menu
menu Uchwały Rady Gminy
drukuj

2018-12-07 14:41:39

Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023


Dnia 22 listopada 2018 odbyła się I Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia na której podjęto uchwały  o numerach od nr  1 do nr 4.

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Uchwała nr 1.pdf Uchwała Nr I/1/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczacego Rady Gminy. 2018-12-07 14:46:54 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 2.pdf Uchwała Nr I/2/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczacego Rady Gminy. 2018-12-07 14:47:43 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 3.pdf Uchwała Nr I/3/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy. 2018-12-07 14:48:37 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 4.pdf Uchwała Nr I/4/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy. 2018-12-07 14:50:20 Sztemberg Paulina
załącznik Uchwała nr 5.pdf Uchwała Nr II/5/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie udzielenia Powiatowi Ostrołęckiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Czarnia w roku 2019 2019-04-04 15:22:59 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 6.pdf Uchwała Nr II/6/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2018-2022 2019-04-04 15:24:10 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 7.pdf Uchwała Nr II/7/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2018 rok. 2019-04-04 15:25:57 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 8.pdf Uchwała Nr II/8/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2019-2023 2019-04-04 15:28:04 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 9.pdf Uchwała Nr II/9/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Czarnia na rok 2019 2019-04-04 15:30:42 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 10.pdf Uchwała Nr II/10/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2019 rok. 2019-04-04 15:32:10 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 11.pdf UCHWAŁA Nr II/11/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytk 2019-04-04 15:38:52 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 12.pdf Uchwała Nr II/12/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania, zasad określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posi 2019-04-04 15:45:40 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 13.pdf UCHWAŁA Nr II/13/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Czarnia w zakresie dożywiania w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na la 2019-04-04 15:46:42 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 14.pdf UCHWAŁA Nr II/14/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, utrzymaniem i ochroną dróg będących w zarządzie Gminy C 2019-04-04 15:48:37 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 15.pdf UCHWAŁA Nr II/15/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Czarnia 2019-04-04 15:49:12 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 16.pdf UCHWAŁA Nr II/16/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czarnia 2019-04-04 15:50:22 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 17.pdf Uchwała Nr II/17/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i członków Rady Sołeckiej w sołectwie Bandysie. 2019-04-04 15:51:05 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 18.pdf Uchwała Nr II/18/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i członków Rady Sołeckiej w sołectwie Brzozowy Kąt. 2019-04-04 15:52:14 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 19.pdf Uchwała Nr II/19/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i członków Rady Sołeckiej w sołectwie Cyk. 2019-04-04 15:52:44 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 20.pdf Uchwała Nr II/20/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i członków Rady Sołeckiej w sołectwie Cupel. 2019-04-04 15:53:08 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 21.pdf Uchwała Nr II/21/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i członków Rady Sołeckiej w sołectwie Czarnia. 2019-04-04 15:56:50 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 22.pdf Uchwała Nr II/22/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i członków Rady Sołeckiej w sołectwie Długie 2019-04-04 15:57:15 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 23.pdf Uchwała Nr II/23/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i członków Rady Sołeckiej w sołectwie Michałowo. 2019-04-04 15:57:39 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 24.pdf Uchwała Nr II/24/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i członków Rady Sołeckiej w sołectwie Rutkowo. 2019-04-04 15:58:19 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 25.pdf Uchwała Nr II/25/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i członków Rady Sołeckiej w sołectwie Surowe. 2019-04-04 15:58:48 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 26 .pdf Uchwała Nr II/26/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy i komisji stałych Rady na 2019r. 2019-04-04 15:59:19 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 27.pdf Uchwała Nr III/27/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 marca 2019r. w sprawie udzielenia Powiatowi Ostrołęckiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Czarnia w roku 2020 2019-04-04 16:04:02 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 28.pdf Uchwała Nr III/28/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 marca 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2019-2023 2019-04-08 09:35:55 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 29.pdf Uchwała Nr III/29/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 marca 2019r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2019 rok. 2019-04-08 09:37:36 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 30.pdf Uchwała Nr III/30/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Czarni. 