menu
menu AKTUALNOŚCI
drukuj

2021-02-19 07:50:49

XVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 1378 ) zwołuję XVI Zwyczajną Sesję Rady Gminy Czarnia, która odbędzie się w dniu 23 lutego 2021 r. o godz. 1300 w lokalu szkoły podstawowej w Surowem, Surowe 194, 07-431 Czarnia.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy.
  4. Interpelacje i zapytania radnych.
  5.  Podjęcie uchwał:

-  w sprawie udzielenia Powiatowi Ostrołęckiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Czarnia w roku 2021,

-  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2021-2026

-  w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2021 r.

-  w sprawie uchylenia uchwały w sprawie utworzenia Gminnego Klubu Dziecięcego w Surowem oraz nadania statutu,

-  w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Surowem przy Publicznej Szkole Podstawowej w Surowem,

-  w sprawie ustalenia opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku przy Publicznej Szkole Podstawowej w Surowem,

-  w sprawie utworzenia Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia,

-  w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Czarnia na lata 2021- 2030,

-  przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

  1. Informacja Wójta Gminy Czarnia o realizacji uchwał podjętych na XV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy.
  2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
  3. Wolne wnioski i informacje.
  4. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                       Przewodniczący Rady Gminy Czarnia

                                                                                                 Krzysztof Kurzyński

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 19.02.2021 06:50
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 17450

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
menu