menu
menu Przetargi
drukuj

2018-04-13 08:09:50

Ogłoszenie o zamówieniu - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Czarnia.


Gmina Czarnia ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Czarnia w okresie od 1 lipca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. Szczegóły odnośnie przetargu znajdują się w załącznikach. UWAGA! Informacja z otwarcia ofert znajduje się w załączniku. UWAGA. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się w załączniku.

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Ogłoszenie o zamów...ocx Ogłoszenie o zamówieniu. 2018-04-13 08:10:32 Kamzelski Grzegorz
załącznik SIWZ.docx Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 2018-04-13 08:11:13 Kamzelski Grzegorz
załącznik Zał. Nr 1. Szcz. op...ocx Zał. nr 1 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 2018-04-13 08:11:50 Kamzelski Grzegorz
załącznik Zał. Nr 2. Formular...ocx Zał. nr 2 do SIWZ - formularz oferty 2018-04-13 08:12:19 Kamzelski Grzegorz
załącznik Zał. Nr 3. Oświadc...ocx zał. nr 3 do SIWZ - ośw. Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 2018-04-13 08:13:24 Kamzelski Grzegorz
załącznik Zał. nr 4. Przynale...doc Zał. nr 4 do SIWZ - ośw. Wykonawcy dot. przynalezności do grupy kapitałowej 2018-04-13 08:14:02 Kamzelski Grzegorz
załącznik Zał. Nr 5. Pisemne ...ocx Zał. nr 5 do SIWZ - pisemne zobowiązanie podmiotu 2018-04-13 08:14:34 Kamzelski Grzegorz
załącznik Zał. nr 6. Wykaz u...doc Zał. nr 6 do SIWZ - wykaz usług 2018-04-13 08:15:12 Kamzelski Grzegorz
załącznik Zał. Nr 7. Ośw. o ...ocx Zał. nr 7 do SIWZ - Ośw. o dysponowaniu bazą magazynowo-transportową 2018-04-13 08:15:45 Kamzelski Grzegorz
załącznik Zał. Nr 8. Wzór um...ocx Zał. nr 8 do SIWZ - wzór umowy 2018-04-13 08:16:09 Kamzelski Grzegorz
załącznik Zał. Nr 9.Uchwała ...pdf Zał. nr 9 do SIWZ - uchwała Nr XII/80/16 rady Gminy Czarnia z dn. 30.03.2016 r. 2018-04-13 08:17:32 Kamzelski Grzegorz
załącznik Zał. Nr 10. Uchwał...pdf Zał. nr 10 do SIWZ - uchwała Nr XII/81/16 Rady Gminy Czarnia z dn. 30.03.2016 r. 2018-04-13 08:18:33 Kamzelski Grzegorz
załącznik Informacja z otwarci...pdf Informacja z otwarvcia ofert w dniu 27 kwietnia 2018 r. 2018-04-27 11:33:19 Kamzelski Grzegorz
załącznik Informacja o wyborze...pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2018-05-17 10:52:59 Kamzelski Grzegorz

Informacje o artykule

Autor: Stanisław Ścibek
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 13.04.2018 07:09
Data ostatniej modyfikacji: 17.05.2018 09:52
Liczba wyświetleń: 547

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Ogłoszenie o zamówieniu - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Czarnia. 27.04.2018 10:32 Grzegorz Kamzelski
2 Ogłoszenie o zamówieniu - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Czarnia. 13.04.2018 07:09 Grzegorz Kamzelski
menu