 ha użytków rolnych w gminie wynosi 77,2 szt. ( średnia krajowa 32,7 szt. ), zaś trzody chlewnej wynosi 29 szt. na 100 ha gruntów ornych ( średnia krajowa 142,6 szt. ). Właścicielami gruntów uprawnych są wyłącznie rolnicy, prowadzący 510 indywidualnych gospodarstw rolnych. Przeciętna powierzchnia gospodarstwa rolnego w gminie wynosi 13,62 ha, w tym użytków rolnych 11,78 ha ( w powiecie ostrołęckim 10,3 ha, w województwie mazowieckim 6,1 ha ). 7. Sfera społeczna. 7. 1. Sytuacja demograficzna i społeczna. Według danych Narodowego Spisu Powszechnego w 2002 r. gminę zamieszkiwało 2.674 osób z tego 1400 mężczyzn i 1274 kobiet. Analiza liczby mieszkańców gminy od 1980 r. wykazuje stałą tendencję spadkową. Systematycznie obniża się współczynnik przyrostu naturalnego, chociaż w dalszym ciągu jest on wyższy od średniego przyrostu w powiecie ostrołęckim i w województwie mazowieckim. W roku 2002 przyrost naturalny w gminie wynosił 7,03 na 1000 ludności. Gmina charakteryzuje się ujemnym saldem migracji ludności, które w roku 1995 wynosiło - -29 osób, w roku 2002 - -14 osób. Wśród osób w wieku produkcyjnym dominują mężczyźni, natomiast w grupie wieku przed i poprodukcyjnego kobiety. Strukturę ludności wg wieku mającą istotne znaczenie na kształtowanie się struktur społeczno – ekonomicznych obrazuje poniższe zestawienie Wyszczególnienie Mężczyźni Kobiety Razem % Ludność ogółem Wiek przedprodukcyjny 0 – 6 lat 7 – 14 lat 15 – 17 lat Wiek produkcyjny mobilny 18 – 44 lat Wiek produkcyjny nie mobilny 45 – 64 mężczyźni 45 – 59 kobiety Wiek poprodukcyjny 65 – więcej mężczyźni 60 i więcej kobiety 1400 147 217 68 581 220 - 167 - 1274 135 183 66 416 - 158 - 316 2.674 282 400 134 997 220 158 167 316 100 10,55 14,96 5,01 37,28 8,23 5,91 6,24 11,82 Bezrobocie. Według danych z Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce na 31 grudnia 2003 r. zarejestrowanych z gminy Czarnia było 261 osób bezrobotnych, w tym 117 kobiet. Stale wzrasta liczba osób trwale bezrobotnych – bez prawa do zasiłku. W grudniu 2003 r. grupa ta stanowiła 88% ogółu bezrobotnych. W obecnej sytuacji podstawowymi problemami demograficznymi, wpływającymi na sytuację gospodarczą gminy są: - odpływ ludności do miast ( głównie ludzi młodych i wykształconych ), - zaburzona struktura ludności z powodu nadwyżki mężczyzn nad kobietami, - wysokie bezrobocie ( duża ilość bezrobotnych bez prawa do zasiłku ), - ubożenie ludności ( wzrasta liczba osób korzystających z pomocy społecznej ). Wykształcenie. Liczba ludności w zależności od poziomu wykształcenia przedstawia się następująco: - wykształcenie wyższe posiada - 56 osób, - policealne - 10 osób, - średnie - 158 osób, - zasadnicze zawodowe - 489 osób, - podstawowe ukończone - 1045 osób, - podstawowe nieukończone - 319 osób. III. ZADANIA POLEGAJĄCE NA POPRAWIE SYTUACJI NA TERENIE GMINY. W zakresie rolnictwa – utrzymanie i rozwój funkcji rolniczej. Biorąc pod uwagę istniejące uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne wpływające na możliwość rozwoju gminy rolnictwo pozostanie podstawowym sektorem gospodarki gminy. Jako funkcję uzupełniającą rozwoju zakłada się rozwój agroturystyki. Z tych funkcji wynikają następujące kierunki działań: - ochrona gruntów rolnych, - powiększanie areału gospodarstw, - utrzymanie i rozwój produkcji roślinnej i zwierzęcej, z dążeniem do specjalizacji gospodarstw rolnych i wytwarzania żywności ekologicznej, - zalesianie gleb najsłabszych mało przydatnych dla rolnictwa, - wdrażanie ekologicznych form produkcji rolnej, w tym programów rolnośrodowiskowych, - rozwój i promowanie agroturystyki, - pomoc w tworzeniu i funkcjonowaniu grup producenckich, - tworzenie warunków dla rozwoju małej przedsiębiorczości między innymi poprzez wyznaczenie terenów na cele działalności produkcyjnej. W zakresie leśnictwa – utrzymanie i rozwój funkcji leśnej. Główne kierunki działań: - ochrona gruntów leśnych, - zachowanie zwartych kompleksów leśnych, stanowiących istotny element lokalnego ekosystemu, - dolesianie luk, enklaw i półenklaw leśnych, wzrost turystyczno - rekreacyjnej funkcji lasów, - stwarzanie pozarolniczych źródeł dochodów związanych z pielęgnacją lasów a w dalszej perspektywie z przerobem pozyskiwanego drewna i runa leśnego, - tworzenie