menu
menu AKTUALNOŚCI
drukuj

2019-04-01 12:44:50

Ogłaszenie o naborze na wolne stanowisko w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czarni


                                                                                                                      Czarnia 01 kwietnia 2019r.

 

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni

ogłasza nabór na stanowisko- Młodszy bibliotekarz

 

 

Miejsce wykonywania pracy: Gminna Biblioteka Publiczna w Czarni  Filia w Surowem.

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę, od 06 maja 2019r.

Wymiar czasu pracy: pełen etat

 

 1. Kandydat musi spełniać następujące wymogi:
 • Wyksztalcenie min. studium bibliotekarskie, średnie bibliotekarskie lub średnie oraz praktyki albo szkolenia w zakresie bibliotekarskim ( humanistyczne, artystyczne)
 • ogólna wiedza z zakresu literatury polskiej i światowej.
 • znajomość rynku wydawniczego,
 • umiejętność wykorzystywania narzędzi cyfrowych w pracy edukacyjnej,
 • umiejętność publikacji artykułów w mediach społecznościowych,
 • umiejętność pracy z dziećmi i dorosłym czytelnikiem,
 • zdolności animacyjne, manualne,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy samodzielnej i w zespole,

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 • biegła znajomość obsługi komputera i podstawowych programów pakietu MS Office oraz programów graficznych (podstawowych),
 • mile widziana znajomość i praca w elektronicznym systemie bibliotecznym MATEUSZ
 • mile widziane uzdolnienia artystyczne,
 • umiejętność pracy z czytelnikami, udostępnianie użytkownikom komputerów i pomoc w korzystaniu z nich.
 • aktywne realizowanie powierzonych działań oraz własnych pomysłów,
 • zaangażowanie w rozwój biblioteki oraz godne jej reprezentowanie,
 • komunikatywność, wysoka kultura osobista, punktualność, skrupulatność, sumienność, zaangażowanie w pracy,
 • terminowość i odpowiedzialność za powierzone zadania, kreatywność, dobra organizacja pracy,
 • gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji,

 

 1. Od kandydata wymaga się umiejętności w zakresie:

Prowadzenia czynności bibliotecznych - sprawne pełnienie usług w zakresie informowania i udostępniania zbiorów biblioteki, skontrum księgozbioru. Doświadczenie na polu organizacji imprez integrujących społeczność lokalną, prowadzenia warsztatów dla dzieci i młodzieży, wystaw itp. udzielanie informacji bibliograficznej i rzeczowej, upowszechnianie czytelnictwa, doskonalenie form pracy bibliotecznej, dbałość o stan powierzonego księgozbioru i mienia biblioteki, współudział w organizowaniu działalności kulturalnej na terenie gminy.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • List motywacyjny, życiorys CV.
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie oraz wykształcenie.
 • Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

 1. Forma i termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie GBP w Czarni, Czarnia 43A, 07-431 Czarnia, w terminie do dnia 12 kwietnia 2019 r. do godziny 15.00, z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Młodszego bibliotekarza”.

 

Dodatkowych informacji udzielamy telefonicznie pod nr 29 7727048

 

 1. Uwagi końcowe:
 • Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie przez komisję rekrutacyjną,
 • W wyniku w/w analizy, zostanie wytypowana lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu, ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor GBP,
 • Kontaktować się będziemy telefonicznie lub e-mailowo z wybranymi kandydatami,
 • Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailowo o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej,
 • Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od zakończenia naboru, zostaną zniszczone.

 

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Wyniki .pdf Informacja o wynikach naboru 2019-04-19 12:00:21 Kamzelski Grzegorz

Informacje o artykule

Autor: Hanna Pliszka
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 01.04.2019 11:44
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 44281

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
menu