menu
menu Zarządzenia Wójta
drukuj

2011-01-20 13:18:34

Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2011 - zarządzenia o numerach od 1 do 28 .


W załączeniu zarządzenia Wójta Gminy Czarnia wydane w 2011 r. w porządku chronologicznym.

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Zarządzenie Nr 1.pd...pdf Zarzadzenie Nr 1/2011 Wójta Gminy Czarnia z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie tygodniowego rozkładu i wymiaru czasu pracy w Urzędzie Gminy Czarnia w 2011 roku. 2011-01-20 15:58:27 Kamzelski Grzegorz
załącznik Zarzadzenie Nr 2.pdf Zarządzenie Nr 2/2011 Wojta Gminy Czarnia z dnia 28 stycznia 2011 r w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budzetu Gminy Czarnia za IV kwartały 2010 r. oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych. 2011-02-03 13:14:49 Kamzelski Grzegorz
załącznik Zarządzenie Nr 3.pd...pdf Zarządzenie Nr 3 Wójta Gminy Czarnia z dnia 07 lutego 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2011. 2011-02-24 15:20:09 Kamzelski Grzegorz
załącznik Zarządzenie Nr 4.pd...pdf Zarządzenie Nr 4 Wójta Gminy Czarnia z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Czarnia. 2011-02-24 15:21:03 Kamzelski Grzegorz
załącznik Zarządzenie Nr 5.pd...pdf Zarządzenie Nr 5 Wójta Gminy Czarnia z dnia 22 lutego 2011 r w sprawie wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych i wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych. 2011-02-24 15:22:24 Kamzelski Grzegorz
załącznik Zarządzenie Nr 6a.p...pdf Zarządzenie Nr 6/2011 Wójta Gminy Czarnia z dnia 09 marca 2011 r w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Czarnia za 2010 rok. 2011-05-02 11:48:33 Kamzelski Grzegorz
załącznik Zarządzenie Nr 7.p...pdf Zarządzenie Nr 7/2011 Wójta Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2011 r w sprawie wzoru spisu spraw i opisu teczki aktowej stosowanych w Urzędzie Gminy Czarnia. 2011-05-02 11:51:05 Kamzelski Grzegorz
załącznik Zarządzenie Nr 8.pd...pdf Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Czarnia z dnia 08 kwietnia 2011 r w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2011. 2011-05-02 11:52:52 Kamzelski Grzegorz
załącznik Zarządzenie Nr 9.pd...pdf Zarzadzenie Nr 9/2011 Wójta Gminy Czarnia z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za I kwartał 2011 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowy 2011-05-11 14:07:20 Kamzelski Grzegorz
załącznik Zarzadzenie Nr 10.pd...pdf Zarządzenie Nr 10/2011 Wójta Gminy Czarnia z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu miesięcznego za 1 m2 powierzchni użytkowej wchodzących w skład mieszkaniuowego zasobu gminy. 2011-05-25 10:46:10 Kamzelski Grzegorz
załącznik Zarządzenie Nr 11.p...pdf Zarządzenie Nr 11/2011 Wójta Gminy Czarnia z dnia 23 maja 2011 r w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za 2010 rok. 2011-05-25 10:48:55 Kamzelski Grzegorz
załącznik Zarządzenie Nr 12.p...pdf Zarządzenie Nr 12/2011 Wójta Gminy Czarnia z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2011. 2011-06-01 14:13:04 Kamzelski Grzegorz
załącznik zarzadzenie Nr 13.pd...pdf Zarządzenie Nr 13/2011 Wójta Gminy Czarnia z dnia 01 czerwca 2011 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych , prowadzenia postępowania i wydawania w 2011-06-01 14:20:34 Kamzelski Grzegorz
załącznik Zarządzenie Nr 14....pdf Zarządzenie Nr 14/2011 Wójta Gminy Czarnia z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za II kwartały 2011 r. oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych. 2011-07-29 13:18:52 Kamzelski Grzegorz
załącznik Zarządzenie Nr 15.p...pdf Zarządzenie Nr 15/2011 Wójta Gminy Czarnia z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2011. 2011-08-19 12:59:41 Kamzelski Grzegorz
załącznik Zarządzenie Nr 16.p...pdf Zarządzenie Nr 16/2011 Wójta Gminy Czarnia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej. 2011-08-25 13:35:12 Kamzelski Grzegorz
załącznik Zarządzenie Nr 17.p...pdf Zarzadzenie Nr 17/2011 Wójta Gminy Czarnia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 rroku. 2011-08-26 13:12:14 Kamzelski Grzegorz
załącznik Zarządzenie nr 18.p...pdf Zarzadzenie Nr 18/2011 Wójta Gminy Czarnia z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 2011-10-12 12:59:12 Kamzelski Grzegorz
załącznik Zarządzenie Nr 19.p...pdf Zarzadzenie Nr 19/2011 Wójta Gminy Czarnia z dnia 20 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2011. 2011-10-12 13:00:41 Kamzelski Grzegorz
załącznik Zarządzenie Nr 20.p...pdf Zarzadzenie Nr20/2011 Wójta Gminy Czarnia z dnia 10 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2011 . 2011-10-17 13:09:19 Kamzelski Grzegorz
załącznik Zarządzenie Nr 21.p...pdf Zarzadzenie Nr 21 /2011 Wójta Gminy Czarnia z dnia 11 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2011. 2011-10-17 13:10:43 Kamzelski Grzegorz
załącznik Zarządzenie Nr 22.p...pdf Zarzędzenie Nr 22/2011 Wójta GminyCzarnia z dnia 26 października 2011 r w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za III kwartały 2011 roku , oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności bu 2011-11-03 13:54:34 Kamzelski Grzegorz
załącznik Zarządzenie Nr 23.p...pdf Zarządzenie Nr 23/2011 Wójta Gminy Czarnia z dnia 31 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2011 2011-11-03 13:56:28 Kamzelski Grzegorz
załącznik Zarzadzenie Nr 24.pd...pdf Zarzadzenie Nr 24/2011 Wójta Gminy Czarnia z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego. 2011-11-08 15:14:34 Kamzelski Grzegorz
załącznik Zarządzenie Nr 25.p...pdf Zarzadzenie Nr 25/2011 Wójta Gminy Czarnia z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2012 - 2016 . 2011-11-16 10:19:50 Kamzelski Grzegorz
załącznik Zarządzenie Nr 26.p...pdf Zarządzenie Nr 26/2011 Wójta Gminy Czarnia z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Czarnia na 2012 rok. 2011-11-16 10:24:37 Kamzelski Grzegorz
załącznik Zarządzenie Nr 27.p...pdf Zarządzenie Nr 27/2011 Wójta Gminy Czarnia zdnia 02 grudnia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji orazzatwierdzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej 2011-12-14 09:58:45 Kamzelski Grzegorz
załącznik Zarządzenie Nr 28.p...pdf Zarządzenie Nr 28/2011 Wójta Gminy Czarnia z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Czarnia na rok 20011 . 2011-12-19 13:50:41 Kamzelski Grzegorz

Informacje o artykule

Autor: Stanisław Pyśk
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 20.01.2011 12:18
Data ostatniej modyfikacji: 05.01.2012 14:57
Liczba wyświetleń: 1353

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2011 - zarządzenia o numerach od 1 do ...... 20.01.2011 12:18 Grzegorz Kamzelski
menu