menu
menu Sesje Rady i posiedzenia Komisji
drukuj

2019-09-27 07:14:08

VII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.  Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ) zwołuję VII Zwyczajną Sesję Rady Gminy Czarnia, która odbędzie się w dniu 30 września 2019 r. o godz. 1300 lokalu gospodarstwa agroturystycznego „ Dorota”, Czarnia 72, 07-431 Czarnia

 

                                             Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z V Zwyczajnej Sesji Rady Gminy i VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Rozpatrzenie informacji z wykonania budżetu Gminy Czarnia za I półrocze 2019 r.
 6. Rozpatrzenie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Czarnia za rok szkolny 2018/2019,
 7. Podjęcie uchwał:

        -  w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata2019 – 2033,

          -   w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2019 r., 

          -   w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Czarnia,

          -   w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków  komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest gmina Czarnia oraz  warunków i zasad korzystania z przystanków,

          -   w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.

 1. Informacja Wójta Gminy Czarnia o realizacji uchwał podjętych na V Zwyczajnej Sesji Rady Gminy i  VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
 1.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wolne wnioski i informacje.
 3. Zamknięcie obrad.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 27.09.2019 06:14
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 25111

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
menu