menu
menu Przetargi
drukuj

2014-04-15 12:40:45

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.


Zespół Szkół w Czarni ogłasza przetarg nieograniczony na budowę placu zabaw w ramach Zadania 1. Organizacja placu zabaw OP w Czarni. Szczegóły odnośnie przetargu znajdują się w załącznikach.

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Ogłoszenie.docx Ogłoszenie o zamówieniu. 2014-04-15 12:41:31 Kamzelski Grzegorz
załącznik SIWZ.doc Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 2014-04-15 12:41:51 Kamzelski Grzegorz
załącznik Formularz oferty.Za...doc Oferta wykonawcy 2014-04-15 12:42:15 Kamzelski Grzegorz
załącznik Zał. nr 1 do oferty...doc Wykaz części zamówienia przew. przez Wykonawcę do wyk. przez podw. - zał. nr 1 do ofert Wykonawcy. 2014-04-15 12:42:34 Kamzelski Grzegorz
załącznik Zał. nr 2 Oświadcz...doc Ośw. o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu. 2014-04-15 12:42:54 Kamzelski Grzegorz
załącznik Zał. nr 3. Wykaz ro...doc Wykaz robót zrealizowanych przez Wykonawcę. 2014-04-15 12:43:15 Kamzelski Grzegorz
załącznik Zał. nr 4. Wykaz o...doc Wykaz osób przewidzianych do wykonania zamówienia. 2014-04-15 12:43:31 Kamzelski Grzegorz
załącznik Zał. nr 5. Wzór u...doc Wzór umowy wraz z załącznikiem ośw. podwykonawcy oraz warunkami gwarancji i rękojmi. 2014-04-15 12:43:55 Kamzelski Grzegorz
załącznik Zał. nr 6a. Przynal...doc Ośw. o przynależności do grupy kapitałowej. 2014-04-15 12:44:21 Kamzelski Grzegorz
załącznik Zał. nr 6b. Brak pr...doc Ośw. o braku przynalezności do grupy kapitałowej. 2014-04-15 12:44:33 Kamzelski Grzegorz
załącznik Zał. nr 7 - Projekt...pdf Projekt budowlany 2014-04-15 12:45:29 Kamzelski Grzegorz
załącznik Zał. nr 8 - PRZEDMI...pdf Przedmiar robót 2014-04-15 12:45:46 Kamzelski Grzegorz
załącznik Zał. nr 9 - ST PZab...pdf Specyfikacja techniczna. 2014-04-15 12:46:00 Kamzelski Grzegorz
załącznik INF. O WYB.NAJK. OFE...doc Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. 2014-07-14 08:25:36 Kamzelski Grzegorz

Informacje o artykule

Autor: Stanisław Ścibek
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 15.04.2014 11:40
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 663

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
menu