2019-04-08 09:39:22 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 31.pdf Uchwała Nr III/31/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarnia w 2019 roku. 2019-04-08 09:54:46 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 32.pdf Uchwała Nr III/32/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Czarnia 2019-04-08 09:57:33 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała Nr 33.pdf Uchwała nrIV/33/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Surowe w formie darowizny na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni 2019-06-06 11:38:21 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 34.pdf Uchwała Nr IV/34/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2019-2023 2019-06-06 11:40:06 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 35.pdf Uchwała Nr IV/35/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2019 rok. 2019-06-06 11:41:59 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 36.pdf Uchwała Nr V/36/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy 2019-06-11 12:09:39 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 37.pdf Uchwała Nr V/37/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnia za 2018 rok oraz sprawozdania finansowego za 2018 rok. 2019-06-11 12:26:57 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 38.pdf Uchwała Nr V/38/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Czarnia z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok 2019-06-11 12:28:37 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 39.pdf Uchwała Nr V/39/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 31 maja 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2019-2023 2019-06-11 12:30:19 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 40.pdf Uchwała Nr V/40/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 31 maja 2019r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2019 rok. 2019-06-11 12:38:07 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 41.pdf Uchwała Nr V/41/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 31 maja 2019 r. sprawie oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Czarnia. 2019-06-11 12:45:27 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 42.pdf Uchwała nr V/42/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarnia. 2019-06-11 12:47:13 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 43.pdf Uchwała Nr V/43/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodaro 2019-06-11 12:48:11 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 44.pdf Uchwała Nr V/44/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 31 maja 2019r. w sprawie diet dla radnych Rady Gminy i sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym w Gminie Czarnia. 2019-06-11 12:49:07 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 45.pdf Uchwała Nr V/45/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 31 maja 2019r. w sprawie powołania Zespołu, którego zadaniem jest przedstawienie radzie gminy opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Ostrołęce. 2019-06-11 12:50:04 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 46.pdf Uchwała nr VI/46/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 2019-09-12 09:29:58 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 47.pdf Uchwała Nr VI47/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 sierpnia 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia 2019-09-12 09:32:20 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 48.pdf Uchwała Nr VI/48/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 sierpnia 2019r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2019 rok. 2019-09-12 09:35:01 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 49.pdf Uchwała Nr VI/49/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 sierpnia 2019r. w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Czarnia 2019-09-12 09:36:11 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 50.pdf Uchwała Nr VI/50/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 sierpnia 2019r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych autobusowych przewozach pasażersk 2019-09-12 09:38:09 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 51.pdf Uchwała Nr VI/51/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 sierpnia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 2019-09-12 09:39:29 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 52.pdf Uchwała Nr VI/52/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 sierpnia 2019r. w sprawie uchwalenia Programu gospodarki wodno-ściekowej Gminy Czarnia na lata 2015-2020. 2019-09-12 09:41:55 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 53.pdf Uchwała Nr VII/53/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 września 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2019-2033 2019-10-25 13:42:22 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 54.pdf Uchwała Nr VII/54/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 września 2019r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2019 rok. 2019-10-25 13:44:18 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 55.pdf Uchwała Nr VII/55/ 19 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 września 2019r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarnia 2019-10-25 13:45:35 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 56.pdf Uchwała Nr VII/56/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 września 2019r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czarnia oraz warunków i zasad korzystania z przyst 2019-10-25 13:47:05 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 57.pdf Uchwała Nr VII/57/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 września 2019r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. 2019-10-25 13:48:07 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 58.pdf Uchwała Nr VIII/58/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia projektu „Wesołe przedszkolaki z gminy Czarnia" współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 2019-12-04 12:18:35 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 59.pdf Uchwała Nr VIII/59/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 listopada 2019 w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej pod firmą „Gminna Spółka „ Kurpsianka”” spółka z ograniczoną odpowiedzialnoś 2019-12-04 12:19:25 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 60.pdf Uchwała Nr VIII/60/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny warunk 2019-12-04 12:20:43 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 61.pdf Uchwała nr VIII/61/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 2019-12-04 12:23:34 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 62.pdf Uchwała Nr VIII/62/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 