menu
menu Sesje Rady i posiedzenia Komisji
drukuj

2017-11-23 14:13:57

XXIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875) zwołuję XXIV Zwyczajną Sesję Rady Gminy Czarnia, która odbędzie się w dniu 28 listopada 2017r. o godz. 13°° w lokalu Szkoły Podstawowej w Czarni.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Przedstawienie informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych przez Radnych Rady
  Gminy, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych i pracowników Urzędu Gminy
  zobowiązanych do złożenia oświadczeń.
 6. Podjęcie uchwał:

 

 • w sprawie udzielenia Powiatowi Ostrołęckiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy
  Czarnia w roku 2018.
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Urzędu Miasta Ostrołęka
 • w sprawie zmiany uchwały nr XIX/130/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 17 lutego 2017r. w
  sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 • w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2017 - 2022.
 • w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2017 rok.
 • w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
  oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o
  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy
  Czarnia,
 •  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

 1. Informacja Wójta Gminy Czarnia o realizacji uchwał podjętych na XXIII Zwyczajnej Sesji Rady
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
 4. Zakończenie obrad.

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Paulina Sztemberg
Data powstania: 23.11.2017 13:13
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 13877

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
menu