menu
menu Sesje Rady i posiedzenia Komisji
drukuj

2017-09-20 14:03:21

XXIII Zwyczajną Sesję Rady Gminy Czarnia


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późniejszymi zmianami ) zwołuję XXIII Zwyczajną Sesję Rady Gminy Czarnia, która odbędzie się w dniu 28 września 2017r. o godz. 13°° w lokalu szkoły podstawowej w Czarni.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy i z XXII Nadzwyczajnej Sesji Rady
  Gminy
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Rozpatrzenie informacji z wykonania budżetu Gminy Czarnia za l półrocze 2017r.
 6. Rozpatrzenie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Czarnia za rok
  szkolny 2016/2017.
 7. Rozpatrzenie informacji z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni za
  2016rok
 8. Podjęcie uchwał:

 

 • w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2017 - 2022.
 • w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2017 rok.
 • w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o
  uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności z zakresu ochrony przed
  bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt i spalarni
  zwłok zwierzęcych i ich części,
 • w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli,
  niepublicznych szkół oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz
  trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

 

 1. Informacja Wójta Gminy Czarnia o realizacji uchwał podjętych na XXI Zwyczajnej Sesji Rady
  Gminy i XXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski , zapytania i informacje.
 4. Zakończenie obrad.

             

 

 

Informacje o artykule

Autor: Krzysztof Kurzyński
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 20.09.2017 14:03
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 8676

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
menu