warunków dla rozwoju działalności w zakresie przeróbki drewna. W zakresie drogownictwa. Główne kierunki działań: - nie dopuszczanie do degradacji istniejących dróg o nawierzchni bitumicznej, - modernizacja dróg o nawierzchni gruntowej poprzez ich utwardzenie żwirem, - przebudowę najważniejszych dróg gminnych poprzez wykonanie na nich nawierzchni asfaltowej, - docelowo wykonanie na wszystkich drogach gminnych nawierzchni asfaltowej. W zakresie ochrony środowiska. Pogodzenie interesów pomiędzy koniecznością ochrony zasobów przyrodniczych gminy a ich gospodarczym wykorzystaniem wymaga szczególnego podejścia do spraw ochrony środowiska. Głównymi kierunkami działań w tym zakresie będą: - poprawa sytuacji w zakresie odprowadzania ścieków bytowo - gospodarczych poprzez budowę oczyszczalni ścieków i zebranie w systemy kanalizacyjne ścieków z większych miejscowości o zwartej zabudowie, - preferowanie uzupełnienia zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej przydomowymi oczyszczalniami ścieków oraz szczelnymi zbiornikami ścieków, przy założeniu ich wywozu do punktu zlewnego przy oczyszczalni, - porządkowanie gospodarki odchodami zwierzęcymi poprzez budowę płyt gnojowych i zbiorników na gnojowicę, - prowadzenie gospodarki odpadami na terenie gminy zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami, - wprowadzenie segregacji odpadów. W zakresie zaopatrzenia w wodę. Zasadniczym celem działań w zakresie poprawy funkcjonowania gospodarki i zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę będzie podjęcie starań w zakresie realizacji zbiorczych systemów wodociągowych w pierwszej kolejności we wsiach o zwartej zabudowie i największej liczbie mieszkańców. Docelowo system zaopatrzenia w wodę winien zapewnić mieszkańcom gminy odpowiednie dostawy wody pitnej o wymaganej jakości oraz na potrzeby gospodarcze i cele przeciwpożarowe. Głównym celem działań w tym zakresie będzie: - opracowanie programu zwodociągowania gminy, - zapewnienie niezbędnej ochrony ujęć wodnych przez wyznaczenie stref ochronnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, - zbiorowym zaopatrzeniem w wodę objęte zostaną wszystkie miejscowości o zwartej zabudowie, - w zabudowie rozproszonej i nowopowstającej w oddaleniu od terenów zurbanizowanych rozbudowa sieci wodociągowych następować będzie poprzez realizację indywidualnych ujęć. W zakresie oświaty. Jedną z przyczyn ograniczających rozwój gminy jest niedostateczny poziom wykształcenia mieszkańców, który jest znacznie niższy od przeciętnego w miastach. Nie pozwala on na szersze rozwinięcie działalności gospodarczej pozarolniczej, która w warunkach braku zakładów pracy, mogłaby stanowić alternatywę dla pracy w rolnictwie. Stan kwalifikacji mieszkańców gminy stanowi jedną z ważniejszych barier przezwyciężenia bezrobocia i ożywienia gospodarczego. Dlatego też jednym z ważniejszych działań będzie podejmowanie działań zmierzających do: - poprawy istniejącej bazy dydaktycznej poprzez budowę budynku Gimnazjum w Czarni, - przeprowadzenie remontów Szkół Podstawowych w Czarni i Surowem, - uzupełnianie wyposażenia szkół w pomoce naukowe. W zakresie turystyki i rekreacji. Gmina Czarnia położona jest na terenie dawnej Kurpiowskiej Puszczy Zielonej. Jedną trzecią powierzchni gminy stanowią lasy obfitujące w grzyby, jagody i zioła. Naturalne zasoby wodne stanowią rzeka Omulew i Trybówka. Atrakcja turystyczną gminy są dwa rezerwaty przyrody – „ Czarnia ” i „ Surowe ”, w których chroni się zachowane fragmenty boru świeżego naturalnego pochodzenia, charakterystycznego dla dawnej Puszczy Kurpiowskiej. W rezerwacie Czarnia zachowały się ok. 200 letnie okazy sosen – barci. Wytyczono tu szlak turystyczny „ Barci Kurpiowskich ”. Aktualnie w gminie funkcjonuje 6 gospodarstw agroturystycznych, które są zlokalizowane we wsiach; Bandysie, Czarnia, Długie i Surowe. Jedną z funkcji jaką może spełniać gmina, ze względu na swoje walory, jest funkcja wypoczynku, rekreacji i naturalnej odnowy biologicznej organizmu, poprzez przebywanie w naturalnym, zdrowym środowisku przyrodniczym. Główne kierunki działań: - ochrona walorów przyrodniczych doliny rzeki Omulew, - zapobieganie degradacji i dewastacji terenów cennych przyrodniczo, - prowadzenie działań mających na celu zwiększenie stopnia lesistości poprzez zalesianie nieużytków i gleb słabych nieprzydatnych do wykorzystania rolniczego, - ograniczanie zmiany przeznaczenia istniejących powierzchni leśnych na inne cele, - zwiększenie ilości gospodarstw zajmujących się agroturystyką i tworzenie bazy rekreacyjnej. IV. REALIZACJA ZADAŃ I PROJEKTÓW. 