menu
menu Komisje Rady

2018-12-07 13:22:32

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji


W skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w kadencji 2018-2023 wchodzi 3 radnych. więcej...

2018-12-07 13:20:14

Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych


W skład Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych w kadencji 2018-2023 wchodzi 4 radnych więcej...

2018-12-07 13:04:50

Komisja Budżetu i Rozwoju Gminy


W skład Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy w kadencji 2018-2023 wchodzi 4 radnych. więcej...

2018-12-07 13:01:58

Komisja Rewizyjna


W skład Komisji Rewizyjnej w kadencji 2018-2023 wchodzi 4 radnych. więcej...

2010-12-09 14:44:34

Komisja Oświaty , Kultury i Spraw Socjalnych


W skład Komisji Oświaty , Kultury i Spraw Socjalnych w kadencji 2014-2018 wchodzi 5 radnych. więcej...

2010-12-09 14:33:01

Komisja Finansów , Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Rolnictwa


W sklad Komisji Finansów , Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Rolnictwa w kadencji 2014-2018 wchodzi 5 radnych. więcej...

2010-12-09 14:22:48

Komisja Rewizyjna


W skład Komisji Rewizyjnej w kadencji 2014-2018 wchodzi 5 radnych. więcej...

menu