listopada 2019r. w sprawie udzielenia Powiatowi Ostrołęckiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Czarnia w roku 2020 2019-12-04 12:25:46 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 63.pdf Uchwała Nr VIII/63/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 listopada 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia 2019-12-04 12:31:12 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 64.pdf Uchwała nr VIII/64/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2019 rok. 2019-12-04 12:33:06 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 65.pdf Uchwała Nr VIII/65/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 listopada 2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2019-12-04 12:34:23 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 66.pdf Uchwała Nr VIII/66/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarnia 2019-12-04 12:35:39 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 67.pdf Uchwała Nr VIII/67/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian z 2019-12-04 12:36:34 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 68.pdf Uchwała Nr VIII/68/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2019-12-04 12:37:21 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 69.pdf Uchwała Nr VIII/69/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 listopada 2019r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomo 2019-12-04 12:39:36 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 70.pdf Uchwała Nr VIII/70/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie określenia metody opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. 2019-12-04 12:47:55 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 71.pdf Uchwała VIII/71/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 listopada 2019r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytk 2019-12-04 12:49:01 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 72.pdf Uchwała Nr VIII/72/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 listopada 2019r. w sprawie określenia zasad sprawiania pogrzebów oraz zwrotu kosztów pogrzebów realizowanych przez Gminę Czarnia. 2019-12-04 12:49:49 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 73.pdf Uchwała Nr IX/73/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie udzielenia Powiatowi Ostrołęckiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Czarnia w roku 2020 2020-01-16 10:34:49 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 74.pdf Uchwała Nr IX/74/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2019-2034 2020-01-16 10:37:27 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 75.pdf Uchwała Nr IX/75/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2019 rok. 2020-01-16 10:38:53 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 76.pdf Uchwała Nr IX/76/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2020-2034 2020-01-16 10:40:31 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 77.pdf Uchwała Nr IX/77/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Czarnia na rok 2020 2020-01-16 10:43:20 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 78.pdf Uchwała Nr IX/78/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2019 r. w sprawie określenia metody opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. 2020-01-16 11:04:27 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 79.pdf Uchwała Nr IX/79/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą 2020-01-16 11:07:50 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 80.pdf Uchwała Nr IX/80/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni.. 2020-01-16 11:10:55 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 81.pdf Uchwała Nr IX/81/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Czarnia uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach poż 2020-01-16 11:13:13 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 82.pdf Uchwała Nr IX/82/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2019r.w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Czarnia w roku szkolnym 2019/2020 2020-01-16 11:14:32 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 83.pdf Uchwała Nr IX/83/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2019r.w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2020 rok. 2020-01-16 11:16:22 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 84.pdf Uchwała Nr IX/84/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2019r.w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa w sołectwie Surowe. 2020-01-16 11:17:45 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 85.pdf Uchwała Nr IX/85/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy 2020-01-16 11:18:54 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 86.pdf Uchwała Nr IX/86/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie utworzenia na terenie gminy Czarnia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub SENIOR+ 2020-01-16 11:20:57 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 87.pdf Uchwała Nr IX/87/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy i komisji stałych na 2020 r. 2020-01-16 11:22:36 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 88.pdf Uchwała Nr X/88/20 Rady Gminy Czarnia z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia Gminy Czarnia do realizacji grantu zdalna szkoła z Osi I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliw 2020-05-04 15:30:30 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 89.pdf Uchwała Nr X/89/20 Rady Gminy Czarnia z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia Gminy Czarnia do realizacji projektu „Pierwszy żłobek w Gminie Czarnia" współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowiecki 2020-05-04 15:31:33 Kamzelski Grzegorz
załącznik Uchwała nr 90.pdf Uchwała Nr X/90/20 Rady Gminy Czarnia z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia Gminy Czarnia do realizacji projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Czarnia." współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyj 2020-05-04 15:39:58 Kamzelski Grzegorz

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Paulina Sztemberg
Data powstania: 07.12.2018 13:41
Data ostatniej modyfikacji: 07.12.2018 13:42
Liczba wyświetleń: 1946

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023 07.12.2018 13:41 Paulina Sztemberg
menu