1. Planowane projekty i zadania inwestycyjne w okresie 2004 – 2006. Lp. Nazwa planowanego zadania inwestycyjnego Przewidywany czas realizacji Oczekiwane rezultaty Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu Przewidywane nakłady do poniesienia PLN 1. Przebudowa drogi gminnej we wsi Surowe „ Zajęczy Kąt ” II – III kwartał2004 r. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze o długości 1,09 km, szerokość jezdni 4,0 m. Urząd Gminy w Czarni 214.910,31 2. Budowa budynku Gimnazjum w Czarni III kwartał 2004 r. – IV kwartał 2005 r. Wykonanie budynku gimnazjum o pow. użytkowej 427 m2, w tym 3 sale wykładowe, pokój nauczycielski pokój dyrektora i inne pomieszczenia towarzyszące. Urząd Gminy w Czarni 1.150.000 3. Przebudowa drogi gminnej we wsi Surowe ( Zaostrowie iWyżegi ) 2005 r. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze o długości 2,0 km Urząd Gminy w Czarni 450.000 4. Budowa budynku remizo – świetlicy w Bandysiach 2004 – 2006 r. Wybudowanie budynku remizo – świetlicy w Bandysiach o pow. użytkowej 189,5 m2, w tym; część garażowa 51,6 m2, część świetlicowa 119 m2 OSP Bandysie, Urząd Gminy w Czarni 350.000 5. Przebudowa drogi gminnej we wsi Cyk 2006 r. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze o długości 1,2 km Urząd Gminyw Czarni 280.000 2. Planowane zadania inwestycyjne na lata 2007 – 2013. - Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Surowem, okres realizacji 2007 – 2010, - Przygotowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej na terenie gminy, okres realizacji 2008 – 2013, - Budowa kanalizacji w Czarni, okres realizacji 2010 – 2012. V. POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI REALIZOWANYMI NA TERENIE GMINY. Planowane do realizacji projekty są projektami samodzielnymi nie mają powiązań z innymi inwestycjami realizowanymi na terenie gminy. VI. PLAN FINANSOWY NA LATA 2004 - 2006 Lp. Nazwa planowanego zadania inwestycyjnego Jednostka realizująca zadanie Okres realizacji Łączne nakłady inwestycyjnetyś złotych Wysokość wydatków w latach tyś zł. Źródła finansowania zadania 2004tyś zł. 2005tyś zł. 2006tyś zł. Budżet gminy Budżet Państwa Środki prywatne ŚrodkiUE Inne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1. Przebudowa drogi gminnej we wsi Surowe „ Zajęczy Kąt ”w km 0+000-1+090 Urząd Gminy 2004 r. 214,9 214,9 - - 55,0 - - 159,9 - 2. Budowa budynku Gimnazjum w Czarni Urząd Gminy 2004 – 2005 r. 1.150 300 850 - 210 100 - 840 - 3. Przebudowa drogi gminnej we wsi Surowe ( Zaostrowie – Wyżegi ) 2,0 km Urząd Gminy 2005 r. 450 10,0 440 - 80 40 - 330 - 4. Budowa budynku remizo – świetlicy w Bandysiach Urząd Gminy OSP Bandysie 2004 – 2006 250 80 100 70 120 - 80 - 50 5. Przebudowa drogi gminnej we wsi Cyk ( 1,2 km ) Urząd Gminy 2006 280 - 6 274 50 25 - 205 - Razem: X X 2.344,9 604,9 1.396 344 565 165 80 1.534,9 50 VII. SYSTEM WDRAŻANIA. Jednostką organizacyjną realizującą projekty będzie Urząd Gminy w Czarni. Urząd Gminy bądź jego jednostki organizacyjne będą zarządzały zrealizowanymi inwestycjami po oddaniu ich do użytku. VIII. SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ. Informacja o realizacji zadań wynikających z Planu Rozwoju Lokalnego będzie przedkładana w okresach półrocznych Komisji do Spraw Finansów, Rozwoju Społeczno Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy oraz raz w roku Radzie Gminy przy sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy celem dokonania oceny stopnia jego realizacji. Informacje o realizacji projektów i źródeł ich finansowania będą upowszechniane wśród mieszkańców gminy poprzez przedkładanie tych informacji na zebraniach wiejskich i przy okazji innych spotkań z mieszkańcami.

Informacje o artykule

Autor: Czesław Jurga
Zredagował(a):
Data powstania: 18.05.2004 12:40
Data ostatniej modyfikacji: 18.05.2004 12:40
Liczba wyświetleń: 5076

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
menu