menu
menu Sesje Rady i posiedzenia Komisji
drukuj

2017-07-26 14:55:04

XXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia


Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 i 1583 ) zwołuję XXII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Czarnia , która odbędzie się w dniu 27 lipca 2017r. o godz. 14°° w lokalu szkoły podstawowej w Czarni.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian porządku obrad
  3. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Ostrołęckiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Czarnia w roku 2017
  • w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2017 - 2022.
  • w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2017 rok.

 

  1. Wolne wnioski , zapytania i informacje.
  2. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Kurzyński

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 26.07.2017 14:55
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 18015

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
menu